• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Moldova 6 July: Chisinau - Tiraspol

...another hot day in Moldova was about to begin...

... încă o zi toridă e pe cale să înceapă în Moldova... 

...we started at the Opera&Balet Theatre and Mr. Ion Cebanu, Minister of Youth and Sport, greeted the runners with kind words...

... am început la Teatrul de operă şi balet "Maria Bieşu", iar dl Ion Cebanu, Ministrul Tineretului şi Sportului, a salutat alergătorii cu cuvinte frumoase...

Then the Minister passed the torch to the Head of mass sport events department, Mr. Teodor Dănilă...

Apoi Ministrul a transmis torţa Şefului direcţiei sport pentru toţi, dl Teodor Dănilă... 

...we started our today's journey...

... am început călătoria... 

Mr. Ion Babara, Chairman of Runner's club "Expres-C". He ran with the olympic torch in 1980...

Dl Ion Babară, Preşedintele Clubului amatorilor de alergări "Expres-C" - unul dintre purtătorii torţei olimpice pe teritoriul ţării noastre în 1980...

After a few km we reached Chetrosu; a short but friendly meeting took place...

După câţiva kilometri am ajuns la Chetrosu - o scurtă, dar prietenoasă întîlnire... 

...we arrived in Cainari and a group of athletes joined our team on a run through the city...

... am ajuns la Căinari, unde un grup de sportivi s-au alăturat echipei noastre în alergarea prin oraş... 

We stopped at the museum of Alexei Mateevici, the composer of the National Anthem of the Republic of Moldova...

Am făcut un popas la Casa-muzeu "Alexei Mateevici", unde a locuit cel ce a creat poemul "Limba Noastră", imnul de stat al Republicii Moldova...

...and the traditional bread with salt...

...tradiţionala pâine şi sare... 

...the mayor greeted our runners...

... primarul a salutat alergătorii noştri... 

...and the kids performed for us while we enjoyed a great lunch...

... în timp ce noi serveam un prânz nemaipomenit, copiii au interpretat poezii şi cântece... 

...a police cap serves many purposes...

... chipiul unui poliţist poate servi mai multor scopuri... 

Thank you Cainari for the hospitality!

Mulţumim, Căinari, pentru ospitalitate!

...a typical obstacle on the road...

... un obstacol obişnuit pe drumuri... 

...but we reached Pervomaisc on time...

... dar la Pervomaisc am ajuns la timp... 

...the kids were serious runners...

... copiii, alergători serioşi... 

...the heat reached new records; even the road started to melt...

... arşiţa a atins un nou record: drumul a început să se topească... 

...still we kept going...

... dar noi am mers înainte... 

...they too...

... ei, la fel... 

...and the next meeting on the way to Tiraspol: we reached Gisca...

... întâlnire la Gîsca: popas în drumul nostru spre Tiraspol... 

...the representative took the torch...

... reprezentanta localităţii a primit torţa... 

...once more bread, this time with wine...

... încă o dată pâine: de data aceasta, cu vin... 

...the kids were dressed in traditional costumes from the Ukraine, Russia and Moldova...

... copiii erau îmbrăcaţi în costum naţional ucrainesc, rusesc şi moldovenesc... 

...the athletes joined us all the way to Bender...

... atleţii ni s-au alăturat pe tot drumul spre Bender... 

The champions Valentina Dobzeu and Fedosei Ciumacenco lead the group of runners... 

Campionii Valentina Dobzeu şi Fedosei Ciumacenco au condus grupul de alergători...

...a musical welcome...

... întâmpinare cu muzică...

...and then the dancing...

... apoi şi dans... 

...with everybody!

... dansează toţi! 

...a group picture was taken...

... fotografie de grup cu oficialităţile or. Bender... 

Director of the athletics school of Bender Iuri Rudenco surrounded by his students...

Directorul Şcolii de atletism din or. Bender, dl Iuri Rudenco, înconjurat de discipoli... 

 

...Mr. Victor Chitul, the deputy Minister of education, and Mr. Valeri Kerniciuk the head of the administration of Bender kindly took the torch together and led the runners out of the meeting. Thank you for the nice reception...

... Dl Victor Chiţul, viceministrul educaţiei, şi dl Valeri Kerniciuk, şeful administraţiei or. Bender, au luat împreună torţa şi au condus grupul de alergători. Vă mulţumim pentru primirea frumoasă...

Many more runners joined us in Parcani...

O mulţime de alergători ni s-au alăturat în Parcani... 

...finally we reached Tiraspol...

... în cele din urmă am ajuns la Tiraspol... 

...and a small but hearty meeting in the city...

... o primire călduroasă şi un mic concert în centrul oraşului... 

 

...nice performances...

... spectacol impresionant... 

A picture with the officials of Tiraspol.

Fotografie cu oficialităţile or. Tiraspol. 

Thank you Tiraspol for the nice ending!

Mulţumim, Tiraspol, pentru acest sfârşit de zi reuşit! 

– Dipavajan


Distance: 113 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Sandro Zincarini (Italy), Sumahat Strohn (Germany), Vladimir Ilyasov (Russian Federation), Barbora Tabackova (Slovakia), Ildiko Kuremszki (Hungary), Valters Kinna (Latvia), Dennis Gribok (Luxembourg), Moldavian runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Moldova 5 July
Moldova 7 July >
Ukraine 7 July >