• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Bulgaria 23 July: Velingrad - Sofia

...we left Velingrad and crossed once more the mountains. Our running route led us along clear creeks and untouched nature...

...напуснахме Велинград и още веднъж пресяхохме планината. Пътят ни водеше през чисти потоци и недокосната природа... 

We reached Kostenets. Kids were eagerly waiting for us...

Достигнахме Костенец, където деца ни чакаха... 

...a medal right at the beginning of the meeting. A great head start...

...медал още в началото на срещата. Страхотно начало... 

...and a short run once around the block with the local track and field team - Class Kostenetz...

...и кратко бягане заедно с месния атлетически отбор - Клас Костенец... 


...hair on fire?

...косата гори? 

...please look in the camera!

...погледнете към камерата моля! 

...a typical encounter...

...типично... 

...only a few countries to go...

...само още няколко страни остават... 


...it was a long day...

...дълъг ден... 

In Samokov a huge group of runners awaited us.

В Самоков ни чакаше голяма група бегачи. 

...it was a very dynamic run to the town centre...

...много динамичен бягане към центъра на града... 

...Mr. Vladimir Georgiev, the mayor of Samokov, welcomed us...

...г-н Владимир Георгиев, кмета на Самоков, ни посрещна... 

There are lots of athletic clubs in Samokov - skiing, basketball etc.

Има много спортни отбори в Самоков - ски, баскетбол и др. 

The certificate for appreciation will find a place in Samokov arena - the sports hall, which is hosting many sport events and teams. 

Сертификатът за благодарност ще намери място в Арена "Самоков" - месната спорта зала, която приема много спортни състезания и отбори. 

Thank you for the nice meeting!

Благодарим за чудесното посрещане! 

...our last stretch to Sofia...

...последната отсечка до София... 

...we had a good view from the mountains as we reached the capital of Bulgaria...

...достигайки столицата на България, имахме красива гледка... 

..our local team in action...

...нашия местен отбор в действие... 

In Sofia we were joined by the martial artists from club Da Dao - the Bulgarian martial art and we went through the big park - Borisova Gradina...

В София към нас се присъединиха бойците от клуб по бойни икзуства Да дао - българско бойно изкуство. И тръгнахме през Борисовата градина...

...the last steps...

...последните стъпки... 

...the final meeting took place at the National Theatre. The deputy mayor Todor Chobanov Ph. D. received the torch...

...последната ни среще беше пред Народния театър "Иван Вазов", където факелът бе приет от д-р Тодор Чобанов, зЗаместник-кмет “Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”

...and the British Ambassador spoke kind words...

...Британският посланик се изказа в подкрепа на идеите на Пробега... 

The torch was received also by Zdravka Yordanova, an olympic champion in rowing.

Факелът също бе приет от Здравка Йорданова, олимпийски шампион по гребане. 

...a very powerful singing performance by Kunka Zhelyazkova from ensemble Filip Kutev...

...много въздействащо изпълнение от Кунка Желязкова от ансамбъл "Филип Кутев". 

...and a very soulful one...

...и много душевно... 

Thank you for the nice meeting!

Благодарим за чудесното посрещанне! 

Club Da Dao with T-Shirts specially designed for the Run. 

Клуб "Да Дао" с фланелки специално направени за пробега.

We were treated for a great dinner in the restaurant "Kring"! 100% Vegetarian, heavenly food!

За вечеря бяхме гости на ресторант Кринг! 100% вегетариански, божествена храна 

Thanks to everybody for the great day and the hospitality!

Благодарим на всички за прекрасния ден и за гостоприемството! 

After the dinner we went to the city for a public exhibition of the "Jarna Kala" - Fountain Art by Sri Chinmoy, the Founder of the World Harmony Run.

След вечеря, посенихме откритата изложба на "Джарна Кала" - Фонтан на изкуството, от Шри Чинмой, основател на Световния пробег на хармонията. 

The theme of the exhibition was "Harmony"!  

Темата на изложбата е хармония! 

 

– Dipavajan


Distance: 164 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Sandro Zincarini (Italy), Sumahat Strohn (Germany), Vladimir Ilyasov (Russian Federation), Barbora Tabackova (Slovakia), Mladen Vujaklija (Croatia), Dennis Gribok (Luxembourg), Namitabha Arsic (Serbia), Sukhada Korshunova (Russian Federation), Milan Javornicky (Czech Republic), Andi Schmitz (Germany), Bulgarian runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Bulgaria 22 July
Bulgaria 24 July >