• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 17 May: Uherske Hradiste - Mikulov

Our photographer woke up in a very artistic mood today ;-)

Náš fotograf se dnes vzbudil ve velmi umělecké náladě ;-)

Future olympians striding out with Joseph in town of Uherské Hradiště.

Budoucí olympijští vítězové z mateřské školky v Uherském Hradišti s námi běželi ranními ulicemi města.

Musical welcoming into the UNESCO School in Uherské Hradiště.

Krasné uvítání v podobě hudebního vystoupení si pro nás připravily děti ze základní školy UNESCO. Tato škola se podobně jako náš Světový běh harmonie snaží naplňovat myšlenky dobrého soužití lidstva.

At the banks of the Morava river with primary school.

Na břehu řeky Moravy jsme se setkali s dětmi z místní základní školy.

They ran with us to the railway bridge.

Běželi s námi až k železničnímu mostu.

Next stop Staré Město Town Hall, topped off with refreshments and the mayor of Staré Město town welcomed us with a warm speech. He emphasized that we should always focus on the good traits of each other and not the vices. It was as if he spoke from our souls.

Starosta Starého Města nás uvítal na radnici svým srdečným projevem, ve kterém zdůraznil, jak je v dnešní době nezbytné snažit se vidět v druhém člověku to dobré, a nikoli se soustředit na to špatné. Jako byste nám, pane starosto, mluvil z duše.

Mayor shows us how it’s done.

Starosta s námi dokonce běžel několik symbolických kroků.

Sacred monuments adorn the countryside.

Moravská krajina je opravdu velice malebná a je protkaná mnoha posvátnými místy.

The representatives of village Boršice accompanied us to the village hall.

V Boršicích na nás čekali zástupci obce, kteří nás doprovodili až před obecní úřad.

The residentials could not believe their eyes.

Tomu se nestačili divit ani místní obyvatelé.

Children were already waiting for us there.

Tam na nás již čekaly místní děti.

Sweet Girl cheerleaders gave us a beautiful performance.

Roztleskávačky ze skupiny Sweet Girls si pro nás připravili skvělé vystoupení.

Our relay also visited the primary school Osvětimany.

Naše štafeta zavítala také do základní školy Osvětimany.

In Vřesovice village we met children from a special needs school.

Ve Vřesovicích jsme se setkali s žáky zvláštní školy.

They were happy to hold the torch.

Měli radost, že si mohou podržet pochodeň.

Our torch is like our baby. It needs to be taken care of properly.

Pochodeň je něco jako naše dítě. Musíme se o ni řádně starat.

These smiling faces belong to children in Moravany who greated our team.

Tak takhle krásně se usmívaly děti ze základní školy Moravany, která přivítala náš tým.

Picturesque Moravian taverns tempted our runners to stop by, however, they were strong enough to resist.

Malebné moravské hospůdky lákaly naše běžce k zastavení, oni však statečně odolávali.

The children from Kostelec are not only good dancers but also signers. They sang us the anthem of their school. In return we sang them our World Harmony Run song.

Kostelecké děti nejsou jen dobrými tanečníky, ale i zpěváky, a tak nám zazpívaly hymnu jejich školy. My jsme jim zase naoplátku zazpívali naši píseň Světového běhu harmonie.

A smile of a child is never insincere. If all of us smiled this way at each other, then it would be heaven on earth...

Dětský úsměv je vždycky upřímný. Kdybychom se na sebe všichni takhle usmívali, to by nám bylo na světě krásně...

Some of us even do not have to train that kind of smile at all ;-)

Někteří z nás ten dětský úsměv ani nemusejí příliš trénovat ;-)

Spirited Svatobořice kids. Nadšené svatobořické děti.

The historical city, Kyjov, had enchanted us with its beauty and hospitality.

Historické město Kyjov nás okouzlilo svou krásou a pohostinností.

Atmavir proudly in his home town with Mayor of Kyjov who enthusiastically joined us in running through the city.

Atmavir, jeden z našich běžců, se v tomto městě narodil a byl nadšený, že se stalo součástí letošní trasy. Dokonce i pan starosta se k nám na běh městem s radostí připojil.

Local TV was also there.

Měli jsme tu čest setkat se i s místní televizí.

Svatobořice teenagers in action.

Žáci ze základní školy Svatobořice v akci.

Warmly received by primary school Svatobořice.

