• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Faroe Islands 9 September: Tórshavn - Sørvágur

Every single day of our stay in the Faroe Islands, we have seen local runners on the road in all kinds of weather. As our good friend, Hallur Holm, put it: "You cannot be a runner in the Faroe Islands if you mind the weather!" So, it was with much anticipation that we arrived at the Tórshavn athletic stadium on a cloudy Sunday morning, because today we would get a chance to run with these eager local runners.

Hver eneste dag her på Færøerne har vi set lokale løbere løbetræne, lige meget hvordan vejret er. Som Hallur, vores gode ven sagde: "Du kan ikke være løber på Færøerne hvis du ikke er ligeglad med vejret!" Så vi var meget spændte da vi ankom til Tórshavns Atletik stadium, en overskyet søndag morgen, da vi havde mulighed for at løbe med disse energiske løbere.

Belonging to the local club, Bragdið, the Tórshavn runners go out for a long run every Sunday morning at 8 or 9 o'clock.

Medlemmerne af den lokale løbeklub i Tórshavn, Bragdið, løber en lang tur hver søndag morgen klokken 8 eller 9.

Before we were on our way, we happily awarded Hallur Holm with a much deserved Torch Bearer Award. Hallur, is not only an excellent athlete and an inspiring role-model, but someone who works tirelessly and selflessly for the betterment of others, especially children, in the field of sports and athletics. In his role as the chairman of the Faroese Athletics Association (Frælsur Ítróttur Føroya), Hallur was instrumental in bringing the World Harmony Run to the Faroe Islands for the first time. With this award, Hallur joins the ranks of such inspiring persons as Carl Lewis, Tegla Laroupe and Iceland's former president, Vigdís Finnbogadóttir.

Inden vi løb af sted, gav vi Hallur Holm med glæde Torch Bearer Award som er meget velfortjent. Hallur er ikke bare en fremragende atlet og et inspirerende forbillede, men også en der arbejder utrætteligt og uselvisk for andres udvikling, især børn, indenfor sport og atletik. Hallur var som formand af den Færøske Atletik forening (Frælsur Ítróttur Føroya), den person som gjorde det muligt for The World Harmony Run at komme for første gang til Færøerne. Hallur har, ved at modtage denne pris, sat sit navn på samme liste som andre inspirerende mennesker, ligesom Carl Lewis, Tegla Loroupe og Islands tidligere præsident, Vigdís Finnbogadóttir.

And then we were eager to run! About 20 runners joined us for the first part of our journey this morning. Many of the runners had run the Tórshavn marathon last Sunday.

Så var vi helt klar til at gå i gang! Omkring 20 løbere løb med den første del af ruten om morgenen. Mange af dem havde løbet maraton i Tórshavn weekenden inden.

It quickly began to rain, but the Faroese runners just don't mind! It was very inspiring for us to see. It's so much easier to run, when you share the experience with such people.

Det begyndte at regne, men de færøske mennesker er helt ligeglade! Det var ret inspirerende for os at se. Det er så meget nemmere at løbe når du deler oplevelsen med sådan nogle mennesker.


Everywhere there are beautiful waterfalls, inside Tórshavn...
Der er mange smukke vandfald over det hele i Tórshavn...


...and outside of Tórshavn
... og udenfor byen også


Refreshments for everyone, and then it's on the road again...
Der var forfriskninger til alle inden vi fortsætte løbeturen...

We started at a moderate pace which we maintained until the first tunnel, approximately 11 kilometres. Some runners had to leave at this point, but many kept going all the way to the village of Leynar, another 13 kilometres or so.

Vi startede med et roligt tempo indtil vi kom til den første tunnel, ca. 11 kilometer. Nogle af løberne tog tilbage når vi ankom dertil, men mange blev ved og løb helt til byen Leynar, omkring 13 kilometer mere.


Thank you, fantastic runners from Bragdið!
Tak til jer fantastiske løbere fra Bragdið!

But first we had to run through a 3km long tunnel, with a flaming torch! The Faroese runners are used to running through the tunnels, so they know how to do it safely. But for us, this was a new experience.

Men vi måtte løbe gennem tunnellen med fakkelen tændt! De Færøske løbere er vante til at løbe gennem tunnellen så de ved hvordan man gør det på en sikker made, men det var en helt ny oplevelse for os andre.

By now, the tempo had been cranked up, which is not surprising considering that many of the Faroese runners had run sub-3hour marathons.

Efter tunnellen satte vi tempoet lidt op, helt naturligt, da mange af de Færøske løbere har løbet maraton på under 3 timer.


The World Harmony Run car is for sale! Now that it has become so famous, it is sure to sell quickly.
The World Harmony Run bilen er til salg! Siden den er blevet så kendt nu bliver den sikkert solgt hurtigt.

One very nice experience during the run was to see Hallur Holm running back to our car to get the Faroese flag and then running back to catch up with the group.

Det var en dejlig oplevelse at se Hallur Holm løbe tilbage til vores bil, lige efter at vi var taget af sted, for at hente det Færøske flag og indhente gruppen igen.

We said goodbye to these heroic eager runner at the village of Leynar, soaked to the bone, but happy.

Vi sagde farvel til disse helte og super energiske løbere i byen Leynar, fuldstændig gennemvåde, men lykkelige.

After a nice lunch and hot drinks we kept on running at the other side of the Vágar tunnel.

Efter en dejlig frokost og varme drinks løb vi videre på den anden side af Vágar tunnel.

On the island of Vágar, runners from the local running club joined us. Their club is called Frælsi, which means "freedom". We think it is a fitting name, because when you are running in the Faroese nature, you cannot but feel free.

På øen Vágar kom der nogle løbere fra den lokale løbeklub og løb sammen med os. Deres klub hedder Frælse, som betyder "frihed". Det syntes vi at passer godt, fordi nar du løber i Færøsk natur kan du ikke andet en mærke en følelse af frihed!

Also joining us in Vágar was Johannes, who came all the way from Klaksvík to run with us. Johannes added a lot of good humour to our run.

Johannes var en af dem der mødte op og løb sammen med os, han kom hele vejen fra Klaksvík. Han tilføjede masser af humor til løbeturen!

The rain showed no signs of abating, but the runners were undeterred, enjoying every step of the way.

Der var ikke tegn på det ville holde op med at regne, men det forstyrrede ikke løberne og de nød hver sekund.

We finished at the church in Sørvágur, a fitting place to end the World Harmony Run in the Faroe Islands.

Vi sluttede ved kirken i Sørvágur, et meget passende sted til at afslutte the World Harmony Run på Færøerne.

Many thanks to 62ºN airport hotel for providing us wet, cold runners with a warm meal and drinks.

Tusind tak til 62ºN lufthavnshotel fordi de gav os, de våde og kolde løbere, et varmt måltid og varme drikkevarer.

So long, Faroe Islands. After all the nice experiences here, it is not a question of IF we come again, but WHEN we come again.

Farvel Færøerne. Efter alle de dejlige oplevelser vi har haft er, er det ikke spørgsmål om OM vi kommer tilbage, men NÅR vi kommer tilbage!

– Suren


Distance: 57 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Suren Torfi Leósson (Iceland), Pranava Rúnar Gígja (Iceland), Laufey Haraldsdóttir (Iceland), Shyamala Stott (Scotland), Mahasatya Janczak (Poland)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Faroe Islands 8 September
< Italy 8 September
Italy 10 September >

Italy 9 September