• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Slovakia 7 June: Liptovsky Mikulas - Poprad

Liptovsky Hradok was our first stop of day. They gave us a few big bottles of mineral water which saved us during the day (it was the hotest day so far)

Prvou dnešnou zastávkou bol Liptovský Hrádok kde nás obdarili niekoľkými minerálkami, ktoré nám počas dňa padli vhod (bol to doteraz najteplejši deň)

Vychodna is very famous for their festival of traditional slovakian folk music and dancing.

Východna je veľmi známa kvôli ich festivalu tradičnej slovenskej hudby a tanca.


Our girls are performing it :-) ....
Naše dievčatá to aj predviedli :-) ....

They have a huge brand new amphitheatre built in wooden style.

Majú nový velikánsky amfiteáter postavený v drevenom prevedení.

They welcomed us very kindly in Vazec and performed a cute dancing performance.

Vo Važci nás nielenže srdečne privítali ale si pre nás pripravili aj tanečné vystúpenie.


From the youngest to the oldest and from the shortest to the tallest.
Od najmladšieho po najstaršieho a od najmenšieho po navyššieho.

11 years old Martin joined us and ran from his village to the next (9 km - the longest distance he had ever run)

11 ročný Martin sa k nám pripojil a odbehol zo svojej obce až do tej susednej (9 km - najdlhšia vzdialenosť akú kedy ubehol)

We arrive to Strba with help of runners from Vazec and their mayor.

Do Štrby sme pribehli s podporou važeckých bežcov a ich starostom.

We met the mayor of Lucivna in their majestic manor-house and had a delicious lunch there.

So starostu obce Lúčivná sme stretli na ich majestátnom kaštieli kde sme mali aj chutný obed.

Jippie .. we made it all the way to Poprad - our home for tonight.

Hurá .. dobehli sme až do Popradu - náš domov pre jednú noc.

– Rasto


Distance: 58 km

Team Members:
Marek Uličný (Košice), Peter Soľár (Košice), Padyatra Komák (Bratislava), Janko Stanko (Žilina), Zdenko Michalec (Považská Bystrica), Dušan Harangózo (Nitra), Rasťo Uličný (Prešov), Ayodhika Chochlíková (Trenčín), Martina Maďarová (Košice), Lenka Chobodická (Bratislava), Muniya (Czech Republic)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovakia 6 June
Slovakia 8 June >
Ukraine 8 June >
Austria 8 June >

Ukraine 7 June