• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Príležitosť k stretnutiam ľudí

Okrem desiatok tisíc kilometrov ubehnutých s pochodňou za akéhokoľvek počasí, znamená World Harmony Run inšpiráciu a stretnutia ľudí:


Veľvyslanci rôzných krajín, politici a významné osobnosti se účastnia ceremónií s pochodňou World Harmony Run.


Pochodeň harmónie je prijímaná senátormi, členmi parlamentov a vlád, vrátane Európskeho parlamentu.


Predstavitelia obcí súsediacich krajín si odovzdávajú štafetu harmónie pri príležitostiach jej prechodu z jednej krajiny do druhej.


Deti a učitelia zo škôl s rôznym náboženským presvedčením dokážu spoločne bežať a podržať pochodeň harmónie.


V mestách a obciach, kadiaľ World Harmony Run beží, sú usporiadavané "Dni harmónie", inšpirujúce ich obyvateľov ku kažodennému životu vo vzájomnej harmónii.


World Harmony Run je prezentovaný v celosvetových médiach ako BBC, v programoch televizií a rádií s celoštátnou a regionálnou pôsobnosťou, v tlačových správach a na sieti Internet.


Bežní ľudia, aj tí, ktorí sa stretávajú so štafetou World Harmony Run náhodne, sa k behu často spontánne pridávajú a vyjadrujú podporu jeho myšlienke.