• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Bulgaria 19 July: Sliven - Burgas

Today we had our first meeting at 1 p.m.; before that, we had to run 60 kilometres.

Първата ни среща днес беше в 13:00 ч. Преди това трябваше да изтичаме 60 км.

The community of Karnobat had prepared a very nice welcome.

Общината в Карнобат беше приготвила много хубаво посрещане.

First we ran with the runners from the Athlet Karnobat Club.

Първо побягахме със спортистите от клуб Атлет Карнобат.

We were impressed by the achievments of these young athletes.

Бяхме впечетлени от спортните постижения на младите атлети.

We could see bright futures ahead of them. under the guidance of their coach Tanyo Georgiev.

Сигурни сме, че ги чака голямо бъдеще, под ръководството на треньора им - Таньо Георгиев.

We were then greeted by children from two kindergartens.

Бяхме приветсвани от деца от две детски градини.

For children it is so easy to feel the flame in the heart.

За децата е толкова лесно да почувстват пламъка в сърцето.

Deputy Mayor Genova gave a very sincere and uplifting speech. We felt that the city of Karnobat really took a step for harmony.

Заместник кмет Генова каза много искрени и вдъхновени думи за Пробега. Почуствахме, че Карнобат направи крачка към хармонията.


Guess which country the runner is from.
Познай от коя страна е бегача


Thank you for taking part. You are members of our team.
Благодаря за участието. Вие сте член на нашия отбор


Running with kids is always fun.
Да бягаш заедно с деца е винаги забавно


Group picture.
Обща снимка

We would like to express our gratitude to the municipality for treating us to lunch.

Бихме желали да изразим благодарност към община Карнобат, че ни покани на обяд.

Welcome to Aitos - the name of this city means an eagle.

Добре дошли в Айтос. Името на този град означи орел.

It looks like there is something special in the food in this part of Bulgaria, because the athletes from the city's LSK Aitos Club also have very impressive results.

Изглежда, че в тази част на България има нещо специално в храната, защото атлетите от ЛКС Айтос, атлетическия клуб на града - също имаха впечаляваш резултати.

The city represantative, Dinio Dinev accepting the torch.

Представителя на града, Диньо Динев, приема факела.

He ran to Zdravetz kindergarten, with the athletes and us.

Заедно с нас и атлетите отидохме до детска градина "Здравец"

There the kids, just up from their afternoon naps, were curious as to what is happening and what is this flaming torch about.

Там, децата тъкмо бяха станали от следобеден сън и бяха любопитни какво се случва и какъв е този горящ факел.

With a little help from the teachers, they guessed the countries of all the runners correctly.

С малко помощ от учителките си те успяха да познаят всичките страни, от които са бегачите.

The first few metres in Burgas. We could sense the sea on the evening breeze, a long-waited cooling after many very hot days.

Първи метри в Бургас. Можехме да почувстваме морето и вечерния бриз. Дълго очаквано захлаждане след поредица от горещи дни.

At City Hall we met the Deputy Mayor, Mr. Manuelian. He definitely knew and embodied the ideas of the Run.

Пред общината се срещнахме с зам. кмета - г-н Мануелиан. Той определено познаваше и въплащаваше идеите на Пробега.


Shareni Gaitani - a folk troupe, performing for the Team
Шарени гайтани - детска фолклорна формация пя за отбора

Okinava Karate club offered a demonstration, with Sensei Ivo Avuski giving the commands.

Карате клуб "Окинава" прави демонстрация. Сенсей Иво Авуски дава командите.

The girls from Kris dance school, holding the torch after their performance.

Момичетата от танцово училище "Крис" с факела след тяхното изпълнение.

Thank you to the team from "Happy" for supporting the World Harmony Run!

Благодарим на екипа на "Хепи" за подкрепата на Световния пробег на харминията.


Bulgarian   /  Български     Песента на Пробега на хармонията
Пробег, пробег, пробег, пробег!
Световен пробег на хармонията.
Ние сме единството и пълнотата
на Утрешното Слънце.

                                            - Шри Чинмой


 

– Baridhi


Distance: 121 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Roos de Waart (Netherlands), Zach Saltzman (USA), Manjula Lecordier (France), Zoltan Theobald (Hungary), Natalia Lehonkova (Ukraine), Dima Lehonkov (Ukraine), Ulvis Salietis (Latvia), Gints Peleckis (Latvia), Jadranka Grbic (Serbia), Himadri Kavai (Hungary), Suzana Ognjanovic (Serbia)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Bulgaria 17 July
< Ukraine 17 July
Bulgaria 20 July >
Ukraine 20 July >

Ukraine 19 July