• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 21 May: Slavonice - Trebon

Saturday morning was for Slavonice a bit different than ususal, since the World Harmony Run Team and Slavonice primary school runners gathered on the square at 8.30 a.m. to start the today´s route.

Sobotní ráno bylo pro Slavonice dnes jiné než obvykle, neboť se zde již v 8:30 hod sešel tým našich běžců, a to společně s běžci ze ZŠ Slavonice, aby zahájili naši dnešní trasu.

We introduced the World Harmony Run to the local people.

Světový běh harmonie jsme představili také místním obyvatelům.

Hooray!!! Another running adventure begins!

Hurá!!! Další běžecké dobrodružství začíná!

Slavonice primary school runners hit their stride and held it for the whole 13 km that they were running with us.

Běžci ze ZŠ Slavonice nasadili slušné tempo a drželi ho po celých 13 km, které s námi běželi.

On out way we were joined by the best Czech biathletes - husband: Luboš Schorný and ...

Cestou se k nám připojili i jedni z nejlepších letních biatlonistů v ČR - manželé Luboš Schorný a ...

his wife Pavla Schorná who currently holds the the front position of the World Championships Chart.

Pavla Schorná, kteří se umisťují rovněž na předních místech žebříčku světového poháru. Svého potomka ale zatím ještě raději nechali doma.

We are running up to the Landštejn Castle...

Stoupáme vzhůru k hradu Landštejn...

The Landštejn Castle is one of the most important romans monuments in Central Europe. It was built in 1222 by the Bohemian King Přemysl Otakar I. The Castle was a place where the movie of Joan of Arc was filmed.

Hrad Landštejn je jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. Byl založen roku 1222 králem Přemyslem Otakarem I.. Hrad byl místem, kde se natáčel film Johanka z Arku.

We won the Landštejn Castle.

Hrad Landštejn dobyt.

At the courtyard we were welcomed by the Mayor of Staré Město pod Landštejnem Mr. Marián Khandl who was dressed up in a historical costume.

Na nádvoří nás v dobovém kostýmu přivítal pan starosta Starého Města pod Landštejnem Marián Khandl.

Let´s go for a Castle Tour.

Vzhůru na prohlídku hradu.

From the top of the Castle we had a wonderful view of the surroundings.

Z hradní věže jsme měli překrásný pohled do kraje.

The Certificate of Appreciation to the Biathletes Club in Staré Město pod Landštejnem.

Poděkování Klubu biatlonistů Staré Město pod Landštejnem za to, že se připojili k naší štafetě.

We also thanked the Chatelaine Ms. Jiřina Mládková for offering us the free tour of the Castle.

Rovněž také děkujeme paní kastelánce Jiřině Mládkové za to, že nám zdarma umožnila prohlídku hradu.

We say goodbye to the local runners who were running with us from Slavonice and we keep on running towards the town of Nová Bystřice.

Loučíme se s běžci, kteří nás doprovázeli až ze Slavonic, a pokračujeme dále ve směru na Novou Bystřici.

We are making a short stop in the bunker dated 1935-1938 that was built as a part of the fortification against nazi German 1938. There are the same weapons and other subjects inside the bunker as in 1938.

Děláme krátkou zastávku v bunkru z let 1935-1938, který byl jako jeden z mnoha součástí opevnění postaveného na obranu proti nacistickému Německu v roce1938. Uvnitř se nachází zbraně a předměty, které se zde nacházely v roce 1938.

Jennifer gets ready to shoot all disharmony in the world. :-)

Jennifer se chystá, že ve světě zlikviduje všechnu disharmonii. :-)

The real war in our country has fortunately finished, so we can focus now on putting an end our inner wars, being it either wars between each other or the ones with ourselves.

Skutečná válka v našich zemích naštěstí už dávno skončila, takže teď se můžeme soustředit na to, jak ukončit mírem i naše války vnitřní, ať už mezi sebou navzájem či se sebou samými.

