• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 10 June: Bardejov - Presov

Bardejov city representative lit the torch for us this morning at the start of programme with kids at elementary school.

Zástupca mesta Bardejov nám ráno zapálil pochodeň na základnej škole, kde sme mali program s deťmi.

New member of the team.

Nový člen tímu.

We had nice run with kids from Klusov primary school...

V Kľušove sme sa vykľušali s deťmi zo základnej školy...

Children from Kobyly welcomed us at their new school at the soccer field.

Deti z Kobýl nás privítali vo svojej novej škole na futbalovom ihrisku.

Vlado did pantomimic warmup with all pupils from Janovce and then they could

run easily.

Vlado pantomimicky rozcvičil všetkých školákov z Janoviec a potom sa pustili

do behu.

"Do you think they will start running?"

"Hmm, maybe."

"Myslíš, že začnú bežať?"

"Hmm, možno aj hej."

Great folk band performed for the runners and present school children in Raslavice. Everybody became member of harmonious team...

Skvelý folklórny súbor vystúpil v Raslaviciach pre bežcov a deti ZŠ. Všetci sa stali členmi harmonického týmu...

Friendship is blossoming in Demjata...

Priateľstvo kvitne v Demjate...

Mayor of Tulcik Janka Šoltésová and kids from kindergarden liked to have us

in their village.

Pani starostka Janka Šoltésová a deti z MŠ Tulčík nás pozvali medzi seba.

Afterwards we ran the last bit from Tulcik to Presov. There we visited one last school of the day at Duklianska street.

Potom sme dobehli posledný kúsok z Tulčíka do Prešova. Tam sme navštívili poslednú školu tohto dňa, školu na Duklianskej ulici.

– Lenka


Distance: 55 km

Team Members:
Vlado Kulíšek (Trenčín), Marek Uličný (Košice), Peter Soľár (Košice), Padyatra Komák (Bratislava), Janko Stanko (Žilina), Zdenko Michalec (Považská Bystrica), Dušan Harangózo (Nitra), Rasťo Uličný (Prešov), Ayodhika Chochlíková (Trenčín), Martina Maďarová (Košice), Lenka Chobodická (Bratislava)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovakia 9 June
< Ukraine 9 June
< Austria 9 June
Slovakia 11 June >
Ukraine 11 June >
Austria 11 June >

Ukraine 10 June