• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Romania 1 October: Târgu Jiu - Haţeg

A new day started, with new hope and enthusiasm. We had to run from Tg.Jiu to Haţeg.

O nouă zi a început, cu speranţă şi entuziasm. Avem de alergat de la Tg.Jiu la Haţeg.

 

Our first runners: Cristi and Ion… ready for the start.

Primii noştri alergători: Cristi şi Ion... gata de start.

 

Just a small chat while waiting for the runners.

La un pahar de vorbă, aşteptând alergătorii.

 

We, the girls, were running for 3,5 kilometres and for the last 500 meters were soulfully encouraged by Szilard to finish them in a glorious way.

Noi, fetele, am alergat 3,5 km, iar ultimii 500 de metri am fost încurajate de Szilard să terminăm în chip glorios.

 

Full of joy and happiness after such a run…

Pline de bucurie şi fericite după aşa o alergare...

 

Someone misses mum…

Cuiva îi este dor de mama...

 

With Robert, a great boy who took care of us in Gorj and to whom we give thanks.

Cu Robert, un băiat extraordinar, care a avut grijă de noi în judeţul Gorj şi căruia îi mulţumim.

 

The bridge between us and the long way of the Jiu (river).

Podul dintre noi şi lungul curs al Jiului.

 

Only the Jiu and its own story…

Doar Jiul şi povestea lui…

 

Run, run, run on the Jiu Petroşani Stadium!

Alergăm, alergăm, alergăm la Stadionul Jiu Petroşani!

 

A few words about the Torch.

Câteva vorbe despre Torţă.

 

Passing the Torch.

Înmânarea Torţei.

 

Sharing a beautiful dream…

Împărtăşind un vis frumos…

 

Our best junior runner receives a special gift.

Cel mai bun alergător junior primeşte un cadou special.

 

We will surely remember this cute child with the longest wish…

Cu siguranţă ne vom aminti de această fetiţă drăguţă, care a avut cea mai lungă dorinţă...

 

Children touched by the message of the Torch.

Copii pătrunşi de mesajul Torţei.

 

Sweet and sincere smiles!

Zâmbete dulci şi sincere!

 

At the University of Petrosani we were welcomed in a nice manner by the official staff.

La Universitatea Petroşani am fost întâmpinaţi într-o maniera festivă de către oficialităţi.

 

A speech full of joy and harmony!

Un discurs plin de bucurie şi armonie!

 

Our smiles and our souls for all of you…

Zâmbetele şi sufletele noastre pentru voi toţi…

 

From soul to soul… Dorela Murarasu - the Prefect’s assistant.

De la suflet la suflet… Dorela Murăraşu - şefa de cabinet a Prefectului.

 

On the stairs of the University.

Pe scările Universităţii.

 

Precious boys… guarded by a serious escort…

Băieţi preţioşi… păziţi de o escortă serioasă…

 

Gigi and his smile… it may be that he was running only down hill…

Gigi şi zâmbetul lui… probabil că alerga numai la vale…

 

Our trustful man - Mr. Ion, the driver.

Omul nostru de încredere… Nea Ion, şoferul.

 

On the land of Hateg, offering the message of the Torch.

În Ţara Haţegului, oferind mesajul Torţei.

 

In the beginning, a little bit shy, but after a few moments, happy with the Torch!

La început puţin ruşinoasă, dar după câteva clipe, fericită cu Torţa!

 

Photo group in Hateg.

Poza de grup în Haţeg.

 

… with our dedicated staff from the ambulance.

… cu personalul dedicat de pe ambulanţă.

 

We had such a numerous escort from Petrosani to Hateg… we thank them for understanding and taking care of us.

Am avut o mare escortă de la Petroşani la Haţeg… le mulţumim pentru că ne-au înţeles şi ne-au purtat de grijă.

 

The end of the day was marked by a visit at Sarmizegetusa Ulpia Traiana - ruins from the roman civilization in Dacia…

Sfârşitul zilei a fost marcat de o vizită la Sarmizegetusa Ulpia Traiana - ruinele civilizaţiei romane în Dacia…

 

The harmony torch among the ruins.

Torţa armoniei printre ruine.

 

World Harmony Run Team in Romania and our guide in Sarmizegetusa.

Echipa World Harmony Run în România şi ghidul nostru la Sarmizegetusa.

 

– Hariton Maria-Luiza


Team Members:
Papuc Adrian (Craiova), Panţîru Supriya (Bucureşti), Frunză Ion (Chişinău), Ichim Cristian (Bucureşti), Galeamova Aurica (Chişinău), Luca Nadejda (Chişinău), Papuc Florina (Tg.Mureş), Rotari Igor (Chişinău), Comendant Alexandru (Chişinău), Olah Gigi (Timişoara), Szilveszter Szilard (Tg.Mureş), Cebotaru Gheorghe (Chişinău), Ciubotaru Adrian (Bacău), Hariton Maria-Luiza (Petroşani)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Romania 30 September
< Great Britain 30 September
< Netherlands 30 September
< Macedonia 30 September
Romania 2 October >

Netherlands 1 October