• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Moldova 18 July: Telenesti - Nisporeni

Day 3 in Moldova. Not as busy as yesterday, but still very busy. Get ready - here we go...

A treia zi în Moldova. Nu atât de încărcată ca cea de ieri, dar totuşi foarte încărcată. Pregătiţi-vă, pornim la drum...

"Good morning" run with the children of Telenesti.

Alergare de dimineaţă cu copiii din Teleneşti.

Jarek in the hole at the monument :)

Jarek într-o groapă, la monument :)

Break the bread...

Rupe pâinea...

... and run with the kids.

... şi aleargă cu copiii.

Woohoo...

Yeah, running is great. These kids ran almost 3 km with us...

Mda, bună-i alergarea. Aceşti copii au alergat cu noi aproape 3 km...

... some got tired, so we helped them a little...

... unii au obosit, aşa că noi i-am ajutat puţin...

Attention! Officer Mate in action. Here I'd like to thank Mate for being with us for amost two weeks. He had to go back to Budapest today. Thank you, see you soon :).

Atenţie! Ofiţerul Mate la datorie. Aş vrea să-i mulţumesc lui Mate că a fost cu noi aproape 2 săptămâni. Azi a trebuit să se întoarcă la Budapesta. Mulţumim. Ne vedem curând :).

Chariot ride.

Hai cu căruţa!

... you guys are so slow. We always have to wait for you...

... măi băieţi, sunteţi atât de leneşi. Mereu trebuie să vă aşteptăm...

... hey there, what's up..?

... hei, ce se întâmplă..?

Reading through the brochure.

Răsfoind broşura.

Chariot surfer.

Surfing cu căruţa.

GERMANY t-shirt... seen in Calarasi.

Tricou GERMANIA... la Călăraşi.

Today too, we had some very special roads ahead of us...

Şi astăzi am avut de parcurs niştre drumuri foarte deosebite...

Matthias likes it if it is hot outside...

Lui Matthias îi place când e cald afară...

Here you can see my 'rally car'. Sometimes I wish we had a Jeep or something more off-road like...

Aici puteţi vedea maşina mea "de curse". Uneori aş vrea să fim dotaţi cu un Jeep sau ceva mai corespunzător drumurilor de ţară...

Beautiful view.

Privelişte minunată.

A feature that we saw for the first time in Ukraine. When we saw it here in Moldova too, we said we have to take a picture. It's a cemetery with a table and seats next to every(!) grave. So far, we didn't get to ask anyone what it is about...

Aşa ceva am văzut prima dată în Ucraina. Când am văzut şi aici, în Moldova, ne-am gândit că trebuie să facem o poză. E un cimitir cu mese şi scaune lângă fiecare mormânt. Încă nu am întrebat pe nimeni la ce bun...

First, dancing...

Întâi dansăm...

... then running...

... apoi alergăm...

... then dancing again. We finished a little late in Nisporeni where, after our presentation and kind words from the mayor, music was played and we were shown traditional dances. After the performance we wanted to sing our WHR song and on the spur of the moment I gave the leaflets with the music on them, to the orchestra. It took them a little while to get into it but in the end it sounded really good...

... şi iarăşi dansăm. Am terminat cu întârziere la Nisporeni, unde, după prezentarea noastră şi cuvintele frumoase din partea autorităţilor, pentru noi a cântat muzică şi s-au dansat jocuri tradiţionale. După acest spectacol noi am vrut să cântăm imnul Alergării pentru Armonie Mondială. Sub impulsul momentului, am dat lifleturi cu notele muzicale pe ele orchestrei. Băieţilor le-au trebuit câteva clipe ca să le studieze, dar ceea ce a rezultat suna destul de bine...

Violinist...

Violonistă...

... and a group photo with all the people present on the square. Smile...

... şi o fotografie de grup cu oamenii prezenţi în piaţă. Zâmbiţi...

– Martin Leitner


Distance: 77 km

Team Members:
Martin Leitner (Austria), Matthias Eckerle (Germany), Olga Soboleva (Russia), Mate Szekely (Hungary), Daniel Schenke (Germany), Jarek Werner (Poland), Radka Metelkova (Czech Republic), Vera Balonishnikova (Russia)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Moldova 17 July
< Ukraine 17 July
Moldova 19 July >
Ukraine 19 July >

Ukraine 18 July