• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Moldova 25 July: border Romania - Giurgiulești - Taraclia

Welcome to Moldova!

Bine ați venit în Moldova!

We said goodbye to our Romanian runners, again, thank you for all the hospitality!

Ne-am luat rămas bun de la alergătorii din România: Vă mulțumim pentru ospitalitate!

The Moldovian team welcomed us!

Echipa din Moldova ne întâlnește!

A kind welcome: a brass band played for us and the traditional bread and salt with red wine was served...

Frumoasă primire: fanfara a cântat pentru noi, apoi am fost serviți cu pâine și sare, și vin, conform tradiției...

The local football champions of the Cahul region ran with us....

Campionii locali la fotbal au alergat cu noi...


..a run in formation....

...alergăm cu toți împreună...

The first meeting wa at the Giurgiulesti Cultural Centre.

Prima întâlnire am avut-o la Palatul Culturii din Giurgiulești.


...our boy-runners indulged in a local dancing performance....
...alergătorii noștri băieți au avut plăcerea să joace în horă...

The Mayor received the torch and posed for a group picture...

Primarul a primit torța, apoi fotografia de grup...

...we ran through the fertile countryside of southern Moldova....

...am avut de alergat prin locurile roditoare din sudul Moldovei...

In Slobozia Mare local runners carried the torch to the meeting place, where another brass band performed for us...

La Slobozia Mare alergătorii locali au dus torța până la locul de întâlnire, iar orchestra de fanfară a cântat încă o dată pentru noi...

And the next place approached quickly: the afternoon turned into a big celebration with lots of runners....

Ne-am apropiat rapid de următoarea localitate: după-amiaza a fost o sărbătoare mare cu o mulțime de alergători...

In Vulcanești new runners joined in...

Iar la Vulcănești ni s-au alăturat alți alergători...

..and the traditional bread with salt...

...tradiționala pâine cu sare...

..a small concert was arranged for our team...

...pentru echipa noastră s-a pregătit un mic concert...

...with a cheerful audience....

...și un auditoriu voios...

After a welcomed lunch, we kept running...

După prânzul binevenit am continuat să alergăm...


..our Moldavian runners...
...alergătorii noștri din Moldova...

A surprise meeting in Ciumai. A warm welcome...

Întâlnire surpriză la Ciumai. Ni s-a urat cu căldură "bine ați venit"...

A short, symbolic run...

O scurtă, dar simbolică alergare...

The meeting in Chirilovca took place in the middle of the road. An enthusiastic crowd was awaiting us!

Întâlnirea din Chirilovca a avut loc chiar în mijlocul drumului. Un grup entuziasmat ne aștepta deja acolo!

Live music...

muzică vie...

..and lots of smiles...

...și o mulțime de zâmbete...

The fruit was highly appreciated by our runners...

Alergătorii noștri au apreciat mult fructele...

The locals started dancing spontaneously while the police closed the road to traffic...

Localnicii au început brusc să danseze, iar poliția a închis drumul pentru trafic...

..and we ran out together...

...apoi cu toții am alergat...

In Aluatu a group of kids welcomed us...

Un grup de copii ne-a întâlnit la Aluatu...

..spectators...

...spectatori...

..who turned in runners...

...care s-au transformat în alergători...


..What's all this about?...
...ce înseamnă toate astea? ...

..and everybody ran...

...și toți au alergat...

We approached Taraclia, our final destination...

Am poposit la Taraclia - destinația finală pe astăzi...

Runners waited for us at the city sign...

Alergătorii ne așteptau la semnul de intrare în oraș...

..and the kids carried the torch enthusiastically into the city...

...cu mult entuziasm copiii au adus torța în oraș...

The Governor of the region welcomed us...

Președintele raionului ne-a urat bun venit...

...and the Mayor received the torch too.

...Primarul de asemenea a primit torța.

..more spectators...

...alți spectatori...

..nice performances by local artists...

...artiștii locali ne-au cântat extraordinar...

...and a final dance with all the officials ended our first day in Moldova!

...prima noastră zi în Moldova s-a încheiat cu o horă cu oficialitățile!

– Ion


Distance: 84 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Roos de Waart (Netherlands), Zach Saltzman (USA), Manjula Lecordier (France), Zoltan Theobald (Hungary), Natalia Lehonkova (Ukraine), Dima Lehonkov (Ukraine), Ulvis Kassalietis (Latvia), Gints Peleckis (Latvia), Himadri Kavai (Hungary)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Ukraine 24 July
< Romania 24 July
Moldova 26 July >
Ukraine 26 July >

Ukraine 25 July