• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 8 May: Zakopane - Poprad

Good morning Poland!

Dobré ráno Poľsko!

Our hosts at Goodbye Lenin Hostel join us for the first few kilometers...

Naši hostitelia z Goodbye hostelu sa k nám pripojili na pár prvých kilometrov

...then send us on our way, well fed and rested.

... a potom nás poslali na našu cestu...dobre nakŕmených a oddýchnutých

...one of many wooden houses in Zakopane.

...jeden z mnohých drevených domov v Zakopanom

Enjoying running and rain in the mountains.

Radosť z behu a dažďa v horách

The majestic Tatras mountains.

Majestátne Tatry

Nataliya from Ukraine - our fastest runner (marathon 2:48 :-) )

Natália z Ukrajiny- náš najrýchlejší bežec (maratón 2:48 :-) )

At the border we ran into the students from the Elementary Art and Music School from Bocs, Hungary, enroute to fly to Ireland. We had an spontaneous meeting which finished with singing for one another.

Na hraniciach sme stretli deti zo základnej umeleckej školy v Bocs z Maďarska, ktoré boli na ceste do Írska. Bolo to spontánne stretnutie, na konci ktorého sme si pre seba navzájom zaspievali

Running to the Polish-Slovak border.

Beh k poľsko-slovenskej hranici

...entering Slovakia!!

...vstupujeme na Slovensko!!

Zdiar, a sweet village at the foot of the High Tatra Mountains -

our first meeting in Slovakia.

Ždiar, roztomilá dedina na úpätí Vysokých Tatier- naše prvé stretnutie na Slovensku

Some children join in running with us to the primary school in Zdiar.

Na ceste k základnej škole sa k nám pridalo zopár detí

...and more children with their parents and teachers join our team.

... a pridali sa k nám ďalšie deti, ich rodičia a učitelia

Striking performance of some traditional songs by Zdiar kids.

Úžasné vystúpenie folklórnych pesničiek detí zo Ždiaru

Next stop, the Spisska Bela Orphanage.

Ďalšia zastávka- detský domov v Spišskej Belej

Sharing joy!

Rozdávanie radosti!

Charming handmade crafts from the children.

Krásne darčeky od detí- vlastnoručne urobené

Stamps of the five continents that the World Harmony Run visits.

Pečiatky piatich kontinentov, ktoré Svetový beh harmónie navštívil

Local resident in its impressive home.

Miestny obyvateľ v jeho majestátnom obydlí

Sharing common ideals with the Mayor of Spisska Bela, Stefan Bielak

S primátorom Spišskej Belej, pánom JUDr. Štefanom Bieľakom sme sa podelili o spoločné myšlienky

...and putting them to action!

...a premenili ich na realitu!

Mayor Igor Sajtlava welcomed us at a horse competition in Kezmarok. He even prepared his own home cooked goulash for the team!

Primátor mesta Kežmarok, pán Ing. Igor Šajtlava nás privítal na súťaži koní. A dokonca pre nás vlastnoručne pripravil domáci guláš!

Mr.Peter Duda, the Mayor of Velka Lomnica, kindly offered us an elaborate historical book about the village.

Starosta Veľkej Lomnice nám podaroval veľkolepo spracovanú knihu o závideniahodnej histórii obce

Mr Sulej and Mr Dvorsky were novel team members for the afternoon.

Pán Šulej a pán Dvorský z Veľkej Lomnice boli príkladnými členmi nášho popoludňajšieho tímu

As the evening descends we appreciate the blessings that nature offers and the self-giving joy we receive from the people we meet on our journey.

Ako sa schyľuje k večeru, vstrebávame krásu a čaro prírody a radosť, čo sme dostali od ľudí, ktorých sme dnes na svojej ceste stretli...

 The World Harmnoy Run proudly supports the International Year of Youth (IYY) and the International Year of Forests (IYF) proclaimed by the United Nations General Assembly.

See also recent Youtube video which illustrates IYY slogan "Our Year Our Voice"  International Year of Youth - Zambia World Harmony http://www.youtube.com/watch?v=w6qehMiIWuYRun

 

– Ujjwala+Shobhavati


Distance: 74 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Shobhavati Davies (New Zealand), Jan Palasz (Poland), Nabhadan Werner (Poland), Nataliya Lehonkova (Ukraine), Ujjwala Mettrick (New Zealand), Josef Sverma (Czech Republic), Ananda-Lahari Zuscin (Slovakia), Danica Cernakova (Slovakia), Petra Kasperova (Czech Republic), Viliam Segeda (Czech Republic), Robert Jaros (Slovakia), Jasan Jaros (Slovakia)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Polska 7 May
Slovakia 9 May >