• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 4 October: Konopiste - Karlstejn

At the beginning of the day we were warmed up by fresh songs of the Amabile singing group at the court of beautiful Konopiste castle.

V dnešním chladivém ránu na nádvoří nádherného zámku Konopiště nás rozehřály svěží písně dívčího pěveckého sboru Amabile .

They had to wake up much earlier then us, as they traveled about 2 hours to meet us. We appreciated their own arrangement of our song and sang it together.

Děvčata musela vstávat mnohem dříve než my, přijela za námi na Konopiště až z Nové Paky. Vysoce jsme ocenili jejich vlastní aranžmá  naší písně a zpívali jsme společně.

Mrs. castellan Marie Krejcova welcomed us and made her wish for harmony.

Paní kastelánka Marie Krejčová nás mile přivítala a přispěla svým přáním pro harmonii.

Then we passed the torch among group members and also ran around the court.

Členky sboru si předávaly pochodeň a také s námi běžely kolem nádvoří.

Before we started running, we had opportunity to visit the St. George museum at the castle.

Než jsme vyběhli, měli jsme možnost navštívit Muzeum sv. Jiří v prostorách zámku.

There is a friendly bear living near the castle ...

U zámku žije přátelský medvěd ...

The next stop was before the private house of well known Czech violinist Pavel Sporcl.

Další zastávkou bylo soukromé obydlí světoznámého houslového virtuoza Pavla Šporcla.

Today's route lead us through rather hilly countryside painted with autumn colors and accross the bridge over huge Slapy dam reservoir.

Dnešní trasa nás vedla přes mírně kopcovitou krajinu vymalovanou podzimními barvami. Přebíhali jsme most přes rozlehlou Slapskou přehradu.

We had many Czech ultra-running stars in the team - from the left, Sylva Stradalova, Lenka Svecova, Michaela Dimitriadu (Czech national record holder for 24 hours race), Abhejali Bernardova and Ivana Nemcova.

V našem týmu bylo mnoho ultraběžeckých hvězd - zleva Sylva Strádalová, Lenka Švecová, Michaela Dimitriadu (držitelka českého rekordu v běhu na 24 hodin), Abhejali Bernardová a Ivana Němcová.

At the town of Novy Knin (formerly royal mining town) we were welcomed by the mayor Ing. Tomas Havlicek and the manager of local Gold museum in national costume. It was such a heartfelt meeting ...

V Novém Kníně, dříve královském zlatohorním městě, nás vřele přivítal pan starosta Ing. Tomáš Havlíček a správkyně místního Muzea zlata, která přišla v dobovém kostýmu. Bylo to tak srdečné setkání ...

Ing. Havlicek then ran with the harmony torch throughout the town.

Pan starosta Havlíček pak s námi nesl pochodeň harmonie přes město.

Then we came to Dobris. In front of the castle we met with the mayor Mr. Mgr. Jaroslav Melsa. Then we ran together to the town hall. Many thanks for a very nice welcome and tasty refreshments!

Před zámkem v Dobříši nás očekával starosta Dobříše pan Mgr. Jaroslav Melša. Společně jsme pak běželi k radnici. Mnohokrát děkujeme za krásné přijetí a chutné občerstvení!

 

The road continued uphill, but many of our runners were very eager to run.

Cesta vedla do kopce, ale měli jsme mnoho nadšených běžců.

In the late afternoon we reached a nice valley of the river Berounka, and we were approaching today´s destination - the Karlstejn castle.

V pozdním odpoledni jsme se dostali k řece Berounce a blížili jsme se k našemu dnešnímu cíli - hradu Karlštejnu.

But before reaching it, we had yet another unexpected meeting near Liten ...

Ale než jsme se k němu dostali, měli jsme poblíž vesnice Liteň ještě jedno neočekávané setkání ...

The final 2km uphill run towards the Karlstejn castle started at the sing with the name of World Harmony Run founder.

Na závěrečné dva kilometry na hrad Karlštejn jsme vystartovali od značky nesoucí jméno zakladatele našeho běhu.

At this time, the singing group Amabile with the soloist Miroslava Michalkova were performing at the castle court.

Tou dobou již na nádvoří hradu vystupoval pěvecký sbor Amabile a sólistka Miroslava Michálková.

Finally, we reached the castle court, too, and we were warmly welcomed by castellan Ing. Jaromir Kubu

Konečně jsme přiběhli na nádvoří hradu i my. Kastelán, pan Jaromír Kubů, nás mile přivítal.

The singing group had a big surprise for us: Especially for this event they prepared a song with the following lyrics (translated into English):

What is peace?
It is a path that waits for a brook in meadows
It is that flow which becomes a big river

What is peace?
It is a fragrant evening
What is peace?
It is a blossoming meadow with apple tree

Peace - it is sunset glow
Peace - birds love
Sun smiling, sun smiling

This is peace

What is peace?
It is a nice place for us to be born
It is the day when heaven gets married with a song

What is peace?
It is kids´ painting in the sand
What is peace?
It is confident near at hand

Peace - it is sunset glow
Peace - birds love,
Sun smiling, sun smiling

Such a simple, quite common, such a human thing

This is peace

Dívky z Amabile měly pro nás velké překvapení: Speciálně pro tento okamžik si připravily píseň  s následujícím textem:


Co je to mír?
Je to cesta, která potok v lukách čeká
To je ten proud, z něhož roste velká řeka

Co je to mír?
Je to večer, který zavoní
Co je to mír?
To je rozkvetlá louka s jabloní

Mír - to jsou červánky
Mír - ptačí líbánky
Slunce kulaté, slunce kulaté

To je mír.

Co je to mír?
To je pro nás hezké místo k narození
To je den, kdy se nebe s písní žení

Co je to mír?
To je kresba dětí na písku
Co je to mír?
To je důvěrný přítel nablízku

Mír - to jsou červánky
Mír - ptačí líbánky
Slunce kulaté, slunce kulaté

Taková prostá, docela obyčejná, taková lidská věc.

To je mír.

The atmosphere on the court was really great. Even the sun looked at it from behind the clouds ...

Atmosféra na nádvoří byla prostě úžasná. Dokonce slunce se na ni zpoza mraků podívalo ...

– Miroslav Pospisek


Distance: 75 km

Team Members:
Roos de Waart (Netherlands), Dipavajan Renner (Austria), Balavan Thomas (UK), Vladimir Salnico (Moldova), Marjan Jauk (Slovenia), Aladdin Teherani (Iran), Prafulla Nocker (Switzerland), Salil Wilson (Australia), Israel Cordeiro da Silva (Brasil), Mark Collinson (UK), Anita Borics (Hungary), Klaus Schulz (Germany), Vasanti Niemz (Germany), Bogdan Copil (Romania), Ondrej Vesely (Czech Republic), Devashishu Torpy (UK), Jarek Werner (Poland)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 3 October
Czech Republic 5 October >