• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 16 July: Prague - Jilove u Prahy

Our day started outside our hotel accommodation where we met up with the Czech local runners. From there we ran to Prague Castle and the surrounding gardens where we had a panoramic view of the city, with towering spires, red roofs and bridges over the River Vltava.

Náš den začal před hotelem Pyramida, kde jsme se setkali s místními českými běžci. Odtud jsme běželi na Pražský hrad a obdivovali panoramatický pohled na město se spoustou věží, červených střech a mostů přes Vltavu.

At the front of the castle there were many Japanese and Malaysian tourists, who took a great interest in the mass of runners with a torch and flags.

Před Pražským hradem bylo mnoho japonských a maďarských turistů, kteří se velmi živě zajímali o běžce s pochodní a vlajkami.

There were no ceremonies planned today, but the tourists mingled around us and we told them about the run. The Malaysian people where so keen to hold the torch and have their photographs taken with the runners.

Na dnešní den nebylo naplánováno žádné setkání, ale turisté z Malajsie se velice zajímali o pochodeň a běh a nakonec se vyfotografovali společně s pochodní a běžci.

We ran through the courtyard to the cathedral that towered above us, and ran through arches to the wall of the castle to see Prague in all its glory, sparkling in the sunshine.

Běželi jsme přes nádvoří ke katedrále, která se tyčila nad námi a nakonec jsme doběhli k hradní zdi, odkud byla vidět Praha v celé své kráse.

We also met some French tourists and gave an Impromptu ceremony. Just as we finished talking to them some young girls all in red shorts and white sports t-shirts were descending some stairs to the road. We found out that they were from London, England and had been competing in a lacrosse U19 international tournament, which they had won. Mark told them about the Run, and they held the torch and briefly ran with us through the narrow streets to the river's edge.

Potkali jsme také francouzské turisty, kteří se o běh hodně zajímali. Právě když končil náš rozhovor s Francouzi, všimli jsme si, že po schodech nedaleko od nás jdou dívky v červených šortkách a bílých tričkách. Zjistili jsme, že jsou z Londýna a že se v Praze účastnily mezinárodního krosového turnaje U19, který vyhrály. Mark jim řekl o našem běhu a ony pak s námi běžely úzkými uličkami na břeh Vltavy.

At the Charles Bridge that spans the river we climbed up the Lesser Town Bridge Tower. From there the view of the spires of Old Town of Prague unfolds across the river.

U Karlova mostu přes Vltavu jsme vystoupali na malostranskou věž a odtud jsme obdivovali Staré Město pražské.

This multitude of spires gives Prague its epithet "Hundred Spired City". The whole historical centre is included in the UNESCO Heritage list.

Nespočet věží a věžiček dal vzniknout známému názvu pro Prahu – stověžaté město. Celé historické centrum je na seznamu kulturních dědictví UNESCO.

From the top of the tower we dropped a few World Harmony Run leaflets and watch them flutter slowly downwards and then being caught by the breeze and spiral upwards and away over the red roof tops. Half way down from the top of the tower there is a small bridge so we dropped a few leaflets down onto the street below to see if people could catch them. The very first one took about a minute to flutter downwards and without looking up it landed in the hands of a passing gentleman. We all cheered; he just smiled and carried on walking.

Z věže jsme upustili pár letáčků o Běhu Harmonie a dívali se, jak pomalu padají dolů přes červené střechy až do pražských uliček. Na půl cestě z věže jsme shodili ještě pár dalších letáčků a dívali se, jestli je někdo zvedne. První padal dolů skoro minutu a zachytil ho nějaký muž, který se usmál a pokračoval v chůzi.

Along the bridge we gave an impromptu ceremony to some Belgian tourists. They looked forward to the Run when it visits their country in September.

Za mostem jsme o běhu hovořili s belgickými turisty, kteří se těšili, až k nim v září Běh dorazí.

