• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Moldova 20 July: Leova - Cahul

Moldova: Day 5 – It's much more fun with the bigger team. Now we are 15 people in the international team plus some 18 or so runners from Moldova...

Moldova: Ziua a 5-ea - E mult mai interesant cu echipa mărită. Acum suntem 15 alergători în echipa internaţională, plus 18 alergători din Moldova...


"Under arrest"...

"Arestat"...

8.55 a.m. Leova main square - Beauty time ! Tirtha brushes her hair...

8.55 dimineaţa. Piaţa principală din Leova - e tocmai timpul pentru frumuseţe! Tirtha îşi piaptănă părul...

Jarek checks his shaving :)

Jarek îşi verifică barba :)

Giving the Torch Bearer Award to Mr. Alexandru Ionascu. He is the deputy chief of the Leova region. Thank you very much for your support...

Dlui Alexandru Ionaşcu i se oferă Medalia pentru Susţinerea Torţei. Dumnealui este vicepreşedintele raionului Leova. Vă mulţumim mult pentru ajutor...


Running with children.

Alergăm cu copiii de la Ţiganca.


Our girls having fun in the car...

Fetele se distrează în maşină...

Kamikazi geese?? Hello! That's a railway...

Gâşte sinucigaşe?? Ei, aici e o cale ferată...

... 30 years ago I parked my bus here and when I came back it looked like this...

... 30 de ani în urmă mi-am parcat autobuzul aici, iar când m-am întors arăta cam aşa...

We were offered watermelons on our way. How refeshing - the best thing to eat in the heat...

Pe drum (la Ţiganca), am fost serviţi cu harbuji. Atât de răcoritori - cea mai potrivită hrană pe arşiţă...


... happy Tirtha...

... Tirtha e fericită...


Ghantika and her mother, Behala...

Ghantika şi mama ei, Behala...


Dipavajan in action...

Dipavajan lucrează...

Meeow... Radka and a little furry ball of cat. So.o.o.o.o.o cute!

Miau... Radka ţine o pisicuţă ca o minge de blană. Aaaatât de drăguţă!

When you run a lot...

Când alergi mult...

... you should also stretch properly.

... trebuie să te întinzi cum se cuvine.

Smiling kids.

Pici zâmbitori.

Lord of the tree.

Stăpânul copacilor.

... what's going on there???

... ce se întâmplă acolo???

... it's the runners - the Runners !!

...sunt nişte alergători - Alergătorii !!

In the evening we went to a children's camp, near the city of Cahul. That was fun...

Seara am mers la o tabără de copii lângă oraşul Cahul. Ne-am veselit...

Yeah...

...let's try to be silent for a second and feel harmony and friendship in our hearts...

...haideţi să păstrăm tăcerea câteva secunde şi să simţim armonia şi prietenia în inimile noastre...

... when you hold the torch you can make a wish for more harmony and peace in the world...

...atunci când ţineţi torţa, faceţi o urare pentru o lume mai armonioasă şi mai paşnică...

The kids love the stamps we have... One here, one there...

Picilor le plac ştampilele noastre... Una aici, una acolo...

... just put them everywhere...

... peste tot numai amprente...

Stickers are so cool...

Stickerele sunt atât de frumoase...

After the ceremony Ion Ceka, the deputy chief of the Cahul region, was also awarded...

După spectacol, un premiu i-a fost oferit vicepreşedintelui raionului Cahul, Ion Ceka...

...as well as Inga Berdila. Thank you all for your help. What a nice day again, in this beautiful country! We are off now to 'Andy's Pizza Place'. Yummy, yummy... pizza. "Write" you tomorrow, folks. Good night.

...precum şi drei Inga Berdilă. Vă mulţumim pentru susţinere. A câta zi minunată în această ţară frumoasă! Acum am ieşit la Andy's Pizza. Mmmmmmm... pizza. Ne vedem mâine. Noapte bună.

– Martin Leitner


Distance: 80 km

Team Members:
Martin Leitner (Austria), Matthias Eckerle (Germany), Olga Soboleva (Russia), Daniel Schenke (Germany), Jarek Werner (Poland), Radka Metelkova (Czech Republic), Vera Balonishnikova (Russia), Ghantika Hammerl (Austria), Behala Hammerl (Austria), Dipavajan Renner (Austria), Tirtha Voelckner (Germany), Emese Gero (Hungary), Judit Toth (Hungary), Marek (Czech Republic)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Moldova 19 July
< Ukraine 19 July
Moldova 21 July >
Ukraine 21 July >
Romania 21 July >

Ukraine 20 July