On our way children from Nová Bystřice join us to lead us to the Mayor.

Cestou se k nám připojují děti z Nové Bystřice, aby nás doprovodili k panu starostovi.

Another Harmony Tree is being planted.

Sázíme další strom Harmonie, tentokrát v Nové Bystřici.

Let the new tree planted in Nová Bystřice grow and get stronger like the harmony in the village.

Přejeme obci Nová Bystřice, aby i zde vysazený strom rostl a sílil, podobně jako harmonie sama.

The children could not stand linstening our empty stomachs anymore, that´s why they were leading us to the local information center, where the refreshments were prepared.

Děti už nemohly kručení našich žaludků dále poslouchat, a tak nás raději vedou do místního informačního centra, kde je pro nás připraveno občerstvení.

Mr. Vladimir Blaha, the Mayor of Nová Bystřice, is receiving the Certificate of Appreciation signed by all the Members of the World Harmony Run Team.

Starosta obce Nová Bystřice pan Vladimír Bláha přebírá děkovný certifikát s podpisy všech běžců našeho mezinárodního týmu.

During the day, the picturesque South Bohemian countryside provide us with lots of amazing scenery.

Malebná krajina jižních Čech nám během dne nabízí spoustu překrásných pohledů.

World Harmony Relay running through the South Bohemian villages.

Štafeta harmonie běžící jihočeskými vesničkami.

We made a picnic at the square in Stráž nad Nežárkou, in order to get some more power for the last lap.

Ve Stráži nad Nežárkou si náš početný tým udělal na náměstí piknik, aby se tak posilnil na závěrečnou etapu, která nás ještě čeká.

In Stráž nad Nežárkou two sturdy runners, husbands Václava and Jaroslav Fliegelovi from Třeboň, joined us to accompany us to their domicile.

Ze Stráže nad Nežárkou s námi vybíhali dva zdatní běžci, manželé Václava a Jaroslav Fliegelovi z Třeboně, kteří s námi s přehledem běželi až do místa jejich bydliště.

While smiling the kilometres are done without an effort...

S úsměvem ubíhají kilometry samy...

Row, row, row your boat gently down the stream...Merrily, merrily, merrily, merrily, life is but a dream...

Plave kánoj po Nežárce, překážky ty zvládá hladce...

Having run 17 km - husbands Fliegel are still very easily running into the town of Třeboň.

Se sedmnácti kilometry v nohou - manželé Fliegelovi stále s lehkým krokem vbíhají do Třeboně.

The local residents are watching them in disbelief...

Místní obyvatelé tomu nevěřícně přihlížejí...

At the Třeboň square we hand over the torch to Linda Svobodová from the Třeboň Information Center.

Na třeboňském náměstí předáváme pochodeň Lindě Svobodově z třeboňského informačního centra.

This rainbow appeared in the sky, probably as the award for the finished kilometres of today.

Možná že jako odměna za dnešní uběhnuté kilometry se na obloze objevila duha.


The World Harmnoy Run proudly supports the International Year of Youth (IYY) and the International Year of Forests (IYF) proclaimed by the United Nations General Assembly.

See the recent Youtube video which illustrates IYY slogan "Our Year Our Voice"  International Year of Youth - Zambia World Harmony

See also the UNESCO World Heritage (WH) Centre support for IY of Forests.  ... convention for conservation of forest biodiversity. (more)

 

– Jana Duskova, Jennifer Cluck


Distance: 65 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Shobhavati Davies (New Zealand), Jennifer Cluck (USA), Ujjwala Mettrick (New Zealand), Josef Sverma (Czech Republic), Nelson Myers-Daly (New Zealand), Nataliya Lehonkova (Ukraine), Petra Kasperova (Czech Republic), Jana Duskova (Czech Republic), Eva Paradise (Czech Republic), Local runners (Czech Republic)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 20 May
< Hungary 20 May
< Italy 20 May
< Hungary 20 May
Czech Republic 22 May >
Italy 22 May >

Italy 21 May