• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Hungary 1 July: Esztergom - Budapest

Welcome to Hungary! The WHR arrived for the second time this year, coming from Slovakia....

Isten hozott Magyarországon! A Világharmónia Futás az idén már másodszor érkezik az országba Szlovákia felől...

We crossed the border at Sturovo and went for Esztergom...

A határt Sturovo-nál léptük át, és Esztergom felé vettük az irányt...

...the river Danube is already very wide at this point; the bridge was quite long....

...a Duna elég széles ezen a ponton, a híd elég hosszú volt...

...the deputy mayor of Sturovo ran with us to the middle of the bridge....

...Sturovo alpolgármestere a híd közepéig futott velünk...

...where local runners were already waiting for us.

...ahol a helyi futók már vártak ránk.

The torch was officially handed over to the deputy mayor of Esztergom!

A fáklyát hivatalosan átadtuk Esztergom alpolgármesterének!


...a scenic group picture on the bridge....
...látványos csoportkép a hídon...

Esztergom was the capital of the first Hungarian king...


Esztergom az első magyar király fővárosa...

...and we all ran together into the city!

...és mindannyian befutottunk a városba!

A short stop at the Hotel Esztergom. A big "Thank you" for supporting the WHR!

Egy rövid megálló az Esztergom Hotelnél, mely támogatta a WHR-t. Köszönjük szépen!


...everybody watching....
...mindenki nézte a futókat...


...really everybody...
...valóban mindenki...

On the main square in Esztergom kids were waiting for us...

Esztergom főterén a gyerekek már vártak ránk...


...a cultural performance....
...kulturális előadás...


...and some cute dancing...
...és aranyos tánc...


...can you feel harmony in your heart?...
...érzed a harmóniát a szívedben?...

...a very dynamic run across the square...

...egy nagyon dinamikus futás keresztül a téren....

...and our runners team headed towards Budapest!

...és futócsapatunk Budapest felé vette az irányt!

Budapest, the capital of Hungary, was suffering from a heat wave....

Magyarország fővárosa melegfronttól szenvedett...

...but there were solutions...

...de volt megoldás...

Our next meeting brought us to the Marczibányi Sport Center.

Következő állomásunk a Marczibányi Sportcentrum volt.

...a short meeting and the obligatory stamps....

...egy rövid ünnepség és a kötelező pecsétek...


...did you get all different stamps?..
...mindannyian különböző pecséteket katunk?...

...a run around the sport grounds...

...futás a sportpályán...

Thanks for the meeting!

Köszönet a szívélyes fogadtatásért!

Despite the heat we played football after the meeting. The kids were really good players!

A meleg ellenére azért fociztunk a fogadás után. A gyerekek nagyon jól játszottak!


...special treatment for the winners...
...különleges jutalom a győzteseknek...

Next was the Derkovits Gyula Primary School.

A következő állomás a Derkovits Gyula Általános Iskola volt.


...a new photographer?...
...egy új fényképész?....

...the WHR stickers were very popular...

...a WHR matricák igen népszerűek voltak...

Thanks for all the smiles!

Köszönjük a mosolyokat!

We ended the official day in the Saucony runners store with power shopping!

A napot a Saucony futóboltban felyeztük be, és jó sokat vásároltunk!

– Dipavajan


Distance: 65 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Vettri Angel (Guatemala), Zach Saltzman (USA), Manjula Lecourdier (France), Zoltan Theobald (Hungary), Sergey Sydenko (Ukraine), Roos de Waart (Netherlands), Natalia Lehonkova (Ukraine), Dima Lehonkov (Ukraine), Michael Aurenhammer (Austria), Franz Aurenhammer (Austria), Ulvis Salietis (Latvia), Gints Peleckis (Latvia)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Hungary 31 May
< Slovakia 31 May
< Austria 31 May
Hungary 2 July >