• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovenia 11 May: Maribor - Zalec

Our first meeting brought us to an old friend of the WHR: Andrej Verlic, the deputy mayor of Maribor. He kindly received us in the traditional city hall.

Naše prvo srečanje nas je pripeljalo k staremu prijatelju Teka svetovne harmonije: Andreju Verliču, podžupanu mesta Maribor. Prijazno nas je sprejel v dvorani Mestne hiše.

The whole team posed with the deputy mayor in front of the city hall.

Celotna ekipa se je fotografirala s podžupanom pred vhodom.

After the meeting the deputy mayor treated us for some refreshments. We really enjoyed sitting in the garden cafe; it felt like a holiday.

Po srečanju nas je podžupan povabil na pijačo. Zelo prijetno smo se počutili v letnem vrtu; zdelo se nam je, kot da smo na počitnicah!

Welcome to the Janka Padeznika school!

Dobrodošli na Osnovni šoli Janka Padežnika!

Smiling faces, flaming torch...

Nasmejani obrazi, goreča plamenica...

With our stamps, we left our mark.

S našimi štampiljkami smo za seboj pustili sled.

Our next meeting took place at the Toneta Cufarja school.

Naše naslednje srečanje nas je pripeljalo na Osnovno šolo Toneta Čufarja.


Friends forever!
Prijateljici za vedno!

A great performance shared between us and the children.

Prikupen nastop za nas in za otroke - brez harmonike ne gre!

The picture tells the story...

Slike povedo vse...

The perfect lunch, with traditional cakes - prekmurska gibanica, which literally means "over Mura moving cake".

Popolno kosilo s tradicionalno sladico - prekmurska gibanica.

The kids from the Ludvika Pliberska school received us!

Pričakali so nas tudi učenci iz Osnovne šole Ludvika Pliberška.

We had a ceremony in the shade of the trees and this sports teacher ran

a lap with the torch.

Program je potekal v senci dreves in njihov športni učitelj je tekel krog s plamenico.

Top class marathon runners and old friends helped us with the torch and offered their smiles!

Dva slovenska vrhunska tekača in naša stara prijatelja sta nam pomagala nositi plamenico in bila pri tem res dobre volje!

Finally we reached the Prezihovega Voranca school.

Na koncu smo prišli do Osnovne šole Prežihovega Voranca.

Our final school offered songs and lots of enthusiastic runners...

Na naši zadnji šoli smo se srečali z veliko navdušenimi tekači, ki so nam zapeli nekaj pesmi...


Ice cream on a hot day saves everybody, even a stressed out organiser...
Sladoled v vročem dnevu reši vsakogar, tudi našega (pre)obremenjenega organizatorja...


Our Russian girls proved to have a fine gourmet taste...
Naši ruski dekleti sta dokazali, da imata prefinjen okus...

– Chanakhya


Distance: 68 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Dima Lehonkov (Ukraine), Natalia Lehonkova (Ukraine), Ksenia Soboleva (Russia), Daria Soboleva (Russia), Chanakhya Jakovic (USA), Balavan Thomas (UK), Janusz Wiewior (Poland), Theresia Hammel (Hungary), Michaela Pokorna (Czech Republic)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovenia 10 May
Slovenia 12 May >