• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Ukraine 14 July: Katerynopil' - Uman'

After our Ukrainian breakfast feast of vegetable soup and bread, and fresh raw vegetables, the vast Ukrainian fields await us again under the scorching sun.

Після нашого українського пиру на сніданок з овочевого супу і хліба, і свіжих овочей, безкраї українські лани чекали на нас знову під пекучим сонцем.

Just before the harvest. A mixture of blue sky and yellow fields - as in the flag of Ukraine.

Просто перед жнивами. Суміш блакитного неба і жовтих ланів - як на прапорі України.

Daniel and his bug.

Даніель і його комаха.

Heartfelt reception at Tal'ne regional border. Passing the torch. More things connect us than divide us.

Щира зустріч на межі Тальнянського району. Передача факелу. Більше об'єднує нас, ніж розділяє.

Our runner-friend Vadym Mytsyk, who joined us for a quite few kilometres in his official outfit. All you can achieve by 50 years of regular running. Childlike energy and outstanding fitness.

Наш друг, бігун Вадим Мицик, який приєднався до нас за декілька кілометрів в його офіційному вбранні. Всі ви можете досягти 50 років регулярного бігу. Дитяча енергія і знаметна натренованність.

Later, in running clothes, leading the group into the city of Tal'ne.

Пізніше в біговій одежі, ведучи групу до міста Тальне.

In the city we were welcomed with a beautiful ceremony. Each of us got flowers from the kids. We had a great time.

В місті ми отримали прекрасну церемонію. Кожен з нас отримав квіти від діточок. Ми провели чудовий час.

Then the kids recited poems for us. They had learned them all by heart - well, their teacher stayed close with the book open - just in case...

Потім діти прочитали вірші. Вони вивчили їх напам'ять - правда їх вчителька стояла поруч з відкритою книгою. Про всяк випадок...

When I grow up I wish to be a World Harmony Runner too. That is something really cool...

Коли я виросту, я хочу бути також бігуном Всесвітнього бігу заради гармонії. Це дійсно круто...

A sea of sunflowers, eagerly turning towards the sun - not like our runners, armed with hats and full bottles of sunscreen.

Море сонячників. Жадібно повертаючих до сонця. Не як наші бігуни, озброєні шапками і повними бутилочками сонцезахистного крему.

As we stop to fill the torch, we keep our eyes open for nature's beauty. It is always there, we have only to see it.

Як тільки ми зупиняємося, щоб заповнити факел, ми тримаємо наші очи широко розкритими до природної краси. Вона завжди тут, ми тільки повинні побачити її.

We can find the beauty even in small things. A bug can be so charming, as he goes on his regular vertical walk.

Ми можемо знайти красу, навіть в маленьких речах. Жучок може бути настільки чарівним, коли він виконує свою регулярну вертикальну прогулянку.

After watching us for a few hours from the ambulance escort car, the driver couldn't hold back any more. A champion runner in high school, 'just' ten years ago; hand in pocket, he really gave us hard times as he paced along with the torch. His official outfit and his shoes were not really designed for this: 4.30 kilometres, in 30 degrees.

Після догляду за нами протягом кількох годин зз супроводжуючої машини швидкої допомоги, водій не міг стриматися більше. Чемпіон з бігу в школі, "просто" десять років тому, з рукою в кишені, він дійсно завдав нам важких часів, коли він пробігав вздовж з факелом. Його офіційне вбрання і його черевики дійсно були не для цього: 4:30 кілометрів при 30 градусах.

The guys having fun - Daniel, and Andrej in his Dominican hat; it was a good choice for the weather conditions.

Хлопці розважаються. Даніель і Андрій, в його домініканському капелюсі. Це добрий вибір для такої погоди.

Strong kids from the local boxing team, and some more really fast running with them.

Сильні діти з місцевої боксерської команди і декотрі з дійсно швидких бігунів з ними.

WO......RMONY RUN!

Everyday life in the local villages. Isn't life fun? Rosy provides a lot of milk - you just have to look after her.

Буденне життя в місцевому селищі. Чи життя жарт? Рожева дає більше молока, ти просто маєшь дивитися за нею.

Happy reception at our final ceremony for the day. The Uman' officials organized a visit for us in their famous national park, plus we were hosted in a really nice house that exclusively ours for the night. The only pity was we left the key inside, so we had to climb up to the second floor and enter through a window to open the house again.

Щаслива зустріч на нашій останній церемонії цього дня. Уманьська влада організували для нас відвідування місцевого знаменитого національного парку, на додаток нас розмістили в дійсно чудовому будинку, який був тільки наш на цю ніч. Тільки один сумний факт, ми залишили ключі всередині й тому нам прийшлось залазити на другий поверх через вікно, щоб знову відкрити будинок.

Fun at the national park. Daniel tests whether faith really moves mountains. Well, maybe his faith was not strong enough.

Веселощі в національному парку. Даніель перевіряє, чи віра дійсно може двигати скелі. Ну що ж, мабуть його віра ще недостатньо сильна.

Walk around carefully - DON'T LOSE YOUR HEAD.

Проходь обережно - НЕ ВТРАЧАЙ ГОЛОВИ.

– Mate Szekely // Мате Сзекелі


Distance: 72 km

Team Members:
Martin Leitner (Austria), Matthias Eckerle (Germany), Olga Soboleva (Russia), Alexsey Egorov (Russia), Mate Szekely (Hungary), Daniel Schenke (Germany), Jarek Werner (Poland), Radka Metelkova (Czech Republic), Vera Balonishnikova (Russia), plus 15 Ukrainians (Ukraine)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Ukraine 13 July
Ukraine 15 July >