• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 10 June: Kutna Hora - Praha

Today we started with our Harmony team program in Kutna Hora, at Masarykova Elementary School.

Den začínal v ZŠ Masarykova programem pro děti, který se jmenuje Tým harmonie.

Group photo in front of the school building.

Společná fotografie před školou.

Children ran through the whole town of Kutna Hora with us, escorted by municipal police.

Za doprovodu městské policie a pana učitele s námi děti proběhly celou Kutnou Horu.

34: the number of children who held the harmony torch. Only the top layer of children is visible :).

34. Tolik dětí najednou drželo pochodeň harmonie. Na obrázku vidíte jen "horní vrstvu" dětí.

Now the roles have reversed - children are guarding the policeman, so he can feel safe.

Role se obrátily. Děti doprovázejí strážníka městské policie, aby se mu nic nestalo.

The World Harmony Run is connecting hearts throughout the whole world.

World Harmony Run spojuje srdce lidí po celém světě.

Three friends. Two from Kutna Hora, one from Austria.

Tři kamarádky. Dvě z Kutné Hory a jedna z Rakouska.

I go swimming, what about you?

Jedu se vykoupat a kam běžíte vy?

Saint Barbara of Kutna Hora welcomed the World Harmony Run in 2005, too.

Svatá Barbora v Kutné Hoře přivítala World Harmony Run i v roce 2005.

We ran from Kutna Hora through the beautiful Vrchlice River valley.

Z Kutné Hory jsme vyběhli po červené značce udolím říčky Vrchlice

Our guardian angels from the municipal police accomplished their task - nothing happened to anybody.

Naši andělé strážní z městské policie úkol splnili. Nikomu se nic nestalo.

Two majorettes welcomed as at an elementary school in Suchdol.

Přivítání na dvoře ZŠ v Suchdole. Na obrázku vystoupení dvou mažoretek.

And kids sang the World Harmony Run song for us in English and even in Russian.

Za doprovodu paní učitelek nás děti přivítaly World Harmony Run písní v anglickém a dokonce i ruském jazyce

A local indian tribe came to see who dared to run through their territory.

Místní indiánský kmen se přišel podívat, kdo to běží jejich teritoriem.

and then they expressed their harmony wishes.

Každý si pak mohl na chvíli podržet pochodeň.

The head of the elementary school holding a certificate of appreciation.

Ředitelka základní školy paní Wagenknechtová přebírá od běžců děkovný list.

Chosen runners accompanied us for 2km to the next village, Dobřeň.

Vybrané děti z každé třídy nás doprovázejí do 2km vzdálené vesnice Dobřeň.

Ough. And now 2km back.

Uf. A teď zase 2km zpátky.

The Mayor of Zasmuky, Mr. Jiri Pechar, welcoming us by holding the torch.

Přivítání v Zásmukách. Vpravo na fotografii pan starosta Ing. Jiří Pechar.

Kindergarten children were watching our program attentively.

Děti z mateřské školy pozorně sledují co si pro ně běžci připravili.

"I am in good hands", says the World Harmony Run balloon.

Jsem v dobrých rukou, říká si balónek World Harmony Runu.

Can I hold the torch?

Můžu si podržet pochodeň?

Thanks.

Díky.

Ms. Michalkova did a great job preparing the meeting of runners and children in Zasmuky. She is holding a future World Harmony runner in her arms.

Paní Michálková z městského úřadu byla duší příprav setkání běžců a dětí v Zásmukách. V náručí drží budoucího běžce World Harmony Runu.

What colourful refreshments were waiting for us. Yummy!

Nakonec na všechny čekalo velké pestrobarevné občerstvení. Mňam.

Children had decorated the castle garden with beautiful harmony pictures.

Děti nám nakreslily krásné obrázky o harmonii a vyzdobily jimi cestu a plot zámecké zahrady.

Time to leave Zasmuky...

Vybíháme ze Zásmuk...

... for Kourim.

...a dobíháme do Kouřimi.

Main square in Kourim ...

Náměstí v Kouřimi...

..and another group of children welcoming us...

..a další vřelé přívítání se spoustou dětí...

...by dancing.

...a krásným tanečním vystoupením.

Kids trying to feel harmony in their hearts.

Děti se snaží cítit harmonii uvnitř svého srdce.

The winner of the "Most beautiful smile" contest.

Vítězka nevyhlášené soutěže o nejkrásnější úsměv.

Umělecká fotografie běžců a dětí, které se chystají na běh s pochodní okolo náměstí.

