• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

World Harmony Run partnerem programu UNESCO

 

Poselství Davidsona Hepburna, Prezidenta generální konference UNESCO všem účastníkům World Harmony Run 

2010: Mezinárodní rok pro sblížení kultur přináší skvělou příležitost tvořivě oslavit kulturní rozmanitost a její účast při upevňování vazeb mezi kulturami a národy. Významně sbližuje různé typy lidí, různé síly, různé pohledy, různá náboženství a různé víry. Sblížení kultur je jádrem mandátu UNESCO a tento Mezinárodní rok je příležitostí k posílení tohoto mandátu jak v celém mezinárodním společenství, tak i v občanské společnosti.

Přinesením pochodně k více jak 100 národům v tomto roce posiluje Word Harmony Run cíle a záměry 2010 - Mezinárodního roku a dává šanci všem účastníkům pro uvědomění si ostatních kultur a rozšíření svých zážitků při jejich poznávání. Jedná se vskutku o výjimečnou příležitost rozvinout oceňování rozmanitosti skrze umění, kulturu a sport. Toto vzájemné sdílení našich nadějí a snů je základem pro budování základů míru a harmonie.

Znal jsem svého přítele Sri Chinmoye, zakladatele World Harmony Runu, přes třicet let a účastnil jsem se mnoha světových sjednocujících událostí, které podporoval. Cítím, že jeho duch přežil a stále působí v této významné události. Mnoha kulturní, mezinárodní a místní účast World Harmony Runu přibližuje koncept míru a harmonie unikátním a praktickým způsobem a posiluje cíle a záměry mandátu UNESCO a Mezinárodního roku.

Hlavní principy mandátu UNESCO a celé jeho práce vyjadřují názor: „Protože války začínají v myslích lidí, pak také i v myslích lidí se musí vybudovat obranné systémy míru.“ Proto je mým velkým potěšením, podporovat iniciativy jako je World Harmony Run, které oslovují a inspirují lidská srdce a podporují hodnoty rozmanitosti, dialogu a porozumění, tak důležité v práci UNESCO.

Během roku 2010: Mezinárodního roku pro sblížení kultur přeji všem organizátorům a účastníkům World Harmony Run mnoho úspěšných setkání a radostných společných zážitků. Kéž vaše aktivity přispívají k celosvětovému vědomí spojitosti mezi trvale udržitelným rozvojem a podporou kulturní rozmanitosti, vzájemného porozumění a míru.

Davidson L. Hepburn

 

see original full message and video excerpt in english