• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovenia 3 September: Ptuj - Maribor

School start in Slovenia! We really enjoyed to be back in school after the long Summer break...

Začetek šole v Sloveniji! Resnično smo se veselili začetka šole po dolgem poletnem oddihu...

Our first meeting: the Primary school in Videm. Kids awaited us and together we ran to the school....

Naše prvo srečanje: osnovna šola v Videmu. Otroci so nas pričakali in skupaj smo tekli do šole...

A great start! And off we went to the next school:

Odličen začetek! In že smo tekli do naslednje šole:

...the Primary school in Markovci. The kids gathered on the sport field...

...Osnovna šola v Markovcih. Otroci so se zbrali na športnem igrišču...

...the perfect place to perform the World Harmony Run Song with actions...

...popolno mesto za nastop pesmi Teka Svetovne Harmonije s kretnjami...

Thanks for the welcome!

Hvala za dobrodošlico!

...its pumkin season in Slovenia...

...sezona buč v Sloveniji...

The Primary school in Breg near Ptuj was next:

Osnovna šola Breg blizu Ptuja je naslednja:

...many smiling faces...

...veliko žarečih obrazov...

...and a moment for harmony...

...in trenutek za harmonijo...

A big hand for Breg!

Velik aplavz za Breg!

...great support by the local police...

...velika pomoč lokalne policije...

Next was the Primary school Mladika in Ptuj

Naslednja je bila osnovna šola Mladika v Ptuju.

A very special day for Ptuj: we reached the City Hall...

Poseben dan za Ptuj: prišli smo do Mestne hiše...

Ptuj was about to be dedicated as a Sri Chinmoy Peace Blossom - joining many famous landmarks and cities worldwide to give a statement for Peace and Harmony!

Ptuj bo pravkar posvečen kot Šri Činmojev Cvet Miru - ter se bo tako pridružil mnogim slavnim obeležjem in mestom po vsem svetu in se zavezal Miru ter Harmoniji!

...great musicians...

...odlični glasbeniki...

...the team presented the World Harmony Run...

...ekipa je predstavila Tek Svetovne Harmonije...

Mayor Dr. Štefan Čelan spoke kind words...

Župan doktor Štefan Čelan je prijazno nagovoril obiskovalce...

..we received a special artwork from the city...

...od mesta smo prejeli posebno umetniško delo...

The plaque has been unveiled...

Odkrili smo spomeniško ploščo...

Ptuj - a true city of Peace!

Ptuj - resnično mesto Miru!

Thank you for the truly uplifting event!

Hvala za resnično navdihujoč dogodek!

...we went on towards Maribor...

...in odšli smo proti Mariboru...

...more runners joined in...

...več tekačev se nam je pridružilo...

...a short stop in Spodnji Duplek at the City Hall...

...kratek postanek v Spodnjem Dupleku ob Mestni hiši...

The mayor gave us a warm welcome...

Župan nas je toplo sprejel...

...a shrinking donkey...

...pomanjšani osel...

We reached Maribor, todays final destination.

Prispeli smo v Maribor današnji zaključek dneva.

A perfect dinner in the Restaurant Villa Rustica and a most relaxing accommodation in Hotel Bellevue in Maribor ended a perfect day. Thank you for the hospitality!

It was a great, inspiring day!

Popolna večerja v restavraciji Villa Rustica in nadvse sproščujoča nastanitev v hotelu Belleuve v Mariboru in tako se je končal popolni dan. Hvala vam za gostoljublje!

Bil je enkraten, navdihujoč dan!

– Dipavajan


Distance: 27 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Sandro Zincarini (Italy), Sumahat Strohn (Germany), Barbora Tabackova (Slovakia), Mladen Vujaklija (Croatia), Dennis Gribok (Luxembourg), Daniel Rubin (New Zealand), Vanya Popinska (Bulgaria), Miran Dremelj (Slovenia), Slovenian runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovenia 2 September
Slovenia 4 September >
Faroe Islands 4 September >

Iceland 3 September