• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 4 June: Strelna - Zlin

The first town we visited after crossing the Czech / Slovak border was Strelna. We were welcomed by the Mayor and the Vice-Mayor, and they accompanied us running to the local primary school.

První obec, kterou náš běžecký tým na území České republiky navštívil, byla Střelná, kde nás přivítali pan starosta a paní místostarostka, kteří s námi běželi až do místní základní školy.

Some children were really happy to hold the torch and make a wish for a world harmony.

Některé děti měly velkou radost, že si mohly podržet pochodeň a vložit do ní své přání pro harmoničtější svět.

And even those who were really silent could feel harmony inside their hearts.

A ti, kteří byli doopravdy potichu, dokonce mohli vnímat harmonii uvnitř svého srdce.

When feeling harmony you can see more colours in the world. Sometimes you might even see coloured balloons growing in the grass .

Když máte harmonii, hned se Vám zdá svět barevnější. Někdy se vám pak dokonce může stát, že vidíte v trávě růst barevné balónky .

Running is our joy...

Běhání je naše radost...

even when storm clouds appear.

i když se na obloze zorvna objeví nějaký ten mrak.

Horní Lideč was our next stop on the road. We were warmly welcomed by representatives of the village.

Další zastávkou na naší trase byla Horní Lideč, kde se nám dostalo srdečného přivítání ze strany zástupců obce.

Children from the local primary school gave us their smiles and also sang us traditional regional songs.

Děti z místní základní školy se na nás nejen mile usmívaly, ale pak nám se svou paní učitelkou dokonce i zazpívaly tradiční moravské písničky.

On our road to Valašské Klobouky, the dark clouds disappeared and we could admire a beautiful spring day.

Na naší cestě do Valašských Klobouků se nebe vyjasnilo a my jsme obdivovali překrásný jarní den.

We ran with high school students and their teacher in the town of Valašské Klobouky. The word Klobouky means "hats"; the students, however, had no hats on . But... they had no fear of uphills and ran with us all the way to the top.

Ve Valašských Klouboukách nás přivítali studenti místního učiliště i s panem učitelem. Žádné klobouky sice neměli, natož pak valašské, ale zato nás doprovázeli celým městem a nezalekli se ani běhu z náměstí do kopce.

We ran all around the world with children from Vlachovice. You don´t believe it? Well, all right.... maybe it wasn´t the whole world, perhaps a nice school-field with our team members standing in each corner with flags representing different continents.

S dětmi ze základní školy ve Vlachovicích jsme oběhli celý svět. Nevěříte?! No dobrá, ne sice úplně celý svět, ale alespoň krásné travnaté hřiště s vlajkami jednotlivých kontinentů v jeho rozích.

The cow seemed to be interested in the idea of harmony as well .

Ta kráva vypadala, že ji myšlenka harmonie také docela zaujala .

Loučka – the Mayor with little kindergarten children and their teachers who ran, danced and sang for us. In exchange, our team puppets Happy and Friend explained everything about Harmony to them.

Děti z mateřské školy v Loučce i s paní starostkou a paními učitelkami s námi nejen běželi, ale také nám krásně zatančili a zazpívali. Naši maňásci Štístko a Kamarád jim naoplátku pověděli o tom, co je to harmonie.

We taught children how to sing and dance our World Harmony Run song. The teachers were keen to learn it as well.

Učili jsme děti zpívat a tančit píseň našeho běhu. Paní učitelky se k nám rády přidaly.

When the children saw our puppets holding the torch, they wanted to try it too.

Když děti viděly, že i naši maňásci drží pochodeň, chtěly si to také vyzkoušet.

Just before setting off we gave balloons to the children. They really enjoyed them.

Na rozloučenou jsme dali dětem balónky, ze kterých měly velkou radost.

On his way home from school, a young runner joined us.

Na své cestě ze školy se k nám přidal malý běžec.

Mayor Hanáková of Vizovice is a very positive person with a big heart. She appreciated the World Harmony Run and its idea very much. She wished us the best of luck in spreading world harmony all around the world.

Milým občerstvením nás přivítala starostka Vizovic, paní Hanáková, která je velmi pozitivní a srdečný člověk. Nejenže ocenila náš běh a jeho myšlenku, ale vyjádřila rovněž přání, aby se nám s naší pochodní dařilo harmonii šířit skutečně do celého světa. Paní starostko, slibujeme, že pro to uděláme maximum!

Many thanks to all the people who enabled us to run through the Vizovice Castle gardens.

Náš dík patří všem zaměstnancům vizovického zámku, kteří nám umožnili proběhnout s pochodní také zámeckými zahradami.

We met a friendly gardener in the castle park. He held the torch and made a wish for world harmony.

V zámeckém parku jsme potkali přátelského zahradníka, který také vložil do pochodně své přání.

Zádveřice – a very beautiful welcome. A few kids waited on the outskirts of the village, and joined us. Every few metres more and more children joined us and we all ran to their primary school.

Velmi srdečné přivítání nás čekalo v Zádveřicích. Několik dětí z místní základní školy na nás čekalo už na začátku obce a postupně se k nám přidávaly další a další. Společně jsme pak doběhli do místní základní školy.

After the ceremony we were offered little traditional Moravian pastries. They were gone in a blink.

Paní učitelky si pro nás připravily vynikající občerstvení. Tradiční moravské svatební koláčky dlouho na talíři nezůstaly.

Finally, approaching Zlin, today´s destination.

Konečně se blížíme ke Zlínu, naší dnešní cílové stanici.

At Zlin Castle we met Mr. Kašný, the Deputy of Cultural Afairs. He ran to City Hall with the torch.

U zlínského zámku jsme se přivítali s panem Kašným, náměstkem kultury Magistrátu města Zlín, který nás doprovodil až na Magistrát.

Mr. Smola from City Hall provided us with rich refreshments. It was hard to decide which traditional Moravian pastries was more delicious - the ones from Zlin or the ones from Zádveřice.

Na Magistrátě již na nás čekal pan Smola z odboru školství s připraveným občerstvením. Marně jsme zkoumali, které svatební koláčky byly lepší, zda zlínské anebo ty ze Zádveřic.

 

We could finally have a rest here. Thank you, Madal Bal, for providing us with accommodation and a delicious dinner tonight.

Tady jsme si mohli po náročném dni konečně odpočinout. Rádi bychom poděkovali Madal Bal za poskytnutí ubytování a vynikající večeře.

– Jana Duskova


Distance: 48 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Zoltan Theobald (Hungary), Svetlana Gorshkova (Russia), Sergey Sydenko (Ukraine), Kastura Panenkova (Russia), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovakia 3 June
< Austria 3 June
Czech Republic 5 June >
Austria 5 June >

Austria 4 June