Před školou se nám dostalo vřelého uvítání.

Children from Hovorany enthusiastically accompanied us to their school.

Děti z Hovoran nás nadšeně doprovodily až do jejich školy.

The children were really good singers and performed a beautiful perforance for us,

Děti ze ZŠ Hovorany jsou úžasní zpěváci a připravily pro nás skvělé vystoupení.

Even the Headmaster was running with the torch,

Běžela s námi i paní ředitelka.

Greetings to all the fairies... :-)

Pozdrav všem vílám... :-)

Children from the village Čejč also wanted to hold the torch.

Děti z vesnice Čejč si také chtěly podržet pochodeň.

The true harmony comes from within...

Ta opravdová harmonie se nachází uvnitř nás...

Surrounded by fields we run with the torch towards our destination.

Cestou necestou, polem nepolem, s pochodní a vlajkami vždy běžíme vstříc našemu cíli.

Yum! Delicious lunch prepared by our friends from Zlin.

Mňam! Pochutnávali jsme si na vynikajícím obědě, který nám připravili naši zlínští přátelé.

Track stars in Čejkovice! While running through the village children were joining our team one by one after each few hundred metres and the last one joined us in an open space with a new track. And we can not forget to mention the unforgettably delicious traditional cakes for refreshment.

Běžecké hvězdy z Čejkovic! Bylo nádherné probíhat městem, kde byli všichni místní venku před svými baráčky, mávali a jeden po druhém se k nám po pár metrech přidávali místní děti, běžci.

A na závěr nás uvítali nezapomenutelně vynikajícími koláčky.

Last few moments together.

Společná fotka na závěr.

Pictorial wine-vaults next to the track where our ceremony was held.

Malebné domečky se nakonec ukázaly býti vinnými sklípky.

In the beginning of Velké Bílovice there were only five runners.

Na začátku Velkých Bílovic nás bylo pět.

During our run in the village more and more children were joining us, so in the end the group of runners grew significantly.

Při průběhu obcí se k nám však přidávaly další a další děti a naše běžecká skupina se nám pěkně rozrostla.

Children from Velké Bílovice accompanied us to the end of the village.

Děti z Velkých Bílovic nás doprovodily až na konec obce.

In a primary school in Podivin we were presented each with Calenders, featuring our visit to the school last year!

Na základní škole v Podivíně se vůbec nikdo nepodivoval, kde jsme se tam vzali. Nejen že nás srdečně přivítali, ale ještě nám každému darovali kalendář s fotografiemi z naší návštěvy před dvěma lety.

On our journey we had the opportunity to admire the beauties of the Chateau Lednice.

Cestou jsme měli možnost obdivovat krásy zámku Lednice.

Our full day was completed in Mikulov, our final destination that we reached in the evening.

Náš dnešní nabitý den jsme zakončili v Mikulově, kam naše pochodeň ve večerních hodinách dorazila.

Saint’s Hill in Mikulov.

Svatý kopeček v Mikulově.

Stunning architecture of Mikulov main square.

Obdivovali jsme překrásnou architekturu mikulovského náměstí.

The town of Mikulov gave us two bottles of Moravian wine. We just could not refuse such a gift ;-)

Na přivítanou jsme od města Mikulova dostali dvě láhve moravského vína. Takový dárek jsme prostě nemohli odmítnout ;-)

 


The World Harmnoy Run proudly supports the International Year of Youth (IYY) and the International Year of Forests (IYF) proclaimed by the United Nations General Assembly.

See also recent Youtube video which illustrates IYY slogan "Our Year Our Voice"  International Year of Youth - Zambia World Harmony

 UNESCO World Heritage (WH) Centre supports IY of Forests.  ... convention for conservation of forest biodiversity. (more)

 

 

– Jana Duskova,Ujjwala


Distance: 72 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Shobhavati Davies (New Zealand), Jennifer Cluck (USA), Puroga Zoltan Theobald (Hungary), Ujjwala Mettrick (New Zealand), Josef Sverma (Czech Republic), Nelson Myers-Daly (New Zealand), Nataliya Lehonkova (Ukraine), Petra Kasperova (Czech Republic), Jana Duskova (Czech Republic), Eva Paradise (Czech Republic), Local runners (Czech Republic)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 16 May
< Hungary 16 May
< France 16 Mai
Czech Republic 18 May >
Hungary 18 May >
Italy 18 May >

Hungary 17 May