• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 8 June: Poprad - Stara Lubovna

Near Tatras...

Tam pod Tatrami...

We had great programme with kids in Velka Lomnica. Everybody managed to run through all the continents and girls sang nice songs for us.

Vo Veľkej Lomnici sme mali skvelý program s deťmi zo ZŠ. Všetkým sa podarilo prebehnúť cez všetky kontinenty a nakoniec nám dievčatá zaspievali peknú pesničku.

We took part in cycling competition for the smallest in Kezmarok. But because none of us had a bike we could only run with the children...

Stali sme sa súčasťou pretekov na bicykloch pre najmenších v Kežmarku. Ale keďže sme nemali bicykle, mohli sme si s deťmi jedine zabehnúť...

Kids from Spisska Bela wanted to run with us to Kosice, but they already had to go to school. Luckily, for we would never be able to keep up with them!

Deti zo Spišskej Belej by s nami bežali až do Košíc, ale našťastie musia chodiť do školy. Im by sme určite nestačili!

This little one had a perfect running style. Peter tried to learn from him...

Tento maličký mal dokonalý bežecký štýl. Dokonca aj Peťo sa snažil niečomu priučiť...

Great runners joined us in Podolinec. Among them Ladislav Simko from athletic club of Stara Lubovna.

V Podolinci sa k nám pridali skvelí bežci. Okrem detí aj Ladislav Šimko z atletického klubu Stará Ľubovňa.

Scouts dancing in Nizne Ruzbachy.

Tanec skautiek v Nižných Ružbachoch.

Mayor Mgr. Jozef Abrahamovsky welcomed harmony torch in the village.

Pochodeň privítal v obci pán starosta Mgr. Jozef Abrahámovský.

To get to our today's final destination - Stara Lubovna we got help from our friends from the athletic club - Ladislav Simko, Tono Hudak, Ondrej Slachtovsky and climber Anetta.

Do Starej Ľubovne nám pomohli dobehnúť priatelia z atletického klubu, Ladislav Šimko, Tóno Hudák, Ondrej Šlachtovský a horolezkyňa Anetta.

Victory lap around the fountain led by mayor of Stara Lubovna Rndr. Valent Jarzembovsky.

Víťazné kolečko okolo fontány viedol pán primátor Rndr. Valent Jaržembovský.

– Lenka


Distance: 55 km

Team Members:
Marek Uličný (Košice), Peter Soľár (Košice), Padyatra Komák (Bratislava), Janko Stanko (Žilina), Zdenko Michalec (Považská Bystrica), Dušan Harangózo (Nitra), Rasťo Uličný (Prešov), Ayodhika Chochlíková (Trenčín), Martina Maďarová (Košice), Lenka Chobodická (Bratislava)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovakia 7 June
< Ukraine 7 June
Slovakia 9 June >
Ukraine 9 June >
Austria 9 June >

Ukraine 8 June