• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 28 September: Bratislava - Piestany

President of the Slovak Republic held the torch in Pezinok....


President Slovenskej republiky dnes držal pochodeň v Pezinku...

A group of 6 runners from Slovakia, Czech republic and England went to run a 20 km race in Dolna Krupa with the torch.


Skupina 6 bežcov zo Slovenska , Čiech a Anglicka sa vybrala zabehnúť s pochodňou 20km pretek do Dolnej Krúpej.

After the opening of the race, we introduced together the ideals of the World Harmony Run to the racers and took a group picture together.


Moderátorom bol náš priateľ, vedúci oddelenia športu v Trnave, Jaroslav Lieskovský. Po otvorení preteku starostom obce, sme spolu predstavili myšlienku WHR pretekárom a urobili spoločnú fotku.

We ran as a group the whole time cheering other runners. Some of them ran with the torch for a bit. Also the winners and other runners have joined the harmony-torch-magic after the finish. It was a very nice experience for all of us.


Bežali sme po celú dobu ako skupina, povzbudzujúc všetkých bežcov. Niektorý z nich pobehli aj niekoľko metrov z pochodňou. Po dobehu sa ešte pridávali k posolstvu harmónie ostatní bežci, víťazi kategórií i zvyšok štartového poľa. Pre každého z nás to bola veľmi krásna skúsenosť.

We ran through Bratislava for 6 km in the morning and some of our friends - local runners joined us.


Ráno sme bežali cez Bratislavu asi 6 km, pridalo sa k nám aj zopár bratislavských kamarátov - bežcov.

In Pezinok we became a part of parade at the celebration of grape harvest.


Boli sme aj súčasťou sprievodu na vinobraní v Pezinku.

And we met the real samurai fighters there.


A stretli sme tam okrem iného aj skutočných samurajov.

Mayor of Pezinok Oliver Solga and the prezident of Slovak republic Ivan Gasparovic were at the head of the parade. They symbolically joined the World Harmony Run by holding the torch.


Na čele sprievodu boli aj starosta Pezinku Oliver Solga a slovenský prezident Ivan Gašparovič, ktorí sa podržaním pochodne tiež symbolicky pripojili k Svetovému Behu Harmónie.

Part of the team quickly ran to Modra to meet the mayor Peter Majtan.


Z Pezinku sa časť nášho tímu ponáhľala do Modry na stretnutie s primátorom Petrom Majtánom.

The mayor got the certificate of appriciation and the Torch Bearer award as an encouragement to build the harmonious relationships in his comunity. He ran with us the longest distance of all the mayors we met!


Pán primátor dostal certifikát a cenu Nositeľa pochodne, ako povzbudenie k ďalšej práci na rozvoji harmonických vzťahov vo svojom meste. Zabehol s nami spomedzi všetkých primátorov najväčšiu vzdialenosť!

We made a short picnic break under the castle of Smolenice.


Pod Smolenickým zámkom sme si urobili krátky obedný piknik.

Final run to Piestany was trully majestic. Citizens and visitors of this spa city were cheering us with smiles and applause.


Dobeh do Piešťan bol naozaj majestátny. Pieštanský obyvatelia aj kúpeľný hostia nás vítali s usmiatymi tvárami a potleskom.

We had a ceremony at the Spa island, where we were recieved by representatives of the city and the spa.


Na Kúpeľnom ostrove sme mali ceremóniu, kde nás prijali predstavitelia mesta a kúpeľov a samozrejme veľa divákov.

Who came to see us? Charlie Chaplin and...


Prišiel sa na nás pozrieť aj Charlie Chaplin a...

.. Elvis, ever alive.. (he was really alive)


.. aj Elvis, večne živý.. (naozaj bol živý)

Vice mayor Timotej Mistina and the representative of the spa arranged beautiful weather for us today. As they said :-)


Pán viceprimátor Timotej Miština a zástupkyňa riaditeľa kúpeľov nám vybavili na dnes krásne počasie, ako nám sami prezradili :-)

"It was a great day captain, wasn´t it?"

"Yes, captain!"


:o))))

– Lenka Chobodická


Distance: 90 km

Team Members:
Roos de Waart (Holland), Anita Borics (Hungary), Balavan Thomas (UK), Vladimir Sulnicov (Moldova), Klaus Schulz (Germany), Petr Hlava (Czech Republic), Alladin Teherani (Iran), Israel Cordeiro (Brazil), Prafulla Nocker (Germany), Marjan Jauk (Slovenia), Dipavajan Renner (Austria), Salil Wilson (Australia), Runar Gigja (Iceland), Bogdan Copil (Romania)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovakia 27 September
< Ukraine 27 September
Slovakia 29 September >
Czech Republic 29 September >
Ukraine 29 September >

Ukraine 28 September