• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Hungary 6 June: Győr - Darnózseli

The Hungarian runners started their journey in Győr today, running with the torch through the beautiful Szigetköz and on to Bratislava, ready to rejoin the international team tomorrow.

A magyar futók Győrből felkerekedtek a fáklyával, hogy a gyönyörű Szigetközön keresztülfutva a második napon újra találkozzanak Pozsonyban a nemzetközi csapattal.

Many children from 22 schools accompanied us, running two routes through the city to the main ceremony in the heart of Győr, opposite City Hall.

22 iskolából sok gyerek csatlakozott hozzánk, és két útvonalon kísértek minket az ünnepség helyszínére a város szívében, szemben a városházával.

Major Zsolt Borkai greeted the runners there, and held the World Harmony Torch. Zsolt Borkai is also known for winning a gold medal in Mens Pommel Horse at 1988 Seoul Olympics.

Itt Borkai Zsolt polgármester úr köszöntötte a futókat és tartotta a Világharmónia Futás fáklyáját. Borkai Zsolt arról is ismert, hogy

lólengésben

aranyérmet nyert az 1988-as szöuli olimpián.

Children from 10 schools performed on stage, giving really nice performances.

10 iskola készült fellépéssel, így nagyon sok szép fellépést és előadást láthattunk illetve hallhattunk.

We made a little quiz for the children. “Who said the correct number?” - “I did...” shouted all the children.

Csináltunk egy kis vetélkedőt a gyerekeknek. “Ki mondta a helyes számot?” - “Én...” kiáltotta az összes gyerek.

Naturally, everybody could hold the torch and make a wish for World Harmony.

Természetesen mindenki tarthatta a fáklyát, és kívánhatott valamit a világ harmóniájáért.

Today, good singers also became good runners and joined our team.

Ezen a napon a jó énekesek jó futókká váltak, és csatlakoztak a csapatunkhoz.

Our next stop was Győrújfalu. We received the greetings of Mayor József Bognár and then amazed the little children with the number of kilometres our team is going to run this year.

Következő állomásunk Győrújfalu volt. Bognár József polgármester úr köszöntése után, a kis gyerekek elámultak, hogy mennyi kilométert tesz meg a csapatunk ebben az évben.

They took a step with us and, after running, held the torch for precious moments. Deputy Mayor Miklós Sudár accompanied us for the whole two days, and showed us that he is a really good runner.

Miután tettek velünk néhány lépést, tartották a fáklyát néhány különleges pillanat erejéig. Sudár Miklós alpolgármester úr elkísért minket mind a két napon, és megmutatta, hogy valóban nagyszerű futó.

In Dunaszeg, we made a little circle in the school building and passed the flaming torch from hand to hand.

Dunaszegen egy kis kört alkottunk az iskola falain belül, és kézről-kézre adtuk az égő fáklyát.

All the children enjoyed holding the torch.

Minden gyerek örömmel tartotta a fáklyát.

With new determination, we ran to Ásványráró accompanied by young runners.

Új eltökéltséggel futottunk Ásványráróra, ahol fiatal futók csatlakoztak hozzánk.

This stop is Hédervár, where Mayor József Juhász greeted the runners, and invited us to the Árpád tree, which is the oldest tree in Hungary. According to legend, many, many hundreds of years ago Árpád, the great Hungarians leader tied his horse to this particular tree.

Ez az állomás Hédervár, ahol Juhász József polgármester úr üdvözölte a futókat, és meghívott minket az Árpád fához, mely a legidősebb fa Magyarországon. A legenda úgy tartja, hogy sok-sok évszázaddal ezelőtt Árpád fejedelem ehhez a bizonyos fához kötötte ki a lovát.

Some runners inside the tree.

Néhány futó a fa belsejében.

We enjoyed the shade of the Árpád tree for one last picture.

Egy utolsó kép erejéig még élvezzük az Árpád fa árnyékát.

In Darnózseli, Mayor Zoltán Fazekas greeted us and provided some refreshments which all the runners enjoyed.

Darnózselin Fazekas Zoltán polgármester úr köszöntött minket és kínált nekünk frissítőt, melyre szükségünk is volt.

 

 


Distance: 45km

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Hungary 2 June
< Ukraine 2 June
Hungary 7 June >
Slovakia 7 June >
Ukraine 7 June >

Slovakia 6 June