• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Hungary 8 May: Ajka - Zalaszentgrot

In Ajka we were hosted by the local sport centre, and after breakfast, we had our first ceremony right there.

Ajkán a helyi Sport Centrum látott minket vendégül, és rögtön a reggeli után, ott a helyszínen megtartottuk az első ünnepséget.

Children ran through the city, flying the flags of different nations.

A gyerekek keresztül futottak a városon a különböző nemzetek zászlait lobogtatva.

At our next stop, in Devecser, we were eagerly anticipating our meeting with the young artists of the local kindergarten, because they had sent us many pieces of beautiful artwork for the international drawing contest.

Devecseren már nagyon vártuk a találkozót a helyi óvoda kis művészeivel, mert sok csodálatos képet küldtek be a nemzetközi rajzpályázatra.


One of the talented artists describing her artwork...
Egy tehetséges művész munkájáról mesél...


The cutest Harmony Run song arrangement...
A legaranyosabb Harmony Run dal feldolgozás...

They had been preparing for a long time, and paid attention to all the details.

Sokat készültek, és nagy figyelmet szenteltek a részleteknek.

We even planted a Harmony-tree, which the little ones will take care of from now on.

Még egy Harmónia-fát is ültettünk, amiről a kicsik fognak gondoskodni ezentúl.

Nearly 200 happy children made wishes, holding the torch...

Közel 200 boldog gyermek kívánt valamit kezében tartva a fáklyát.

The teachers' tireless harmony-building efforts were recognised by the gift of a painting titled World-Harmony, by the founder of the Run, Sri Chinmoy.

Az óvónőket a harmónia érdekében tett fáradhatatlan erőfeszítéseikért csapatunk egy festménnyel ajándékozta meg, amelyet Sri Chinmoy, a futás elindítója festett Világharmónia címmel.

The storks did not understand what was going on. Nor do we understand how could this week could pass so quickly.

A gólyák nem egészen érették, mi történik. És mi sem értetttük, hogy repült el ilyen gyorsan ez a hét.

In Káptalanfa the caring PE teacher, who has heart of gold, brought a lot of children out to run. Next to him is the mayor, who treated us to a show of many Harmony Run photos from previous years.

Káptalanfán a csupaszív testnevelő tanárbácsi sok gyereket ösztönzött a futásra. Mellette áll a polgármester, aki vendégül látott minket és a Harmónia Futás elmúlt éveiről fényképeket vetített, ami kedves emlékeket idézett fel.

Thankyou everybody!!!

Köszönjük mindenkinek!!!

The castle of Sümeg is beckoning us.

A sümegi vár már messziről hívogat minket.

The heat did not discourage our brave supporters.

Még a hőség sem tántorította el a bátor csatlakozókat.


Before the performance...
A műsor előtt...


And during the performance...
És a műsor közben...

After Mayor Dr Zsolt Rédey introduced the historical city, he was given the Torch Bearer award for his selfless service to the community.

Miután Dr Rédey Zsolt, polgármester bemutatta a történelmi várost, átvette a Fáklyavivők Díját a közösség javáért végzett önzetlen szolgálatért.


Leaving Sümeg and heading towards Türje...
Sümeget elhagyva Türje felé vesszük utunkat...

We asked the kids "what does harmony mean?" They said: "friendship".

Megkérdeztük a gyerekeket: "Mit jelent a harmónia?" - "Barátságot!"-válaszolták.

Dipavajan Renner, veteran Harmony runner and team captain is always on top.

Dipavajan Renner, a veterán Harmónia-futó és csapatkapitány mindig a helyzet magaslatán.

Zalaszentgrót, our last stop, was a most perfect finish to this beautiful day.

Zalaszentgrót, a mai utolsó állomásunk, tökéletes befejezése volt ennek a gyönyörű napnak.

Agadha (on the left) the Hungarian coordinator, the kind-hearted and sporting mayor, József Császár and Gábor Rongits, the local organizer run into the main square.

Agadha (balról) a magyar főszervező, Császár József, a kedves és sportos polgármester és Rongits Gábor helyi koordinátor együtt futnak be a főtérre.

Dávid Sági, European Karate Champion, received our "Emléklap" on behalf of the members of the karate team, who ran with us in their karate uniforms.

Sági Dávid, Karate Európa bajnok, egyesülete nevében átvette Emléklapunkat. Sporttársaival együtt karate ruhában követték a fáklyát.

After the wonderful reception we were all treated to ice-cream by the generous mayor.

A nagyszerű ünnepség után a nagylelkű polgármester mindannyiunkat meghívott egy fagyira.

The mayor, proudly wearing the Torch Bearer award, joined us once again. He also promised that he would participate again, wherever our route goes next year.

A polgármester büszkén viseli a Fáklyavivők díját, miközben ismét csatlakozik a futókhoz. Azt is megígérte, hogy jövőre is részt vesz rendezvényünkön, bármerre is vezessen utunk.

– Linda


Distance: 71 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Roos de Waart (Netherlands), Suren Suballabhason (Iceland), Dima Lehonkov (Ukraine), Natalia Lehonkova (Ukraine), Ksenia Soboleva (Russia), Daria Soboleva (Russia)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Hungary 7 May
Hungary 9 May >