• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Ukraine 1 August: Sviatohirs`k

We started our journey to the childhood on August, 1, when the team of World Harmony Run came to the Kids Summer Camp Izumrudnyi Gorod. It was the early morning when we began our run.

Команда Всесвітнього Бігу заради Гармонії розпочала свій маршрут у країну дитинства ранком 1 серпня з дитячого табору "Смарагдове місто"

Calm and peaceful meeting were waiting for us at the first camp.

Нас очікувала миролюбна, спокійна зустріч.

It was nice beginning.

Це був гарний початок.

Guards also wanted to join World Harmony Run.

Охорона теж хотіла приєднатися до Бігу Гірмонії.

Our next meeting was in Lesnaya Skazka (Fairy-tale from the forest).

Наступна зустріч була у дитячому таборі "Лісова казка".

Our happiness was boundless. We felt like in a fiary-tale and left there a part of our tourch by burning their own flame.

Ми були безмежно щасливі і відчуівали себе дійсно у казці. Ми залишили там часточку нашого вогню, запаливши їх власний факел.

They show us how World Harmony Run travels around the globe, visits different countries and share the messege of Love, Peace and Harmony. Here is hello from the East.

Діти показали нам як Всесвітній Біг заради Гармонії мандрує світом, відвідує різні страни та несе послання Любові, Миру та Гармонії. Ось таким було вітання зі Сходу.

Beautiful team from Lesnaya skazka were happy to carry the tourch from their camp to the next one. They were so cute.

Прекрасна команда з лісової казки радісно несла факел зі свого табору до наступного. Вони були такі милі.

Zolotaya Lilia (Golden Lily), the camp of the Olimpic Champion Lilia Podkopaeva meet us with its open heart,dynamism and athletic spirit.

"Золота Лілія", табір Олимпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої зустрів нас відкритим серцем, динамізмом та спортивним настроєм.

The winners of that relay had an honor to carry the tourch to the next camp.

Переможцям дитячої естафети надавалося право нести палаючий факел до наступного табору.

They all were so sweet and friendly. Sure they are dreaming about Friendship and Harmony in the world.

Такі дружні та милі. Напевно вони мріють про Дружбу та Гамонію у світі.

They all know the importance of oneness. They decided to carry Harmony tourch together. The white team and the black team. Doesn't matter who wins.

А ще всі вони розуміють важливість єдності. Діти вирішили нести факел разом, двома командами. Не важливо, хто переміг.

Our team, boys and girls from Zolotaya Lilia brought the messege of Oneness to the next camp Yastrebok. And the honor to take the tourch first belonged to the Anna Sheleg, rising star of Olimpic future of our country.

Наша команда, разом з хлопцями та дівчатами з Золотої Лілії принесли послання Єдності до наступного табору "Ястребок". Честь першою прийняти факел була надана Анні Щелег - юній зірці Олімпійського майбутнього країни, учасниці юнацького Олімпійського фестивалю у Фінляндії, та майстру спорту у стрибках з шестом.

Sport unites hearts. Yastrebok knows it perfectly well.

Спорт єднає серця. "Ястребок" прекрасно знає це.

A dream today becomes a reality tomorrow. They start dreaming.

Мрія сьогодні становиться реальністю завтра. Вони почали мріяти.

All citisens of the camp touch the tourch, even the director. Her peaceful smile were all the time of our meeting on her face.

The flower on her T-shirt was the symbol of beauty of her heart.

Всі мешканці цього табору доторкнулися до факелу, навіть його директор. Її миролюбна посмішка весь час сяяла на обличчі.

Квітка на фудболці - ніби символ краси іїї серця.

Next camp reminded us the magic features of our Harmony tourch. We all know that if you have a dream of something great and good, it will come true if you touch the tourch. We often tell these words and at the camp Chkalova the children showed us the real power of a dream and World Harmony Run Tourch.

The story is that there was a sport competition among teams. They had to throw something like disks as far as they could. Each team had a chance to try trowing before the start. So, the competition began. It was the great shock for everyone when the team of quite small boy and girl threw their disks father than all other teams. More than that they threw them almost at the same distance. When they were told to toch the World Harmony Run Tourch to make a wish, they said "We have already made... before thowing... It was our common dream and we won!"

Наступний табір нагадав нам про дивовижні властивості факелу. Ми всі знаємо, що добра і велика мрія колись обов'язково стане реальністю, якщо доторкнутися до факелу. Ми часто кажемо про це на зустрічах, але у таборі ім. Чкалова самі діти показали нам справжню силу факелу Гармонії.

