• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Belgium 24 June: Booischot - Waalre

In the morning we returned the mattresses we had borrowed from Zuiderkempen athletic club - without these, we would have had a rough night, so thank you Zuiderkempen!

's Ochtends brachten we eerst de matrassen terug die we van atletiekvereniging Zuiderkempen hadden geleend. Zonder deze matrassen zouden we een zware nacht hebben gehad, dus bedankt Zuiderkempen!

Our first school was De Zonne in Heist-op-den-Berg. This was also our very first school in Belgium this year! The children accompanied us running towards the school.

Onze eerste school was De Zonne in Heist-op-den-Berg. De Zonne was ook onze allereerste school on België dit jaar! De kinderen liepen met ons mee naar hun school.

From Heist-op-den-Berg we continued towards the town of Kasterlee, where children from two schools - De Waaier and De Vlieger - were waiting for us.

Vanaf Heist-op-den-Berg gingen we verder naar het dorp Kasterlee, waar kinderen van twee basisscholen - De Waaier en De Vlieger - op ons stonden te wachten.

High five!

The children showed us what real peace means, by giving a genuine tai-chi demonstration.

De kinderen lieten ons via een heuse tai-chi demonstratie zien wat vrede inhoudt.

Mr. Ward Kennes, Mayor of Kasterlee, was there to receive the torch. Kasterlee has recently become a peace-community and the mayor thanked us for reminding them of continuing to work and strive for peace.

Mr. Ward Kennes, de burgermeester van Kasterlee, was ook aanwezig om onze fakkel in ontvangst te nemen. Kasterlee is onlangs een vredesgemeente geworden en de burgermeester bedankte ons dat we hen eraan herinnerden om aan vrede te blijven werken en voor vrede te streven.

Police were serving drinks.

De politie verzorgde de drankjes.

Possibly the world's fattest cat.

Misschien wel de dikste kat ter wereld.

We met these kids on the street and spontaneously gave the torch to them. They were very happy to take part in the World Harmony Run.

We kwamen deze kinderen tegen onderweg en gaven hun spontaan onze fakkel. Ze vonden het heel leuk om deel te nemen aan de World Harmony Run.

Near the end of the day we arrived in the town of Retie. Again, two schools had prepared a reception for us and hundreds of kids were waiting for us on their sports field.

Tegen het einde van de dag kwamen we aan in het dorp Retie. Twee basisscholen - de gemeentelijke basisschool Retie en de bijzondere basisschool De Mast - hadden een ontvangst voor ons voorbereid. Honderden kinderen wachtten op ons op hun sportveld.

City representative David Staes received the torch on behalf of Retie.

Schepen David Staes ontving de fakkel namens Retie.

We are very grateful to Mr. Jan Cuypers, seen in this picture at the back with the yellow shorts, a teacher from one of the schools who had made an especially tremendous effort to offer a very memorable presentation. We were very moved by his sincere commitment to goodness and we were able to inspire each other significantly. Mr. Cuypers said at the end of the meeting that he is going to make an effort to carry on the inspiration he and the kids received from the event. And we will also do our best to carry your goodwill and inspiration!

We zijn Jan Cuypers, een leraar van de gemeentelijke basisschool Retie (op bovenstaande foto op de rug te zien met de gele broek) erg dankbaar voor zijn inspanningen om deze ontmoeting zo bijzonder te maken. We waren geraakt door zijn oprechte betrokkenheid om het goede te doen en we hebben elkaar enorm kunnen inspireren. Jan Cuypers zei aan het einde van de ontmoeting dat hij zijn best gaat doen om iets met de inspiratie die hij en de kinderen hebben opgedaan te gaan doen. En wij beloven ook ons best te doen om jullie goede wil en inspiratie met ons mee te dragen!

All the children had made wishes for peace and tied them to a bunch of balloons.

De kinderen hadden vredeswensen gemaakt en deze aan een tros ballonnen bevestigd.

This giant ball represents the world. We were told to keep it in the air to symbolize the idea that we have to carry the world and take good care of it.

Deze grote bal staat voor de wereld. We moesten hem in de lucht houden als symbool van het idee dat we ook de wereld moeten dragen en goed voor de wereld moeten zorgen.

Thank you Retie, for an unforgettable experience!

Bedankt Retie, voor een onvergetelijke ervaring!


– Rabinath


Distance: 73 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Luis Angel (Guatemala), Zach Saltzman (USA), Manjula Lecourdier (France), Sergey Sydenko (Ukraine), Natalia Lehonkova (Ukraine), Rifkat Gimadeev (Russian Ferderation), Zoltan Theobald (Hungary), Vlado Kulisek (Slovakia), Abhisar Laza (Czech Republic), Rabinath de Lange (Netherlands), Stefanie Thys (Luxembourg), Marylene Fouquet (France)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Belgium 23 June
Netherlands 25 June >