• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 14 June: Decin - German border

We set off on the last stage of road in the Czech Republic from the front of a grammar school in Děčín. Besides the local children and teachers, we were warmly welcomed there by Miroslav Samlet, the Deputy Mayor of Děčín.

Poslední úsek naší štafety na území ČR jsme odstartovali v Děčíně před budovou gymnázia, kde nás kromě místních žáků, studentů a učitelů přivítal náměstek primátora Ing. Miroslav Samlet.

We enjoyed a great dance performance by the local children. The headmaster of the youth club, Mr. Zdenek Kult deserves our big thank you.

Děti z domu dětí a mládeže nám předvedly skvělé taneční vystoupení. Moc děkujeme za podporu a pomoc řediteli Domu dětí a mládeže v Děčíně panu Zdeňku Kultovi.

Everyone wanted to hold the torch.

Každý si chtěl podržet pochodeň.

It is great to see how the torch of harmony can bring together all the generations.

Je krásné sledovat, jak pochodeň harmonie spojuje všechny generace.

Harmony and happiness go together.

Harmonie a štěstí jdou ruku v ruce.

The students accompanied us to the town limits.

Studenti nás doprovodili až na konec města.

Soon we arrived to Hřensko. This border village is a gateway to one of the most beautiful parts of the České Švýcarsko mountains.

Zanedlouho jsme doběhli do Hřenska. Tato pohraniční obec je považována za bránu do nejpůvabnější oblasti Českého Švýcarska.

The Mayor of Hřensko, Josef Černý was already awaiting us.

V Hřensku nás přivítal starosta Josef Černý.

Hooray, we managed! Finally crossing the German border.

Huráááá, tak jsme to dokázali! Po více než 10 dnech v Česku přebíháme německé hranice.

Smiling, we ran through the border crossing.

Hraničním přechodem Schmilka – Hřensko jsem proběhli s úsměvem na rtech.

After crossing the Czech-German border, we visited Bad Schandau. The Mayor, Andreas Eggert heartily welcomed us.

V Bad Schandau prvním městě, které jsme po překročení německých hranic navštívili, nás srdečně přivítal tamější starosta Andreas Eggert.

While crossing the borders of each country, we are able to experience the feeling of unity brought by the torch of harmony.

The World Harmony Run joins one heart with another, one human being with another, one town with another and one nation with another. A Czech mayor carrying the torch with a German mayor is the proof.

Když s pochodní překračujeme hranice jednotlivých států, máme možnost na vlastní kůži prožít pocit jednoty, kterou pochodeň harmonie přináší.

Světový běh harmonie spojuje srdce se srdcem, člověka s člověkem, město s městem a národ s národem. Český starosta nesoucí pochodeň společně se svým německým protějškem jsou toho důkazem.

– Jana Duskova


Distance: 15 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Zoltan Theobald (Hungary), Sergey Sydenko (Ukraine), Kastura Panenkova (Russia), Bhoiravi (Austria), Svetlana Gorshkova (Russia), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 13 June
< Germany 13 June
Germany 15 June >
Luxembourg 15 June >

Germany 14 June