• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 12 June: Vranov nad Toplou - Michalovce

Primary school Lucna from Vranov nad Toplou prepared for us nice folk dance program in the morning.

Soccer team from this school started our journey with us today.

ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou nám ráno spravila pekný folklórny program.

Svoju dnešnú trasu sme začali spolu so športovcami z tejto školy.

Our new friends and members of our team, sprinters from Vranov nad Toplou Majka and Vlado ran with us 15 km to Hudcovce.

Naši noví kamaráti a členovia nášho tímu, šprintéri z Vranova nad Topľou, Majka a Vlado s nami dnes bežali 15 km až do Hudcoviec.

 

Mayor Ing. Jozef Dobrocky gave us friendly welcome in Sedliska and presented us with picture of harmony made by local children.

V Sedliskách nás pán starosta Ing. Jozef Dobrocký priateľsky privítal a odovzdal nám obraz harmónie, ktorý vyrobili miestne deti.

On the way to next village the girls and boys soccer team was running with us. Also junior slovak master in 400m sprint Lukas joined our sprinters club.

Na ceste do ďalšieho mesta nás odprevadil dievčenský a chlapčenský futbalový tím spolu s juniorským

majstrom Slovenska v behu na 400 m Lukášom, ktorý rozšíril naše rady mladých šprintérov.

Mayor of Hudcovce Martina Bodnarova came along to kindergarden to greet us. We had program for kids there.

Pani starostka Hudcoviec Martina Bodnárová nás prišla prvítať do materskej školy, kde sme mali program s deťmi.

We got paper necklaces from kids in Brekov and we were singing with them "If you are happy.. " song.

V Brekove sme od detí dostali papierové reťaze a s deťmi sme si zaspievali pesničku "Keď si šťastný.. "

Mayor Jan Ambro from Brekov ran with the torch out of the school and and then he grabed his bike and ascorted us out of the village. It was very nice meeting.

Pán starosta Ján Ambro nás z Brekovskej školy odprevadil behom a z obce na bicykli.

Bolo to veľmi príjemné stretnutie.

A few beautiful songs by folk group in Strazske.

V Strážskom nám zaspievali deti zo súboru niekoľko pekných pesničiek.

We ran into Nacina Ves in the rain. Even though it was raining, smiling children ran through the whole village with us. Mayor Anton Sandor pleased us with hot tea at the city hall.

Do Nacinej Vsi sme vbehli za dažďa. Aj napriek nepriaznivému počasiu s nami bežali cez celú obec deti. Na úrade nás privítal pán starosta Anton Šandor a potešil nás teplým čajom.

Each time I run a mile it just makes me wanna smile..

Každá míľa vyčarí, smajlíka mi na tvári..

Tea room set in city hall building was the great idea of mayor Ing. Stefan Rovnak in Petrovice nad Laborcom. Aftter cold rain we ejoyed hot chocolate there :o)

Čajovňa zriadená v priestoroch obecného úradu bol skvelý nápad pána starostu Ing. Štefana Rovňáka

z Petrovíc nad Laborcom. Po chladnom daždi nám v nej dobre padla horúca čokoláda :o)

Two legs of WHR met on main square in Michalovce. Ukrainian team started in Chop today.

City representative welcomed us in the city.

Na námestie v Michalovciach sa nám podarilo dobehnúť spolu s Ukrajinskou vetvou Svetového Behu Harmónie, ktorá začínala dnes v Čope. Privítal nás zástupca mesta Michalovce.

– Lenka


Distance: 51 km

Team Members:
Marek Uličný (Košice), Peter Soľár (Košice), Padyatra Komák (Bratislava), Janko Stanko (Žilina), Zdenko Michalec (Považská Bystrica), Dušan Harangózo (Nitra), Rasťo Uličný (Prešov), Ayodhika Chochlíková (Trenčín), Martina Maďarová (Košice), Lenka Chobodická (Bratislava)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovakia 11 June
< Ukraine 11 June
< Austria 11 June
Slovakia 13 June >
Ukraine 13 June >

Ukraine 12 June