• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Hungary 27 June: Gyomaendrőd - Sarkad

Good morning Hungary! We reached our first meeting place in Gyomaendrőd, where enthusiastic children welcomed us...


Jó reggelt Magyarország! Az első találkozóhelyünk Gyomaendrődön a Selyem úti óvodában volt, ahol lelkes gyerekcsapat fogadott minket...

...no meeting without Pogacsa...

...nincs fogadás pogácsa nélkül...

...the kids performed for us...

...a gyerekek fellépése...

...and the mayor Andras Varfi greeted the runners...

...és Várfi András polgármester üdvözölte a futókat... 

...and all passed the torch...

...és mindenki tartahatta a fáklyát...

Thank you Gyomaendröd!

Köszönjük Gyomaendrőd!

We admired the Hungarians for their enthusiastic participation despite the increasing temperature. The day was about to get really hot...

Köszönjük Tóthné Rojik Edit odaadó szervező munkáját. Örültünk, hogy a magyarok a növekvő hőmérsékletet dacára lelkesen vettek részt a futásban. A hőség csak nőtt a nap folyamán....

...as we reached Mezöbereny, a group of runners was awaiting us...

...ahogy elértük Mezőberenyt, a futók egy csapata várt ránk...

...we reached the city...

...elértük a várost...


... a cute performance by the dancegroup „Berenyke" ...

...egy takaros táncelőadás a Berényke táncegyüttes előadásában

...and the mayor of Mezobereny, Istvan Siklosi welcomed us with kind words..

...és Siklósi István polgármester úr kedves szavakkal köszöntött minket...

Thanks for the warm welcome!

Köszönjük a meleg fogadtatást!


...always cheerful...


...mindig vidáman...

...and we reached Bekes. The runners joined us for a long run through the city.

...és elértük Békést. A helyi futók csatlakoztak hozzánk egy hosszú futásra a városon keresztül.

...as we reached a children camp in the woods, the mayor of Bekes, Gabor Izso received us warmly....

...amikor elértük a Bánfoki Ifjúsági tábort, Izsó Gábor polgármester úr kedvesen fogadott minket... 

...and we took together a few symbolic steps for harmony...

...és néhány jelképes lépést együtt tettünk meg a harmóniáért...

...Bekescsaba greeted us....

...Békéscsaba üdvözölt minket...

...well over 30º C, but a good pace...

...30º C felett jó iramban...

...we reached another children camp....

...egy másik gyermektáborba érkeztünk...

...Tibor Kiss, the deputy mayor of Bekescsaba received the torch...

...Kiss Tibor alpolgármester úr fogadta a fáklyát...

...and we spent a great time with the kids...

...jót játszottunk a gyerekekkel...

Thank you Bekescsaba!

Köszönjük, Békéscsaba!

Soon we approached Gyula.

Gyula felé vettük az irányt.

...the majestic castle guards the city...

...nagyszerű vár vigyázza a várost...

...still a few brave souls try to conquer the old walls...

...nehány bátor lélek megpróbálja meghódítani az ősi falakat...

...a dogday afternoon...

...kutyameleg délután...

...the city representative Imre Dr Gulyas welcomed the team.. .

...a város részéről az Önkormányzati és Oktatási Osztály vezetője Dr Gulyás Imre üdvözölte a csapatot. 

 

 

In full fling - hip-hop dance performance.

Vidó Kata és csapata előadásában lendületes hip-hop tánc előadásban gyönyörködhettünk.


...no, this is not a medieval family picture...

...nem, ez nem egy középkori családi kép...


...some runners showed their skills...


...néhány futó megmutatta az ügyességét...

Thanks for the nice day!

Köszönjük a szép napot!

– Dipavajan


Distance: 83 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Sandro Zincarini (Italy), Sumahat Strohn (Germany), Mladen Vujaklija (Croatia), Vladimir Ilyasov (Russian Federation), Barbora Tabackova (Slovakia), Namitabha Arsic (Serbia), Roos de Waart (Netherlands), Hungarian runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Hungary 26 June
Hungary 28 June >
Romania 28 June >