• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Moldova 26 July: Taraclia - Cimișlia

We started a promising warm and beautiful day running with the gouvernor in Taraclia.

O zi de alergare promiţătoare, caldă şi frumoasă a început cu preşedintele raionului Taraclia.

And on our way the kids joined us happily and proudly to carry the torch for friendship and harmony trough all the village; "Runners are the Smilers"!

Pe parcurs ni s-au alăturat copii ca să ducă fericiţi şi mândri torţa prieteniei şi armoniei: "Alergători zâmbitori!"

After the warm welcome of the traditional band, the representative of the city of Ceadîr-Lunga received the flame and made a wish for a better world.

După întâlnirea călduroasă cu fanfară, reprezentantul oraşului Ceadîr-Lunga primeşte făclia şi îşi pune o dorinţă pentru o lume mai bună.

Wholeheartedly we enjoyed the local food specialy prepared for the Harmony Run Team!

Am savurat din toată inima mâncarea special pregătită pentru Echipa Alergării pentru Armonia!

New friends were waiting for us ...

Noi prieteni ne aşteaptă...

To be honest they are so enthusiastic that our international team members are trying their best to stay in the shape!!!

Sincer: ei sunt atât de entuziasmaţi încât membrii echipei internaţionale încearcă din răsputeri să se menţină la nivel!!!

And sometimes... lonely on country-side roads...

Uneori... singur pe drumuri de ţară...

But happiness and enthusiasm come back quickly on the road due to the warm welcome of the local sport club in the next town Basarabeasca.

Fericirea şi entuziasmul se întorc la noi repede datorită primirii calde din partea clubului sportiv local din următoarea localitate, oraşul Basarabeasca.

Thank you to the singers for their nice performance.

Mulţumim interpretelor pentru cântece frumoase.

"I make the first step and I begin without waiting that somebody else is doing it for me!'' Yes! Harmony can and shall exist in a dynamic way!

"Eu fac primul pas şi încep fără să aştept pe altcineva să facă aceasta pentru mine!" Da, Armonia poate şi va exista într-o formă dinamică!

In our long daily list of the new members for friendship this specimen we didn't have up untill now, so she got the special stamp with our logo: Harmony begins with me!

Printre prietenii noi care aleargă cu noi zilnic pentru armonie nu am mai avut un asemenea specimen; de aceea, a fost marcat special cu logoul nostru: Armonia începe cu mine!

Even the geese seem to have a very lovely life in the countryside of Moldova...

Chiar şi gâştele par să aibă o viaţă foarte plăcută în Moldova...

And encourage us to run and run...

Să vezi cum ne încurajează să alergăm...

Escorted by the sport club of Cimislia, we were honoured to degustate the traditional bread and salt to bless us for a healthy life.

Escortaţi de sportivii din Cimişlia, am avut onoarea să gustăm din tradiţionala pâine şi sare, ca o binecuvântare a modului sănătos de viaţă.

The mayor receives the torch...

Primarul primeşte torţa...

And we arrived in the children camp of the city, where the teachers and kids prepared for us nice perfomances.

Apoi am ajuns la o tabără de copii unde educatorii şi copiii au pregătit pentru noi numere frumoase.

The children don't have to concentrate for a long time to feel Joy and Peace in their sweet hearts!

Copiilor nu le trebuie mult timp de concentrare pentru a simţi Bucurie şi Pace în inimile lor dulci!

I know wich country you come from!

Ştiu din ce ţară ai venit!

Hand to hand the torch embodies all the wishes of everybody who hold it!

Transmisă din mână în mână, torţa întruchipează toate dorinţele celor care o ţin!

Trough all the continents...

Pe toate continentele...

A late-night performance for the team: as the deputy mayor skipped his traditional dancing practise, we simply went to the place with him. The dancers train every week three times for two hours...

Spectacol târziu pentru echipă: întrucât vice-primarul a lipsit de la repetiţiile regulate de dans, ne-am dus cu el acolo. Dansatorii practică de trei ori pe săptămână câte două ore...

Really impressive folklore dance! Thank you Cimislia for your unforgetable hospitality.

Dans popular cu adevărat impresionant! Mulţumim Cimişlia pentru ospitalitatea ta de neuitat.

– Manjula


Distance: 98 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Roos de Waart (Netherlands), Zach Saltzman (USA), Manjula Lecordier (France), Zoltan Theobald (Hungary), Natalia Lehonkova (Ukraine), Dima Lehonkov (Ukraine), Ulvis Kassalietis (Latvia), Gints Peleckis (Latvia), Himadri Kavai (Hungary), Vera Balonishnikova (Russian Federation)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Moldova 25 July
< Ukraine 25 July
< Romania 25 July
Moldova 27 July >
Ukraine 27 July >

Ukraine 26 July