• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 27 September: Komarno - Bratislava

From Komarno we ran to Velky Meder. After welcoming us in the town, mayor Mr. Ladislav Rudicky invited us to visit thermal spa. That was very welcomed in a cold weather.


Z chladného Komárna sme prebehli do Veľkého Mederu, kde nás po privítaní pán primátor Ladislav Rudický pozval do miestnych termálnych kúpeľov. Padlo nám to veľmi dobre.

 

This group from Velky Meder helped us to carry the torch through their town.


Táto skupinka detí z Veľkého Medera nám pomohla niesť pochodeň cez ich mesto.

Some of our runners had troubles to keep up with Veronika ;-) She is a marathon runner and ran with us from Velky Meder to Dunajska Streda. Her best time for marathon is 3:03.


Maratónkyni Veronike, ktorá s nami bežala z Veľkého Mederu do Dunajskej Stredy, ledva stačili niektorí naši bežci ;-) Svoj najlepší maratón má za 3:03.

After the ceremony in Dunajska Streda, we were invited for a lunch and that is something we would never refuse.


Po príhovoroch v Dunajskej Strede, sme boli pozvaní na obedovú prestávku a to sa veru neodmieta.

 

We also visited festival of Health days, where the torch passed from hand to hand.


Zavítali sme aj na práve prebiehajúci festival Dni zdravia, kde pochodeň putovala z rúk do rúk.

In Samorin we were part of event called "Move Samorin" and we ran races with children.


V Šamoríne sme boli súčasťou detského bežeckého podujatia "Pohni sa Šamorín".


It was a big thing, winner was supposed to get a bike!


Šlo o veľa, veď víťaz mal dostať bicykel!

While runners were getting closer to lake Kuchajda in Bratislava, Japaka Orchestra, Vlado Kulisek and other performers were taking care of entertainment for spectators.


Kým sa bežci blížili k Bratislavskej Kuchajde, o zábavu sa čakajúcim postarala skupina Japaka Orchestra, mím Vlado Kulíšek a iní.

Younger sportsman went through a "qualification race" and because they all passed, we will count with them also next time :o)


Mladší športovci sa zúčastnili "kvalifikačného preteku" a keďže všetci prešli, tak s nimi budeme počítať aj na budúce :o)

Deputy mayor of city district Nove Mesto Marian Veres welcomed World Harmony Runners in Bratislava.


Zástupca starostu MČ Nové Mesto, Ing.Marián Vereš privítal bežcov Svetového Behu Harmónie v Bratislave.

Our main guest, Peter Stastny gave a very nice speech. He is a member of European Parliament and met with the Harmony Run in Brussels.


Veľmi pekný príhovor mal aj hlavný hosť Peter Šťastný, ktorý je v súčastnosti europoslancom a s Behom Harmónie sa už stretol v Bruseli.


Everybody ran together a symbolic lap around Kuchajda lake and all ran with the torch of harmony carrying it for a few meters.


Na záver sme si všetci zabehli symbolické kolo okolo Kuchajdy, kde každý aspoň na pár metrov niesol pochodeň harmónie.

"Mum, is this the end already? I would like to run more..."

"Mami a to už je koniec? Ja by som ešte behal.."

– Lenka Chobodická


Distance: 101 km

Team Members:
Roos de Waart (Holland), Anita Borics (Hungary), Balavan Thomas (UK), Vladimir Sulnicov (Moldova), Klaus Schulz (Germany), Petr Hlava (Czech Republic), Sumahat Strohn (Austria), Alladin Teherani (Iran), Israel Cordeiro (Brazil)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovakia 26 September
Slovakia 28 September >
Ukraine 28 September >

Ukraine 27 September