• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Hungary 29 May: Hodož - Szombathely

At the border between Slovenia and Hungary!

Szlovénia és Magyarország határán!

Our last steps in Slovenia! Thank you again for all the hospitality and friendship we experienced these last few days. We are looking forward to returning here again!

Az utolsó lépések Szlovéniában! Köszönet még egyszer a vendégszeretetért és barátságért amit az utolsó napokban megélhettünk. Alig várjuk, hogy minél előbb visszatérjünk!

..the Mayor of Hodož sprinted to the border with a local athlete...

..Hódos polgármestere a helyi atlétákkal sprintelt a határhoz...

..and passed the torch officially from Slovenia to Hungary....

..és átnyújtotta hivatalosan a fáklyát Szlovéniától Magyarországnak...

...children from Slovenia and from Hungary performed for us!

...szlovén és magyar gyerekek műsorral kedveskedtek nekünk!

..a Slovenian choir also sang!...

..szlovén kórus követte őket!...

Official installation of the "Maypole". Traditionally, the maypole is erected on May 1st and it is usually taken down on June 1st. To celebrate the Run, the citizens of Hodos and Bajánsenye performed the ceremony a few days earlier...

A 'Május Fa' hivatalos ledöntése. A fát május 1-én állították fel, és június 1-én döntik ki.

Miattunk egy pár nappal korábban ünnepeltek...


.."Timber....!"
.."Vigyázat, dől a fa!"

..new friends of the WHR...

..a Világharmónia Futás új barátai...

..the Mayor of Bajánsenye handed the torch to the Hungarian running team...

..Bajánsenye polgármestere átadja a fáklyát a magyar futócsapatnak...

A group picture. Many people came to the event at the border: our new Hungarian team consists of a big busful of runners!

Csoportkép. Sokan jöttek, hogy részt vegynek a határátkelő ünnepségen: a magyar futócsapat egy teli busszal érkezett!

...and off we ran into Hungary!

...és elindultunk Magyarországra!

..Hungary, country of storks...

..Magyarország, a gólyák országa...

..we reached Őriszentpéter...

..Őriszentpéterre értük...

..where the local children performed for us...

..ahol a helyi gyerekek népies játékokat adtak elő...


..a future dancer...
..a jüvő táncosa...

..the Mayor of Őriszentpéter, also a runner, welcomed us...

..Őriszentpéter polgármestere köszöntött bennünket...


..a moment's harmony...
..egy pillanatnyi harmónia...


..that's the easy way...
..így könnyű...

The community of Ivánc...

Az ivánci közösség....

The Hungarian people are very enthusiastic about the WHR; almost everywhere people ran with us, regardless of age and fitness...

A magyarok nagy örömmel futnak velünk, szinte mindenütt korra és edzettségre való tekintet nélkül csatlakoznak hozzánk...


..or species...

Our next meeting took place in Nádasd. As we arived, a local festival was in progress. Guests from Romania and local Hungarians celebrated together...

Ahogy Nádasdra érkeztünk, a helyi fesztivál közepébe csöppentünk. Az erdélyi testvérközösségből érkezett vendégek, és a nádasdiak ünnepelték a 20 éve fennálló kapcsolatot.

..the Mayor of Nádasd...

..Nádasd polgármestere...

...our Hungarian runners carry a book with them, in which all mayors we meet write a greeting message...

...a magyar futóink egy könyvet visznek magukkal, amibe a polgármesterek jókívánságaikat írják...

Langos, a traditional Hungarian dish...

Lángos, egy hagyományos magyar étel...

..everybody took a few symbolic steps for Harmony...

..mindenki tett néhány szimbólikus lépést a harmóniáért...


..the hard life of a photographer...
..a fotósok nehéz élete...

..as we approached Kőrmend, runners were waiting for us...

..ahogy Körmendre értünk, az ifjú futók már vártak bennünket...

..the meeting took place in the garden of an old museum; the peaceful atmosphere provided the perfect ambience for our WHR presentation...

..a fogadás a régi Batthyány kastélyban volt, ami ma múzeumként működik. A békés légkör tökéletes helyszínt adott a Világharmónia Futásnak...

..the city representative receives the torch...

..a város képviselője átveszi a fáklyát...

The members of Dinamica sport club from Körmend joined us for quite a few miles.

A körmendi Dinamica SE tagjai jó pár kilométert futottak velünk.

...the Hungarian police did a fantastic job keeping us safe!

...a magyar rendőrök nagyszerű munkával biztosították számunkra az utat!

In the afternoon we reached Ják. As we entered the city, nobody was to be seen. Later, we found out that everybody was gathered at the local football grounds and at last, a great meeting with the local kids took place...

Délután Jákra értünk. Amint a városba értünk, senkit nem láttunk. Később derült ki, hogy mindenki a focipályánál gyülekezett, ahol a gyerekeket különféle programokkal várták.


...what's happening here?
...mi történik itt?

..we handed the torch over to the Mayor and the people passed it on too...

..átadtuk a fáklyát a polgármesternek, és később mindenki kézről kézre adta...

..there were many great performances by the kids...

..a gyerekek fantasztikus produkciókkal kápráztattak el bennünket...

...a big "Thank You" to our local organiser!

...nagyon köszönjük a helyi szervezőnknek!!

..our "guardian angel"...

..az "őrangyalunk"...

..final kilometres into Szombathely...

..utolsó kilóméterek Szombathelyre...

..enthusiastic spectators...

..a biztató közönség...

..we reached a stadium in Szombathely and offered a wreath at the monument which honours all of the athletes from the region who have won medals at the Olympic Games..

...amikor megérkeztünk a szombathelyi stadionba, megkoszorúztuk azon vas megyei olimpikonok emléktábláját, akik érmmel gazdagították hazákat...

Dr. Zoltán Varga, the Head of Sports for the Region of "Vas Megye" has been a friend and supporter of the World Harmony Run for the last 10 years. He said: "We can reach and keep harmony in our life in three ways: to live in harmony with nature, with ourselves and each other, and through sports." Because he keeps this message in his heart we gave him the Torchbearer Award in recognition of his ongoing efforts to promote harmony and good will among athletes...

Dr. Varga Zoltán, a Vas Megyei Sportigazgatóság vezetője, a Futás régi barátja és támogatója, fogadott bennünket, akivel az együttműködésünk már 10 évvel ezelőtt elkezdődőtt. Meleg szavakkal méltatta a futás jelentőségét, a harmónia fontosságát. "A harmónia elérésének és megtartásának három útja: harmóniában élni a természettel, önmagunkkal és egymással, valamint a sporton át."Mivel ez az üzenet a szívében él és mindennapi munkája során ezért a célért tevékenykedik, a fáklyavivők díját adtuk át neki.

Thank you Hungary, for this enthusiastic first day!

Köszönjük Magyarországnak, ezt a fantasztikus első napot!

– Csilla/Anita


Distance: 70 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Luis Angel (Guatemala), Roos de Waart (Netherlands), Zach Saltzman (USA), Sarah Newton (Canada), Namitabha Arsic (Serbia), Anusobhini Rabensova (Czech Republic), Chanakhya Jakovic (UK), Janusz Wiewior (Poland)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Hungary 14 May - Budapest
< Montenegro 14 May
Hungary 30 May >
Slovakia 30 May >

Slovakia 29 May