• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Hungary 7 June: Máriakálnok - Bratislava

Nature’s beauty blessed us this morning.

Ezen a reggelen a természet szépsége áldotta meg a csapatot.

In Máriakálnok, on the way to the ceremony.

Máriakálnokon úton az ünnepséghez.

Mayor Sándor Széles, Dean László Kökény and Vice-Mayor Emma Gáspár greeted the runners.

Széles Sándor polgármester úr, Kökény László esperes úr és Gáspár Emma alpolgármester asszony fogadta a futókat.

Many of the children participated in the Hungarian drawing competition, and we admired their pictures during the ceremony.

A gyerekek közül sokan részt vettek a magyar rajzpályázaton, és az ünnepség során lehetőség nyílt a képek megtekintésére.

The Strucc (ostrich) Running Club joined us on the way to Mosonmagyaróvár.

Mosonmagyaróvár határában a Strucc futóklub csatlakozott hozzánk.

In Mosonmagyaróvár at the Flesh Károly Culture Centre, many children waited for the runners.

Mosonmagyaróváron a Flesh Károly Kulturális Központnál már sok gyerek várt a futókra.

Vice-Major István Nagy greeted the runners at the ceremony and delivered a heartfelt speech, closing with these prophetic words: "The peace of the world cannot be separated from the peace of the individual; after all, we human beings create the world, and world harmony is based upon our personal harmony.”

Az ünnepségen Nagy István alpolgármester úr köszöntötte a futókat, és a szívhezszóló beszédét az alábbi szavakkal zárta: „A világ békéje nem választható el az egyes emberek békéjétől, hiszen mi emberek alkotjuk a világot, s a világ harmóniája a mi egyéni harmóniánkból építkezik.”

We viewed very nice performances.

Nagyon szép fellépéseket láthattunk.

The runners played a game with the enthusiastic children.

A futók játszottak egy kicsit a lelkes gyerekekkel.

Vice-Mayor István Nagy then took the torch and ran with us, followed by many children.

Aztán Nagy István alpolgármester úr fogta a fáklyát, és egy nagy gyereksereggel a háta mögött elkísérte a futókat egy jó darabon.

Heartfelt gratitude to the Mosonmagyaróvár Police Department! They really cared for the security of the children; without their help, this big event could not take place.

Köszönet a mosonmagyaróvári rendőrkapitányságnak! Ők valóban ügyeltek a gyerekek biztonságára. Segítségük nélkül ez a nagyszerű rendezvény nem jöhetett volna létre.

On the way to Halászi some of our runners lost the way, but they founded the World Harmony Swim.

Halászi felé néhány futó eltévedt, de feltalálták a Világharmónia Úszást.

Mayor of Halászi, Tamás Majthényi running with the torch.

Halászin Majthényi Tamás polgármester úr fut a fáklyával.

A group of runners on the way to Dunasziget.

Futók egy csoportja úton Dunasziget felé.

In Dunasziget - running with children…

Dunaszigeten - futás a gyerekekkel…

Major Sándor Szokoli greeted us in Dunakiliti.

Szokoli Sándor polgármester úr köszöntött minket Dunakilitin.

"Let’s make a really big circle!"

Csináljunk egy igazán nagy kört!

After hearing Major Lajos Bazsó's greetings, the children listened to the runners presentation.

Bazsó Lajos polgármester úr köszöntője után, gyerekek hallgatják a futók előadását.

Now we are in Bratislava and have met up with the international team. Representative Béla Bugár is welcoming the group; he is really happy to meet so many Hungarian runners.

Már Pozsonyban járunk, ahol találkoztunk a nemzetközi csapattal. Bugár Béla képviselő úr köszönti a csapatot. Valóban örül, hogy ennyi magyar futóval találkozhat.

He will run with us.

És futni is fog velünk.

Ceremony in Bratislava.

Ünnepség Pozsonyban.

With Japaka’s live music.

A Japaka Orchestra közreműködésével.

Anita is going to run with the international team to many more countries in Europe.

Anita még Európa jó pár országába elfut majd a nemzetközi csapattal.

 

 


Distance: 65km

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Hungary 6 June
< Slovakia 6 June
< Ukraine 6 June
Belgium 4 October >
Ukraine 8 June >
Austria 8 June >

Slovakia 7 June