• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Moldova 29 July: Rezina - Soroca

Relaxing on a hot day...

Odihnă pe arşiţă...

Sometimes a tired runner might want to ask for a ride...

Uneori un alergător obosit ar putea cere să-l duci...

Beautiful rolling hills in Moldova.

Dealurile frumoase ale Moldovei.

These policemen made sure we arrived very quickly to all our ceremonies. Thanks!

Poliţiştii au asigurat venirea noastră foarte rapidă la toate ceremoniile. Mulţumim!

Traditional bread offering to guests.

Tradiţionalul dar de pâine pentru oaspeţi.

Everyone had a great time watching the performances at a school camp, right outside Soldanesti town.

Toţi au petrecut bine la concertul din tabăra pentru copii de lângă oraşul Şoldăneşti.

Then for a nice run...

Apoi o alergare plăcută...

A local football team joined us for a speedy run to Cobalea.

O echipă locală de fotbal ni s-a alăturat şi împreună am alergat cu viteză spre Cobâlea.

Here in Cobalea there is an oak tree that is around 700 years old - one of the oldest in Europe.

La Cobâlea se găseşte un stejar (Stejarul lui Ştefan cel Mare) care are în jur de 700 de ani - unul dintre cei mai bătrâni din Europa.


Yum... sweets...

Oooo... dulciuri...

We felt honoured by the city representative's inspiring words.

Ne-am simţit onoraţi de cuvintele însufleţitoare ale reprezentanţilor localităţii.

In Cotiujenii Mari we were surprised with many great performances after our presentation...

La Cotiujenii Mari, după prezentarea noastră, am fost plăcut surprinşi de evoluţiile pe scenă care au urmat...

...and some very nice parting words.

...şi de cuvintele frumoase la despărţire.


Beware of boxes with legs.

Atenţie la cutiile cu picioare.

We met the Deputy Governor of Floreşti region, who gave us a delicious meal.

L-am întâlnit pe Vice-preşedintele raionului Floreşti, care ne-a oferit o masă delicioasă.

We were happy to have a few clouds in the sky.

Fericiţi să avem parte de câţiva nori pe cer.

We met with the local regional authorities of Soroca.

Reprezentanţii raionului Soroca ne întâmpină.

Our runner received a warm welcome as well as some excellent bread.

Alergătorul nostru a fost întâlnit călduros şi a primit o pâine gustoasă.

The children at this camp were so enthusiastic, they cheered for us at the top of their lungs.

Copiii de la tabăra "La Dumbrava" erau atât de entuziasmaţi: ne-au aclamat cât i-au ţinut plămânii.

They also really enjoyed their run, led by the camp leader.

Apoi s-au bucurat de o alergare condusă de conducătoarea taberei.

Our runner from the Czech Republic met a Czech boy at the camp.

Alergătorul nostru din Cehia a întâlnit un băiat ceh în tabără.

Many scenic sites along our way...

Multe locuri pitoreşti pe traseul nostru...

Running to our final meeting in Soroca...

În drum spre ultima întâlnire de azi, la Soroca...

The Mayor of Soroca Victor Sau held the torch and told us about his city.

Primarul de Soroca, dl Victor Său, a primit torţaşi ne-a vorbit despre oraşul dumnealui.

The kids enjoyed a moment of silence...

Copiii într-un moment de tăcere...

Soroca is an amazingly beautiful place, and you can see Ukraine right across the river.

Soroca este un oraş nespus de frumos; chiar peste râu poţi să vezi Ucraina.

The castle in Soroca is one of the major landmarks in Moldova.

Cetatea Sorocii este unul dintre cele mai importante puncte de atracţie în Moldova.

We learned a lot about the castle, which was very difficult for enemies to capture.

Am aflat multe despre cetatea care a fost foarte greu de cucerit pentru invadatori.

The castle held around 150 to 200 soldiers, and has its own water supply and food storage areas.

În cetate se adăposteau 150-200 de ostaşi; era asigurată cu apă şi avea cămări speciale pentru alimente.

– Zach Saltzman


Distance: 108 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Roos de Waart (Netherlands), Zach Saltzman (USA), Apaguha Vesely (Czech Republic), Manjula Lecordier (France), Zoltan Theobald (Hungary), Natalia Lehonkova (Ukraine), Dima Lehonkov (Ukraine), Ulvis Kassalietis (Latvia), Gints Peleckis (Latvia), Himadri Kavai (Hungary), Vera Balonishnikova (Russian Federation)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Moldova 28 July
< Ukraine 28 July
Moldova 30 July >
Ukraine 30 July >

Ukraine 29 July