• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 2 June: Bojnice - Povazska Bystrica

First morning meeting, with students at the school in Prievidza.

Prvý ranný deń sme sa stretli so študentami v škole v Prievidzi.

Representative of the City.

Predstaviteľ mesta Prievizda

We dream about harmony.

Predstavujeme si svet harmonie.

The students ran with us to the city centre...

Studenti bežia snami do centra mesta...

..where we met with the Mayor.

..kde sa stretávame s primátorom mesta.

After heavy rain the previous night, rivers were flooded.

Po včerajšom veľkom daždi sa rieky vylievajú a zaplavujú okolie.

We met with local marathon runners.

Stretli sme sa aj s maratónskymi bežcami.

We arrived at Nirianske Pravno, where we had a big program with kids.

Keď sme dobehli do Nitrianskeho Pravna, čakali nás deti, pre ktoré sme si pripravili program.

The Mayor, Jozef Balcirak held the torch with us.

Primátor mesta, Jozef Balcirak podržal pochodeň.

Mug from England.

Hrnček z Anglicka.

Zoltan completes his steepest climb of the day.

Zoltan vybehol najstrmší kopec dňa.

Beautiful performance from the children of Rajecka Lesna.

Nádherné vystúpenie detí z Rajeckej Lesnej.

We visited the local church, which had received more than 25,000 pilgrims last week.

Navštívili sme kostol, ktorý minulý týždeň navštívilo viac ako 25 000 pútnikov.

The Mayor kindly provided us with a great lunch.

Primátor nás pohostil skvelým obedom.

We arrived at Rajec, where we met with local marathon runners...

Dobehli sme do Rajca, kde sme sa stretli s maratonskymi bežcami...

...and did a program with the local children.

...a pripravili sme opet program pre deti.

We were glad to meet with a local runner, who guided us to the orphanage.

Do detskeho domova nás sprevádzal miestny bežec.

Meeting with the children at Domaniza orphanage.

V Domaniži sme sa stretli s detmi z detskeho domova.

Run and smile - you are in a movie!

Bež a usmievaj sa - filmujú ťa!

Rain is on its way back, but nobody wants to stop.

Napriek tomu, že opäť začína pršať, nikto nechce prestať behať.

And afterwards they look happier and fresher.

A nakoniec vsetci vyzerajú šťastnejší a čerstvejší.

At the theatre in Povazska Bystrica.

Prišli sme do kultúrneho domu v Považskej Bystrici.

Unforgettable performances.

Nezabudnuteľné vystúpenia.

– Sergey Sydenko


Distance: 75 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Zoltan Theobald (Hungary), Svetlana Gorshkova (Russia), Sergey Sydenko (Ukraine), Kastura Panenkova (Russia)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovakia 1 June
< Austria 1 June
Slovakia 3 June >
Austria 3 June >

Austria 2 June