• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 11 June: Prešov - Vranov nad Topľou

Today we started at the peace pylon in Presov. It has been put up by Japan association White harmony and messages written on it are: "May peace prevail on earth" and "May there be peace in Slovakia". These pylons are set all around the world.

Dnes sme začali pri stĺpe mieru v Prešove. Bol venovaný japonskou asociáciou Biela harmónia a posolstvá na ňom napísané sú: "Nech je mier na zemi" a "Nech je mier na Slovensku". Takéto stĺpy sa nachádzajú na celom svete.

In Hanusovce nad Toplou kids made big drawings to greet the runners.

V Hanušovciach nad Topľou deti pripravili obrovské maľby pre bežcov.

Mayor Jan Rosko adressed us with beautiful words.....

Pán primátor Ján Roško nás potešil krásnymi slovami...

Kids from Bystre easily guessed all the cities where our runners come from. And then we all ran together. Also the mayor joined the running crowd for a bit.

Bystré deti z Bystrého ľahko uhádli všetky mestá, z ktorých pochádzajú naši bežci. Potom sme všetci spolu bežali a k bežiacemu davu sa pridal aj pán starosta.

Pyjama Party with kids from kindergarden in Cierne nad Toplou...

Pyžamová párty s deťmi zo škôlky v Čiernom nad Topľou...

We had superb programme at the school...

S deťmi na škole sme mali super program...

Mayor of Hlinne Milena Naštová Hladová tighted a ribbon on the harmony torch.

Starostka Hlinného, Milena Naštová Hladová uviazala stuhu na pochodeň.

Kids in Hlinne performed a cute dance for us.

V Hlinnom pre nás deti pripravili krásne vystúpenie.

Two mayors from two villages running together...

Dvaja starostovia zo susediacich dedín bežali spolu...

Great running with enthusiastic children in Caklov...

Pekne sme si zabehli s nadšenými deťmi v Čaklove...

Kids from city sports club helped us to do the last two kilometers through Vranov nad Toplou.

Členovia mestského športového klubu nám pomohli zabehnúť posledné dva kilometre cez Vranov nad Topľou.

We were cordially welcomed by city representative in Vranov nad Toplou. Tired but happy, we felt good to rest in Vranov tonight.

Vo Vranove nad Topľou nás srdečne privítal zástupca mesta. Tešíme sa, že si dnes môžeme unavení, ale šťastní odpočinúť vo Vranove.

– Lenka


Distance: 47 km

Team Members:
Peter Soľár (Košice), Marek Uličný (Košice), Padyatra Komák (Bratislava), Janko Stanko (Žilina), Zdenko Michalec (Považská Bystrica), Dušan Harangozó (Nitra), Rasťo Uličný (Prešov), Ayodhika Chochlíková (Trenčín), Martina Maďarová (Košice), Lenka Chobodická (Bratislava)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovakia 10 June
< Ukraine 10 June
< Austria 10 June
Slovakia 12 June >
Ukraine 12 June >

Ukraine 11 June