• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 11 July: German Border - Zadov

After running through Germany for a few days, we came to the border of the Czech Republic. We took a picture there with the border police from both countries and the Czech runners from Sri Chinmoy Marathon Team.

Po několika dnech běhání po Německu jsme se dostali k hranicím České republiky. Vyfotili jsme se zde s celníky obou dvou zemí a s českými běžci ze Sri Chinmoy Marathon Team.

Soon we were running into the magical landscapes of Sumava with many hills, pine trees, beautiful vistas and fairy-tale forests with small streams flowing next to the roads.

Brzy na to jsme běželi nádhernou krajinou Šumavy s mnoha kopci, borovicemi, s krásným výhledem a pohádkovým lesem, kterým podél cesty protékaly potůčky.

To add to the magic, there were fresh blueberries to be picked in the forest while we were waiting for the runners to arrive.

Ke kouzlu se přídaly i lesní borůvky, které se samy nabízely, abychom je utrhli a snědli, zatímco jsme čekali na běžce.

On our way, we met some sporty Czechs on their bikes and had a little chat with them. Great biking on those hills guys! Keep going!

Cestou jsme potkali české cyklisty, s kterými jsme prohodili pár slov. Opravdu dobrá práce do těch kopců! Jen do toho!

We passed through nice mountain villages just like this one ...

Probíhali jsme přes krásné horské vesnice, jako je například tato...

After a few uphill runs our road finally started to descend.

Po několika kopcích nakonec příšlo klesání.

We arrived in the village of Zda­kov, a popular place for both summer and winter holidays. The mayor received us very warmly, with some people from the fire department. He spoke the first Czech words of welcome to our team and we all received a beautiful brochure from the area.

Dostali jsme se až k vesnici Žďákov, která je populárním místem jak pro letní tak i zimní dovolenou. Pan starosta spolu s požárníky nás srdečně přivítali. Zazněla pro nás první česká slova na uvítanou a obdrželi jsme nádherné letáčky Žďákova a okolí.

Most of the children were on holidays, but a few stayed and gave us nice smiles.

Většina dětí byla na prázdninách, ale ty co zůstaly, nás obdarovaly svými úsměvy.

And on our way to our hotel in Zadov, Misa made friends with four nice horses (but they were especially fond of the nice organic carrots from Germany that she fed them!!!).

Cestou do hotelu v Zadově, se Míša seznámila se čtyřmi pěknými koňmi (ale nejvíce si oblíbili bio mrkev z Německa, kterou je krmila!!!).

At the end of the day we could not resist enjoying the beauty of the Sumava National Park, especially Jezerni slat and Horska Kvilda.

Na konci dne jsme nemohli odolat nepotěšit se krásami Šumavského národního parku, zvláště pak Jezerní Slatí a Horskou Kvildou


Distance: 41km

Team Members:
Andrea Fidrmuc (Austria), Annemijn Schuringa (Holland), Friederike Makowka (Switzerland), Ondrej Vesely (Czech Republic), Roger Rogge (Germany), Sandro Zincarini (Italy), Vladimir Salnikov (Moldova)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Germany 10 July
Czech Republic 12 July >

Germany 11 July