Ось сама історія. В цьому таборі на честь прибуття команди були організовані спортивні змагання серед команд, кожна з яких складалася з двох дітей різного віку. Одним з завдань було метання диску. У всіх дітей було по одній спробі. Після цього почалися справжні змагання. І яким було здивування всіх, коли виграла команда у складі доволі маленьких дітей, причому вони закинули свої диски майже на однакову відстань, тобто виступили однаково. Потім вони підійшли й сказали нам, що факел здійснює бажання. Дівчинка з цієї команди таємно підійшла до факелу після невдалої спроби перед змаганнями і загадала - виграти. а потім, загадала теж саме й для свого напарника. Ось вона сила дитячої мрії помножена на гармонію:)

The strong and stylish team of children from the Summer Camp Chalova is carring the symbol of Harmony and friendship to the next point.

Сильна та стильна команда дітей з табору Чкалова несе символ Гармонії и Дружби до наступного табору.

The friendship between two camps.

Дружба між дітьми різних таборів (звучить, нібито дружба дітей різних народів:))

Gaydarwood - the camp of sweet and happy children who like to dream about peace.

Гайдарвуд - табір милих та добріх дітей, які полюбляють мріяти про мир.

A dance with flags.

Танок з флагами.

And the letter of gratitude from the World Harmony Run Committe for the Land of Smiles (they called themselves so)

Лист Подяки від команди Всесвітнього Бігу заради Гармонії вручається Країні Посмішок (це неофіційна назва Гайдарвуду - ім доречі дуже імпонує)

The relay is going on. Running and smiling. They carry the tourch like something very precious. Like a heart of harmony.

Естафета продовжується. Біжучі сміємося. Вони несуть факел, ніби щось дорогоцінне. Ніби серце світової гармонії.

Our feet brought us the the most picturesque place in Svyatogorie - the Children's camp with the beautiful name - Donets.

Ми потрапили до найживописнішого місця Святогірря - дитячий табір с гарною назвою - Донець.

Warm meeting, happy faces

Тепла зустріч, щасливі лиця

soulful dreams

душевні мрії

and oneness of that camp impressed us a lot. It was a special day for the director of the camp. It was her birthday. We greet her on behalf of the World Harmony Run. So did the whole camp.

та єдність цього дитячого центру відпочинку нас просто вразили. Це був особливий день також для директора табору - її день народження. Від імені Всесвітнього Бігу заради Гармонії ми привітали її разом зі всіма дітьми.

Every camp like a separate country and at the same time as a part of a big family. As a country they have their own traditions and customs, nationality and politics. The next country was Donetskiy Orlenok.

Кожен табір наче окрема країна і у цей же час частина великої сім'ї. Він має свої традиції та звичаї, національність та державний устрій. Наступна країна, яку ми відвідали - Донецьке Орлятко.

Absolutely unique and kind-hearted children liked to drem about kindness, honesty, love, health and friendship on Earth.

Діти мріють уголос про доброту, чесність, любов, здоров'я та дружбу на планеті Земля.

Look at this kid - he is the representative of the future aspiring generation.

Подивись на цю дитину - це представник майбутнього покоління, сповненого прагнення до високих ідеалів.

Friendly team from Donetskiy Orlenok greet the childrem from the Krasnaya Gvozdika - the last place we visit that day.

Дружня команда Донецького орлятка вітає дітей з Червоної гвоздики - останнього табору на цей день.

Ceremony of passing the flame of harmony to the Krasnaya Gvosdika.

Happy nation!!!

Щаслива нація!!!

Creative children!!!

Творчі діти!!!

Oneness-family!!!

Єдина родина!!!

The writings on their T-shirts are love. The writings on ours are Harmony. This is the sign! Love and Harmony!!! This is the answer!

Надписи на червоних футболках - любов. А на білих - Гармонія. Це знак! Любов та Гармонія!!!Ось відповідь:)

The most beautiful smile and the open heart of Krasnaya Gvosdika!

Найкраcивіша посмішка та відкрите серце Червоної гвоздики! Нам бажають щасливої дороги.

– Anna Ukrainska//Ганна Українська


Team Members:
Дмитро Дудко (Донецьк), Сергій Сиденко (Донецьк), Володимир Устименко (Донецьк), Олег Кушнір (Маріуполь), В`ячеслав Хвостович (Маріуполь), Марина Дудко (Донецьк), Тетяна Бунчикова (Донецьк), Валерій Білокрил (Донецьк), Ганна Українська (Бердянськ)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Ukraine 27 June
< France 27 June
Ukraine 2 August >