• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Romania 29 September: Craiova-Filiaşi

The beginning of the running day... we recall the message of the World Harmony Run...

La începutul zilei de alergare... am încercat să ne aducem aminte mesajul World Harmony Run. 

Up and down, up and down... – morning stretching.

Sus jos, sus jos... încălzirea de dimineaţă.

 

Carefully we prepare the Harmony Torch which will care the friendship spirit to the people.

Cu grijă am pregătit Torţa care va duce cu ea spiritul prieteniei între oameni.

Husband and wife supporting the WHR with endless enthusiasm and tireless legs.

Soţ şi soţie în slujba WHR cu entuziasm nelimitat şi picioare neobosite.

The youngest Torch bearer...

Cel mai tânăr purtător al Torţei…

... after a good run the power of the smile is only increasing.

... după o alergare bună puterea de a zâmbi nu poate decât să crească.

That`s how friendship works...

Asta e ceea ce face prietenia…

A nice lady teacher at the Primary school in Bradesti made her way through a sea of children in order to hold the Torch!

O profesoară drăguţă de la Şcoala Primară din Brădeşti încercând să-şi facă drum către Torţă printr-o mare de copii!

Whishes: one, two, three ... a lot!

Dorinţe: una, două, trei .... foarte multe!

The staff of the school.

Profesorii şi elevii şcolii din Brădeşti.

The girls are coming! Let us cheer them!

Sosesc fetele! Hai să le încurajăm!

Beautiful girls from Filiasi hoist the Torch. Surely their wishes are no less beautiful!

Fetele frumoase ale Filiaşiului ţinând Torţa. De sigur că visele lor nu sunt mai puţin frumoase!

The Mayor of Filiasi, Mr. Nicolae Stancioi, enjoys the event. We could feel his warm support and concern. Thank you, Sir.

Primarul Filiaşiului, Domnul Nicolae Stăncioi, salută evenimentul. Am putut să simţim grija şi susţinerea lui deosebite. Mulţumim!

Care for a run?

Mergem la o alergare?

The Mayor with his staff and nice citizens at the City hall.

Primarul împreună cu stafful său şi copii la Primărie.

Jandarmeria Romana is watching. We are safe.

Jandarmeria Română ne păzeşte. Suntem în siguranţă.

– Frunză Ion


Team Members:
Papuc Adrian (Craiova), Panţîru Supriya (Bucuresti), Frunză Ion (Chişinău), Ichim Cristian (Bucureşti), Galeamova Aurica (Chişinău), Luca Nadejda (Chişinău), Papuc Florina (Tg.Mureş), Rotari Igor (Chişinău), Comendant Alexandru (Chişinău), Olah Gigi (Timişoara), Szilveszter Szilard (Tg.Mureş), Cebotaru Gheorghe (Chişinău), Ciubotaru Adrian (Bacău), Hariton Maria-Luiza (Petroşani).

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Romania 28 September
< Netherlands 28 September
< Serbia 28 September
Romania 30 September >
Great Britain 30 September >
Netherlands 30 September >
Macedonia 30 September >

Netherlands 29 September