We continued running over the bridge, about an hour behind schedule as we had performed these impromptu ceremonies to tourists.

Pokračovali jsme dál s hodinovým zpožděním oproti plánu.

As we ran along the river, we met the former Prime Minister of the Czech Republic, Vladimir Spidla taking a Sunday morning stroll with his wife. This was a coincidence, luck or destiny, whatever you wish to call it, but it was a pleasant surprise for all of us. If we had been on time we would have never met him. Many of the International Team quizzically asked the Czechs whether this was a planned meeting (as they were all speaking Czech and we didn't know what was going on, or why they had stopped to speak to this gentleman and lady), because it looked such a perfectly planned moment.

Jak jsme běželi podle řeky, potkali jsme bývalého českého premiéra Václava Špidlu, který byl na nedělní procházce se svojí paní. Byla to čirá shoda okolností. Kdybychom běželi dle plánu, nemohli bychom ho potkat. Mnozí mezinárodní členové běžeckého týmu se nenápadně ptali svých českých kolegů, zda to bylo plánované setkání, protože to vypadalo velmi organizovaně.

After this moment the runners split up - the Czech runners continued with the running the rest of the Prague route for the day and on to Jilove u Prahy (less than 20 km to the south of Prague), whilst the International Team headed off to visit Dana Zatopkov (former Olympic javelin champion) and the wife of the late Emil Zatopek (legendary middle and long distance runner). Despite being in her 80s she is still very active, travels widely and is highly regarded in the Czech Republic sporting community.

V následující chvíli se běžci rozdělili. Česká část běžela do Jílového u Prahy, zatímco mezinárodní část šla na návštěvu k Daně Zátopkové. Paní Zátopková je stále velmi aktivní, často cestuje a čeští sportovci si ji velmi váží.

It was a joy to meet such a special lady. She lit a candle from our torch, and led us to her garden where she gave us chocolates and apple juice. Pavel, Martin, Michaela and Jitka had dressed in traditional Moravian costume. Michaela and Jitka read out poems whilst Pavel and Martin sang traditional Moravian folk songs playing the violin and hapsichord. We all enjoyed the music. Dana Zatopkova ran with the torch outside her house, and for a moment it looked as if she was 18 years old again.

Setkání bylo velmi krásné. Paní Zátopková zapálila od naší pochodně svíčku a pozvala nás do své zahrady, kde nám nabídla čokoládu a džus. Pavel, Martin, Jitka a Michaela byli oblečení do moravských krojů. Dívky četly básně a chlapci zpívali moravské lidové písně. Pak s námi paní Zátopková vyběhla před dům a vypadala jako by jí bylo osmnáct.

After a great morning running in Prague our Czech hosts treated the Team to a fantastic oriental meal and delicious tea at Maly Buddha (www.malybuddha.cz). This is a place that we had great delight in visiting last year.

Po krásném ranním běhu jsme si dali skvělé jídlo v Malém Buddhovi (www.malybuddha.cz), stejně jako minulý rok.

After the meal the Team had time to unwind and do all the necessary chores in preparation for the important ceremony tomorrow in Prague old city hall.

Po jídle jsme konečně měli čas na odpočinek a přípravu na zítřejší setkání na Staroměstské radnici.


Distance: 40km

Team Members:
Anete Klavina (Latvia), Bogdan Copil (Romania), Daniel Schenke (Germany), Jadranka Grbic (Serbia & Montenegro), Jarek Werner (Poland), Mark Collinson (England), Marlen Bernhard (Germany), Ondrej Vesely (Czech Republic), Petar Mihaylov (Bulgaria), Petr Machacek (Czech Republic), Svetlana Gorshkova (Russia), Valentine Bebik (Ukraine), Zoltan Theobald (Hungary).

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 15 July
< Iceland 15 July
< Ísland 15. júlí
Czech Republic 17 July >
Iceland 17 July >
Ísland 17. júlí >

Iceland 16 July