• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 3 June: Nove Mesto nad Vahom - Puchov

Harmony torch seen by child`s eyes and held in little hands gets a special magic. Magic spell that creates harmony among people.

Pochodeň harmónie v detských očiach a maličkých rukách získava zvláštne čaro. Kúzlo, ktoré vytvára harmóniu medzi ľudmi.

We started our morning with a short programme for kids at the school and than we ran out of Nove Mesto nad Vahom. Children from the sport school ran with us all the way from the school to the city border.

Dnes ráno sme začali na škole krátkym programom pre deti a vybehli sme z Nového mesta nad Váhom. Celú cestu od školy až na koniec mesta s nami bežali žiaci zo športovej školy.

Children at school in Melčice had a great fun being part of the World Harmony Run.

S deťmi zo školy v Melčiciach sme si užili veľa zábavy.

Running means fun also for the children in Trenčín.

Pobehli s nami aj deti z osmičky v Trenčíne.

We arrived at Štúrovo square. Mudr. Pavol Sedláček and the members of the city parliament welcomed us and supported the purpose of World Harmony Run.

Dobehli sme na Štúrovo námestie, kde nás privítal Mudr. Pavol Sedláček, predseda trenčianskeho VÚC a mestskí poslanci, ktorí prišli podporiť Svetový Beh Harmónie.

Superb moderator cheered us up and we watched a cool dance by girls dance group.

Rozveselila nás naša zhovorčivá moderátorka a o program sa postarala dievčenská tanečná skupina.

We had to run up stairs to reach church and meet with Milan Kupčík who also offered his blessings.

Po schodoch sme sa vyšplhali k farskému kostolu, kde nám svoje požehnanie dal dekan Milan Kupčík.

We got refreshment at the city hall in Trenčianska Teplá.

Občerstvenie nás čakalo v Trenčianskej Teplej na mestskom úrade.

Dubnica nad Váhom treasures the message of World Harmony Run. The mayor started off so fast that our poor runners had troubles catching breath.

Dubnica nad Váhom podporila a uctila si myšlienku Svetového Behu Harmónie. Pán primátor, Ing. Juraj Červinka sa rozbehol tak rýchlo, že naši bežci mali čo robiť, aby mu stačili s dychom.

Bunch of kids from kindergaden awaited us in Ilava. They danced, recited poems and sung some folk songs. Really good!

V Ilave nás čakal kŕdeľ detí z materskej školy. Naozaj šikovné detičky tancovali, recitovali a spievali slovenské pesničky.

Kids joined in and led us to the city hall in Beluša. We played a language game and than everybody got chance to hold the torch.

V Beluši sa k bežcom pripojili deti a dobehli s nimi až k obecnému úradu. Zahrali sme sa jazykovú hru a všetci si poťažkali pochodeň.

Few laps with the torch. Fast!

Zopár kolečiek s pochodňou. To bola rýchlosť

– Martina


Distance: 65 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), David Peschke (Germany), Sumahat Strohn (Germany), Lukas Ineichen (Switzerland), Dima Lehonkov (Ukraine), Natalia Lehonkova (Ukraine), Daria Soboleva (Russia), Marek Uličný (Košice), Padyatra Komak (Bratislava), Jan Stanko (Zilina), Miloš Babušík (Považská Bystrica), Rasťo Uličný (Prešov), Ayodhika Chochlíková (Trenčín), Martina Maďarová (Košice)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovakia 2 June
Slovakia 4 June >