• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 3 June: Povazska Bystrica - Strelna

A dog eagerly awaits the runners.

Dokonca aj pes dychtivo očakáva bežcov

The Vice-Mayor of Považská Bystrica, Mr. Ľubomír Kubovič ran a few symbolic steps and children from a local sports school accompanied us at the begining of this new day.

Na začiatku nového dňa nás niekoľkými symbolickými krokmi vyprevádzal zástupca primátora Považskej Bystrice pán Ing.Ľubomír Kubovič spolu s deťmi z miestnej športovej školy

With a happy smile.

So šťastným úsmevom

and perseverance...

a vytrvalosťou...

For us, no rest...

Žiadny odpočinok pre nás...

This is how it looks after a lot of rain.

Takto to vyzerá po veľkých dažďoch.

Nosice Dam.

Vodná nádrž Nosice.

A rainbow gives joy to everyone...

Dúha poteší každého z nás...

Nimcica surprised us with a lot of kids.

Nimnica nás prekvapila s kopou detí.

The Mayor of Nimnica, Mr.Ladislav Ďureček with the torch.

Starosta Nimnice, pán Ladislav Ďureček s pochodňou

... then faster runners took over.

... potom rýchlejší bežci prevzali pochodeň.

The torch unites not only hands, but also  - in fact mostly, hearts.

Pochodeň nespája len ruky, ale aj srdcia, hlavne srdcia.

..my darling...

..môj miláčik...

Nimnica Medical Spa.

Liečebné kúpele Nimnica

A sweet stop :), at a bakery.

Sladká zastávka v cukrárni

I can easily eat it, and even the plate!

V pohode to zjem aj s tanierom!

A birthday present for a great mime and member of our team Vlado Kulíšek. (Which one is the real one?)

Narodeninový darček pre veľkého míma a člena nášho tímu Vlada Kulíška. (Ktorý z nich je skutočný?)

School kids from Záriečie joined us.

V Záriečí sa k nám pridali deti z miestnej školy.

The Mayor of Záriečie, Mr.Jozef Kollár.

Starosta obce Záriečie, pán Ing.Jozef Kollár

Runners from Lysá pod Makytou.

Bežci z Lysej pod Makytou.

A girl in Lysá pod Makytou welcomes us in traditional costume.

V Lysej pod Makytou nás privítalo dievčatko v kroji.

Every second is unique and never to be repeated.

Každý okamih je jedinečný a neopakovateľný.

Perhaps I will also run when I grow up!

Možno tiež pobežím až vyrastiem!

No comment...

Nie je čo dodať...

Nice performances in traditional costumes gives us a warm feeling.

Pekné vystúpenia v ľudových krojoch navodzujú vrelú a príjemnú atmosféru.

The Mayor of Lysá pod Makytou, Mr.Pavol Gábik and new little members of our World Harmony Run team usher us out.

Starosta Lysej pod Makytou pán Ing.Pavol Gábik nás vyprevádza spolu s novými malými členmi nášho World Harmony Run tímu

...last steps in Slovakia. Only 1 kilometre and we will be in Czech Republic.

... posledné kroky na Slovensku. Len 1 kilometer a budeme v Čechách.

Welcome to the Czech Republic!

Vitajte v Českej republike!

An important part of the fire brigade team from Střelná.

Dôležitá časť hasičského tímu zo Střelnej.

The last meeting of the day took place in a beautiful mountain hotel Antarik near Valašská Senice, surrounded by a group of kindergarten children.

Naše poslední setkání dne bylo se skupinou dětí mateřské školy v přírodě na pěkné horské chatě Antarik při Valašské Senici

Antarik - the mountain hotel (www.selanka.cz).

Well-deserved dinner.

Zasloužená večeře

– Muniya


Distance: 50 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Zoltan Theobald (Hungary), Svetlana Gorshkova (Russia), Balavan Thomas (Great Britain), Sergey Sydenko (Ukraine), Kastura Panenkova (Russia), Slovakian runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovakia 2 June
< Austria 2 June
Czech Republic 4 June >
Austria 4 June >

Austria 3 June