St. John of Nepomuk kindly agreed to patronise the ceremony in Kourim.

Vrchní dohled nad celou ceremonií v Kouřimi si vzal na starosti sv. Jan Nepomucký.

Running between towns.

A tak se běželo mezi městy.

And fields.

Officials of the town of Cesky Brod holding the torch.

V Českém Brodě nás přivítali zástupci města a základní školy.

Kids from an elementary school showed us that not only running, but dancing connects people too.

Na hřišti vedle školy děti ukázaly, že nejen běh, ale i tanec dokáže lidi spojovat.

The newly created Harmony team of Cesky Brod accompanied the torch to the next village.

Nově vytvořený Harmony tým Český Brod doprovodil pochodeň do 1,5km vzdáleného Štolmíře.

Viranella, who is now studying at an elementary school in Cesky Brod, had already attended the World Harmony Run a few years ago, in her native Angola.

Viranella, která v současnosti studuje na základní škole v Českém Brodě, běžela World Harmony Run již před několika lety ve své rodné Angole.

At the very end of this hot and intensive day the international team took part in a gala evening: "Harmony Art", an exhibition of the original contemplative art of World Harmony Run founder Sri Chinmoy, held at the New Town Hall in Prague under the patronage of Ms. Meda Mladek.

Mezinárodní tým zakončil náročný a horký den na slavnostním večeru "Umění harmonie" – výstavě kolekce originálů kontemplativníhom umění zakladatele World Harmony Run Sri Chinmoye, který se konal na Novoměstské radnici v Praze pod záštitou významné sběratelky a mecenášky umění, paní Medy Mládkové.

Many distinguished guests, including Ms. Dana Zatopek and Ms. Marketa Reedova attended.

Velký sál radnice byl naplněn mnoha významnými hosty jako paní Dana Zátopková nebo

Markéta Reedová. Nechybělo i několik diplomatů zahraničních velvyslanectví.

Runners from the international team introduced themselves and their countries of origin.

Součástí večeru bylo představení mezinárodního týmu a krajin, z kterých jednotliví běžci pocházejí.

We had the honour of presenting the Mayor of Prague, Mr. Pavel Bem with the Torch Bearer Award for his tireless support of the World Harmony Run as well as for the inspiration he gave as all by his mountain climbing achievements.

Jedna z přítomných osobností, která se tohoto večera zúčastnila, byl také Primátor města Prahy Pavel Bém, nadšený sportovec a horolezec, který od našeho týmu obdržel medaili „Nositel pochodně“ World Harmony Run, za jeho neustálou podporu projektu a obrovskou inspiraci, kterou nám všem svými horolezeckými výkony i přes nesmírné pracovní a politické vytížení dává.

Mr. Pavel Bem thanked us heartily, quoting an aphorism by Mahatma Gandhi.

„Dovolte mi krásnou větu, kterou kdysi vyslovil Mahátma Gándhí - láska kterou obdarujeme druhého člověka má obdivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. Chtěl bych vám poděkovat za vše, co děláte, že tuto lásku v dnešním světě šíříte a tím děláte svět košatější a zářivější," poděkoval pražský primátor Pavel Bém při přebírání ceny.

A founder of the humanitarian organization Hand for Help, Mr. Jaromir Dolansky was also presented with the Torch Bearer Award.

Druhou osobností, která obdržela ocenění byl pan Jaromír Dolanský, zakladatel humanitární organizace Hand for Help.

Mr. Dolansky is an example of person who has worked selflessly to better the lives of others in need all over the world.

Pan Dolanský je příkladem člověka, který trpělivě, krok za krokem uskutečňuje svou vizi a nikdy se nevzdává, a který plně zasvětil svůj život pomoci lidem v nouzi kdekoliv na světě.

Other prominent recipients of the Torch Bearer Award are Carl Lewis, Dana Zatopek, Meda Mladek, Ron Clarke and President of Slovenia, Mr. Danilo Turk.

Cenu „Nositel pochodně“ World Harmony Run v minulosti převzalo mnoho osobností: Carl Lewis, Dana Zátopková, Meda Mládková, Ron Clarke, nebo slovinský president Danilo Turk.

– Viliam Segeda


Distance: 81 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Bhoiravi Achenbach (Austria), Zoltan Theobald (Hungary), Sergey Sydenko (Ukraine), Kastura Panenkova (Russia), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 9 June
< Germany 9 June
Czech Republic 11 June >
Germany 11 June >

Germany 10 June