• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

World Harmony Run partnerom programu UNESCO

 

Posolstvo Dr. Davidsona L. Hepburna, prezidenta Generálnej konferencie UNESCO, pri príležitosti 25. výročia Svetového behu harmónie.

Vážení priatelia,

srdečne Vás zdravím pri príležitosti blížiaceho sa 25. výročia Svetového behu harmónie a s tým súvisiacich mierových aktivít. Verím, že všetci občania sveta s očakávaním hľadia do ďalšieho desaťročia – do roku 2022 a ďalej – ako do obdobia veľkého pokroku a prevratných zmien. Je nevyhnutné spolupracovať na vytvorení skutočne jednotného sveta. Medzi súčasnými iniciatívami, ktoré sa usilujú o dosiahnutie tohto cieľa, je jednou z najpozoruhodnejších a najrozsiahlejších Svetový beh harmónie. Založil ho v roku 1987 Sri Chinmoy a i po jeho smrti v roku 2007 naďalej rastie a popritom šíri dôležité ideály UNESCO a aj celej Organizácie spojených národov.

Za seba by som rád upozornil na niekoľko konkrétnych projektov, ktoré už Svetový beh harmónie uskutočnil, alebo k nim inšpiroval. Dúfam, že sa tieto projekty budú v nadchádzajúcom desaťročí ďalej rozširovať a rozvíjať.

1. Navštevujte miesta svetového kultúrneho dedičstva

Beh v posledných rokoch navštívil mnoho pamiatok UNESCO. Bežci a ďalší účastníci prejavujú svetu veľkú službu tým, že inšpirujú ostatných, aby objavili a vážili si dedičstvo predkov.

 

2. Usporadúvajte hudobné vystúpenia

Jednoduchú, ale neobyčajnú pieseň sprevádzajúcu Svetový beh harmónie, s nadšením spievali a hrali na mnohých miestach. Viacjazyčné hudobné vystúpenia sú krásnym spôsobom, ako vyjadriť harmóniu a podeliť sa s druhými o jedinečné talenty.

 

3. Maľujte, vystavujte a píšte poéziu

Výstavy umeleckých diel a čítanie poézie na tému harmónie, spojené s týmto behom, sú príležitosťou na stretnutie ľudí a vyjadrenie ich spoločného úsilia.

 

4. Vážte si rôznorodosť

Oceňovanie rôznorodosti nás posilňuje. Tým, ako spolu v mierovom duchu zdieľame a vymieňame si bohatstvo našich rôznorodých kultúr, uvedomujeme si, že je omnoho viac toho, čo nás spája, ako toho, čo nás rozdeľuje

 

5. Podporujte vzájomnú toleranciu rôznych vyznaní

Harmónia medzi jednotlivými vyznaniami je dôležitá v každej občianskej spoločnosti. Svetový beh harmónie privítali ľudia mnohých vyznaní, náboženstiev a komunít. Podávanie pochodne harmónie je jednoduchý, hmatateľný a účinný spôsob vyjadrenia lásky k nášmu susedovi. Šírením tohto posolstva harmónie a porozumenia medzi vyznaniami v kostoloch, mešitách, synagógach a ďalších miestach uctievania určite pomôže posilniť kultúru mieru a rastúceho pocitu univerzálnej jednoty.

 

6. Vážte si vzory

Udeľovanie ocenenia Svetovým behom harmónie – uznanie individuálneho úsilia, ako na medzinárodnej, tak aj na miestnej úrovni – je úžasná myšlienka. Aj naďalej prosím, vyzdvihujte priekopníkov mieru všetkých vekových skupín a oceňujte ich, tak aby to ostatných inšpirovalo k napodobneniu a pokračovaniu v ich šľapajach.

 

7. Objavujte nové možnosti

Tento posledný príklad je ten najdôležitejší. Tým, že ľuďom v spoločnosti dávate príležitosť vyjadriť svoju nádej na mier, posilňujete sociálne, kultúrne a duchovné puto, ktoré spája celosvetovú rodinu ľudstva. Mladí, ale aj starší ľudia objavia nové spôsoby, ako vyniesť do popredia to najlepšie v každom z nás. Spôsobmi, ktoré si teraz ani nedokážeme predstaviť! Všetci členovia rodiny sveta, povzbudení k tomu, aby prispeli tým jedinečným, čo majú iba oni, pomôžu priblížiť naše sny skutočnosti.

 

7. A nakoniec, nikdy sa nevzdávajte!

Všetko toto snaženie môže obnoviť naše spoločné úsilie, ktoré je také potrebné v našom niekedy utrápenom svete. Nasledujúce desaťročie bude vyžadovať neustále obnovovanie našej trpezlivosti, odhodlania a nadšenia. Ak sa pred nami objavia akokoľvek náročné okolnosti, vyzývam Vás, aby ste si vzali k srdcu dve významné posolstvá zakladateľa tohto behu

 

.

“Nikdy sa nevzdávajte!“

A vždy sa snažte urobiť viac.

 

Slovami Sri Chimoya:

“Je iba jedna dokonalá cesta,

a tá cesta je pred tebou,

vždy pred tebou.“

 

 

                                                                          Dr. Davidson L. Hepburn

                                                                prezident Generálnej konferencie UNESCO

 

 

see original full message and video excerpt in english