• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Netherlands 25 June: Waalre - Nijmegen

After starting from Waalre early in the morning, we picked up some new Dutch world harmony runners from the train station in Eindhoven and continued on to our first meeting for the day, at 'de Opbouw' Primary School, where Grade 6 and its teacher were waiting for us. We had a lot of fun with them, as you can see!

Na een vroege start in Waalre, hebben we nieuwe Nederlandse world harmony runners opgepikt van het treinstation in Eindhoven en daarna hadden we al de eerste ontmoeting bij basisschool 'de Opbouw' waar groep 6 en hun leraar ons opwachtten.

They liked our jokes!

Ze vonden onze grappen leuk!

Birthday boy...

Jarige jop...

Pradeep and Rabinath, two of our Dutch team members try to keep up with the kids...

Pradeep en Rabinath, twee van onze Nederlandse teamgenoten proberen de kinderen bij te houden...

Getting a stamp from each continent.

Een stempel van ieder continent.

Look at mine!

Kijk mij!

Our proud new team members, helping us to spread harmony in Eindhoven!

Onze trotse nieuwe teamgenoten, die ons helpen in Eindhoven harmonie te verspreiden!

Guess which school we went to next?

Raad eens naar welke school we gingen?

All the kids, with their teachers and some parents were eagerly waiting for us!

Alle kinderen en de leraren en ouders stonden enthousiast op ons te wachten!

They gave us a reception that was almost unprecedented! The kids welcomed us with a beautiful song, on flutes it was rumoured they had made themselves...

Ze gaven ons een waanzinnig welkom! Met fluiten die ze zelf gemaakt hadden, speelden ze voor ons een prachtig lied...

...and received the light from our torch.

...en daarna ontvingen ze onze fakkel.

Do you feel harmony in your heart?

Voel je harmonie in je hart?

Vlado is doing his mime sketch...

Vlado doet zijn pantomime sketch...

Holding the torch all together is fun!

Allemaal tegelijk!

Group picture at the Vrije School, Brabant.

Groepsfoto met de Vrije School, Brabant.

This teacher helped the kids (who eagerly betrayed him!!) with the country-guessing game, and now he has to run around the kids as a penalty.

De leraar had de kinderen geholpen met het landen-raad-spel. Omdat zij hem verraden hadden, moest hij een rondje om de kinderen rennen.

Go!

A token of our gratitude...

Een teken van onze waardering...

Holland, land of flowers...

Holland, bloemenland...

Orange is the Dutch national colour and you can see it everywhere now, with world championship soccer going on!

Oranje is de Hollandse kleur en die zie je nu overal, met het wereldkampioenschap voetbal wat gaande is!

In the next city, Veghel, Udea, a large company trading organic fresh goods, very kindly sponsored us with a wonderful lunch of the highest quality!

In de volgende stad, Veghel, verzorgde Udea, een groot bedrijf met organische verse waren, voor ons een lunch van de beste kwaliteit!

Yvonne arranged it! (Sorry, the torch had to be extinguished because of the fire alarm.)

Yvonne had alles goed geregeld! (sorry, de fakkel moest worden uitgeblazen vanwege het alarm.)

In Veghel we also visited a school: De Vijfmaster

In Veghel bezochten we ook een school: de Vijfmaster

They were also well-prepared: the "high-five" welcome!

Ze waren goed voorbereid: een high-five-welkom!

Beautiful poems about harmony.

Prachtige gedichten over harmonie.

I wish...

Ik wens...

Their enthusiasm sparkled!

Hun enthousiasme sprankelde!

Slow-motion tennis???

They had kids of so many different nationalities attending this school, they easily beat us at the country-guessing game...

Ze hadden zo veel kinderen van verschillende nationaliteiten op deze school, ze versloegen ons heel eenvoudig bij het landen-raad-spel...

Happy kids and a happy teacher, who helped us a lot!

Blije kinderen en een blije leraar, die ons heel erg geholpen hebben!

And the grand finale: running with the torch.

De grote finale: rennen met de fakkel.

Goodbye Vijfmaster School, we will come again!

Tot ziens Vijfmaster School, we komen terug!

Afterwards the route continued towards Nijmegen for the final 40 kilometres. Some nature to enjoy!

De route vervolgde richting Nijmegen voor de laatste 40 kilometer. Genieten van de natuur!

And some nice driving too!

En heerlijk autorijden!

On the outskirts of Nijmegen (the oldest city in Holland), we met with seven runners from the Seven Hill running team. It took less than a moment to become true friends!

In de buitenwijken van Nijmegen (de oudste stad van Holland) ontmoetten we zeven hardlopers van Seven Hill hardloopteam. Het duurde niet lang voordat we vrienden waren!

They joined us for a five kilometre run to the city hall.

Ze liepen vijf kilometer met ons mee naar het stadhuis.

Honestly, they had to be gentle with us because they were much faster runners!

Eerlijk gezegd, moesten ze zich inhouden, want ze waren veel sneller dan wij!

Mister Tas from the city parliament, and responsible for sports in the city of Nijmegen, received us very, very warmly.

Meneer Tas van het stadsbestuur, verantwoordelijk voor sport in Nijmegen, verwelkomde ons zeer, zeer hartelijk.

He couldn't wait to run with us!

Hij kon niet wachten om met ons mee te rennen!

We even received t-shirts saying "Nijmegen Always".

Ook kregen we een t-shirt: Altijd Nijmegen.

Left on our banner you can see the logo of the International Year for the Rapprochements of Cultures, a UN / UNESCO initiative which the World
Harmony Run proudly supports. The goal of our Run is also to unite people from different cultures and backgrounds in a spirit of friendship and harmony.

Today we ran about 80 kilometres.

Binnen kregen we iets te drinken en maakten we een groepsfoto. Aan de linkerkant op onze vlag is het logo te zien van het Internationale Jaar voor de Verbintenis van Culturen, een UN / UNESCO intiatief dat de World Harmony Ru van harte ondersteunt. Het doel van onze Run is ook het verenigen van mensen uit verschillende culturen en achtergronden in de geest van vriendschap en harmonie.

Vandaag hebben we ongeveer 80 kilometer gelopen.


A big thanks you to the Sionshof in Nijmegen for supporting the Run and having some of us as its guests!

Hartelijk dank aan het Sionshof in Nijmegenvoor het ondersteunen van de Run en voor het onvangen van onze lopers als hun gasten!

– Pradeep


Distance: 77 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Luis Angel (Guatemala), Zach Saltzman (USA), Manjula Lecourdier (France), Sergey Sydenko (Ukraine), Natalia Lehonkova (Ukraine), Rifkat Gimadeev (Russian Federation), Zoltan Theobald (Hungary), Vlado Kulisek (Slovakia), Abhisar Laza (Czech Republic), Rabinath de Lange (Netherlands), Stefanie Thys (Luxembourg), Marylene Fouquet (France), Pradeep (Netherlands), Judit (Hungary), Annemarie (Netherlands), Sara (Netherlands)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Belgium 24 June
Netherlands 28 June >