• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovenia 5 September: Zreče - Ljubljana

Good morning Zreče! After a good nights rest we went straight into the primary school Zreče.

Dobro jutro Zreče! Po dobro spočiti noči smo odšli naravnost do osnovne šole Zreče.

All the kids gave us a big smile!

In otroci so nas navdušeno pozdravili!

...and a very dynamic run around the school!

...in zelo dinamičen tek okoli šole!

Thank you for this really inspiring meeting!

Hvala vam za resnično navdihujoče srečanje!

...we said good bye and went on direction Celje...

...rekli smo nasvidenje in odšli proti Celju...

In Celje we met kids from the II. School Celje. They took the torch and on we went!

V Celju smo spoznali otroke iz II.osnovne šole v Celju.Prijeli so za Plamenico in šli smo naprej!

Its already a good old tradition for the World Harmony Run to visit the school: we had many meetings there and the school is a real friend of our Run!

Tek Svetovne Harmonije je že večkrat obiskal to šolo:imeli smo veliko srečanj in šola je resnično pravi prijatelj Teka!

..the very small ones could only watch...

..zelo majhni otroci so lahko opazovali le od daleč...

Thank you for the inspiring meeting and the warm welcome!

Hvala za navdihujoče srečanje in toplo dobrodošlico!


...a school inhabitant...

...stanovalec v šoli...

...over the mountains towards Ljubjana...

...preko hribov proti Ljubljani...

We reached Trzin. More runners joined in...

Prispeli smo v Trzin. Nekaj tekačev se nam je pridružilo...

..the mayor received us with kind words...

..župan nas je prisrčno sprejel...

...and together we went on...

...in skupaj smo tekli naprej...

...we reached Ljubljana. A great day came to an end. Thanks for the great time!

...prispeli smo v Ljubljano.Za nami je še en uspešen dan.Hvala za lepa doživetja!

A big hand for the Park Hotel! For many years the management supports the World Harmony Run and accommodates the international team!

Velik aplavz za Park Hotel. Vodstvo hotela že veliko let podpira Tek Svetovne Harmonije in nam priskrbi nastanitev v Ljubljani!

– Dipavajan


Distance: 92 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Sandro Zincarini (Italy), Sumahat Strohn (Germany), Barbora Tabackova (Slovakia), Mladen Vujaklija (Croatia), Dennis Gribok (Luxembourg), Daniel Rubin (New Zealand), Vanya Popinska (Bulgaria), Miran Dremelj (Slovenia), Balavan Thomas (UK), Slovenian runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovenia 4 September
< Faroe Islands 4 September
Slovenia 6 September >
Faroe Islands 6 September >

Faroe Islands 5 September