• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Moldova 4 July: border Romania/Moldova - Balti

We were crossing the Romanian-Moldavian border at Costesti-Stânca...

Am traversat frontiera dintre România şi Rep. Moldova la Costeşti-Stânca... 

...and welcome to Moldova! At the Moldavian side we were awaited by local runners and city officials...

... bunvenit în Moldova! Aici ne aşteptau alergători şi oficialităţi... 

... and traditional bread!

... tradiţionala pâine şi sare! 

...the Deputy president of Râşcani district, Galina Zamurdac, was receiving the torch on behalf of Moldova...

... Vicepreşedintele raionului Râşcani, dna Galina Zamurdac, a primit torţa în numele Moldovei...

Good bye Romanian team, see you in a few days!

La revedere, echipa României! Ne vedem în câteva zile. 

...and the first steps, with Mr. Valeriu Dodiţa the head of State Chancellery of Râşcani county...

... şi iată primii paşi, împreună cu conducătorul oficiului Râşcani al Cancelariei de stat, dl Valeriu Dodiţa... 

In Costesti local representatives dressed in national costumes were welcoming us with bread and salt...

La Costeşti, reprezentanţii localităţii, îmbrăcaţi în costume naţionale, ne-au întâmpinat cu pâine şi sare...

A lot of locals came to meet our runners in Pascauti...

O mulţime de localnici au ieşit să ne întâmpine la Păscăuţi... 

...bread with salt is the symbol of hospitality...

... pâinea şi sarea sunt simbolul ospitalităţii... 

...we had a big and warm receiving in Petruseni; the kids gave a very beautiful and heart-rending preformance...

... ne-am bucurat de o primire caldă cu multă lume la Petruşeni. Copiii au ţinut un spectacol răscolitor...

The local priest blessed the torch...

Preotul localităţii a binecuvântat torţa... 

...and the torch arrived in Hajdieni...

... apoi torţa a ajuns la Hâjdieni... 

...a cup of cool water on a hot day is a very good energiser...

... o cană de apă rece pe arşiţă te energizează... 

...but not as good as people's smiles...

... dar nu tot atât de mult cât zâmbetele oamenilor... 

City of Glodeni, here we come!

Oraşul Glodeni, bun găsit! 

The torch received officially by Deputy president of Glodeni county.

Torţa primită oficial de Vicepreşedintele raionului Glodeni. 

Glodeni's youngest talent performed a few songs while the rest of the kids were dancing...

Unul dintre cele mai tinere talente de la Glodeni ne-a cântat în timp ce restul copiilor dansau... 

The kids were so excited about running with the torch, we could barely stop them...

Copiii au fost nespus de încântaţi să alerge cu torţa, încât abia am putut să-i oprim... 

We met local officials and sportsmen at Sturzovca...

Întâlnire cu oficialităţi şi sportivi la Sturzovca... 

The meeting was held on the border of the village right in the field...

Întrunirea s-a ţinut la marginea satului, în câmp... 

In Sadovoe local priest has given the team an icon and his blessings...

La Sadovoe, preotul a oferit echipei o icoană şi binecuvântările sale... 

...the mayor received the runners...

... primarul a întâmpinat alergătorii... 

...even the older ones are sharing the child-like joy...

... chiar şi cei mai în vârstă au parte de clipe de bucurie asemeni copiilor...

In Balti, Stefann the Great blessed the runners...

La Bălţi, Ştefan cel Mare a binecuvântat alergătorii... 

Serghei Zubcov, chief of sports department of Balti held the torch.

Dl Serghei Zubcov, şeful secţiei sport a Consiliului mun. Bălţi ridică torţa.

We want to thank all the singers who performed really beautifully right on the main square of Balti.

An intense first day in Moldova came to an end. See you tomorrow...

Mulţumim tuturor interpreţilor - au cântat extraordinar chiar în piaţa principală din Bălţi.

Atât de intensă, prima zi în Moldova s-a încheiat. Ne vedem mâine... 

– Andrei


Distance: 66 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Sandro Zincarini (Italy), Sumahat Strohn (Germany), Vladimir Ilyasov (Russian Federation), Barbora Tabackova (Slovakia), Ildiko Kuremszki (Hungary), Valters Kinna (Latvia), Moldavian runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Moldova 27 April
< Czech republic 27 April
< Iceland 27 April
< Netherlands 27 April
< Germany 27 April
< Finland 27 April
< Slovenia 27 April
Moldova 5 July >

Romania 4 July