• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Moldova 28 July: Chisinau - Rezina

We started the day by meeting Ion Cebanu, the Minister of Youth and Sport.

Am început ziua întâlnindu-l pe Ministrul Tineretului şi Sportului, dl Ion Cebanu.

Many of our international team members were interviewed by local news stations.

Mulţi dintre membrii echipei internaţionale au fost intervievaţi.

Mr. Cebanu offerd us very inspiring words...

Dl Cebanu ne-a spus cuvinte foarte însufleţitoare...

...and then ran with us; and he was very fast.

...apoi a alergat cu noi... şi era foarte rapid.

At our next meeting in Peresecina we were greeted in traditional fashion with bread and refreshments.

La următoarea întâlnire în Peresecina am fost întâmpinaţi în felul tradiţional cu pâine şi băuturi.

Barefoot running is one of the latest trends.

Alergatul desculţ este una dintre ultimele tendinţe.

We were surprised with a very nice performance when we arrived in Orhei...

Un număr de dans foarte frumos a fost surpriza care ne aştepta la Orhei...

...and received enough bread to last a week.

...am primit pâine cât să ne ajungă pe o săptămână.

The representatives of the city both held the torch.

Reprezentanţii oraşului au ridicat împreună torţa.

Thanks again to the performers.

Mulţumim încă o dată dansatorilor.

Photographers can get angry when you mess up their shot.

Fotografii se pot înfuria dacă le stricaţi fotografia.

We enjoyed a spectacular meal in Orhei.

La Orhei am savurat o masă impresionantă.

These runners would agree that running is one of the great joys in life.

Aceste alergătoare au fost de acord că alergarea este una dintre cele mai mari bucurii în viaţă.

The Moldovans had such kind words to offer us, always spoken from the heart.

Moldovenii ne spun cuvinte atât de frumoase, tot timpul din inimă.

Making new friends...

Ne facem prieteni noi...

A great meeting in Chiperceni...

Întâlnire minunată la Chiperceni...

The two football teams were incredibly fast, we're glad we didn't have to play against them.

Membrii celor două echipe de fotbal au fost incredibil de iuţi, bine că n-a trebuit să jucăm împotriva lor.

In Podgoreni, the mayor held the torch.

La Podgoreni i-am oferit torţa primarului.

Woohoo downhill!

Iuhuuu, la vale!

Very refreshing drinks on a hot day...

Băuturi foarte răcoritoare în această zi atât de fierbinte...

We filled every bottle we could find with pure and fresh water from the local well...

Am umplut toate vasele pe care le-am găsit cu apă curată şi proaspătă de la fântână...

...and then we ran!

...apoi am alergat!

A great meeting under the shade of some trees in Gordinesti.

O întâlnire minunată la umbra copacilor, în Gordineşti.

Delicious sweets!

Dulciuri delicioase!

How many people can you fit in one truck?

Câţi oameni încap într-un camion?

This was a very fun and spontaneous meeting; we did it on the run.

O întâlnire foarte veselă şi spontană - tot în timpul alergării.

The community of Tahnauti offered many special wishes for peace and harmony.

Localitatea Ţahnăuţi a pus multe dorinţe deosebite pentru pace şi armonie.

The representatives of the region of Rezina were excited to pass the torch.

Reprezentanţii raionului Rezina au fost încântaţi să transmită torţa.

Wow, what an incredible demonstration of power and control!

Ce demonstraţie incredibilă de putere şi control!

Another great performance. This young girl left the crowd amazed.

Încă un număr extraordinar. Această fetiţă a lăsat mulţimea cu gura căscată.

Meanwhile the band played some festive music...

Orchestra de fanfară ne-a cântat muzică de sărbătoare...

...and people of all ages held the torch...

...şi oameni de toate vârstele au ţinut torţa...

Thanks for a very entertaining and fun ceremony!

Mulţumim pentru concertul interesant pe care ni l-aţi oferit!

– Zach


Distance: 109 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Roos de Waart (Netherlands), Zach Saltzman (USA), Apaguha Vesely (Czech Republic), Manjula Lecordier (France), Zoltan Theobald (Hungary), Natalia Lehonkova (Ukraine), Dima Lehonkov (Ukraine), Ulvis Kassalietis (Latvia), Gints Peleckis (Latvia), Himadri Kavai (Hungary), Vera Balonishnikova (Russian Federation)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Moldova 27 July
< Ukraine 27 July
Moldova 29 July >
Ukraine 29 July >

Ukraine 28 July