• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 22 May: Pribram - Vlasim

The International team began our day in the centrally located city of Pribram.

Mezinárodní tým začal dnes ve městě Příbram uprostřed Čech.

It was a warm greeting from an auditorium filled with children.

Bylo to vřelé přijetí tělocvičnou po prasknutí naplněnou dětmi.

Mr. Pikrt, Mayor of Pribram, welcomed the team to the school.

Starosta Příbrami, pan Ing. Pavel Pikrt, přivítal náš tým ve škole.

We were treated to a spectacular show of talent.

Děti nám předvedli svůj nezměrný talent v různých oblastech.

A modern version of The ballet Swan Lake by the students.

Moderní verze Labutího jezera nacvičena baletkami a tanečníky.

We played games with them and there was laughter all around.

Zahráli jsme si s dětmi několik her a smích byl hned všude kolem.

They were full of enthusiasm to hold the torch.

Podržet pochodeň si chtěl každý z nich.

Some of the schools star athletes joined our team.

Místní atleti se k nám připojili.

They ran all the way to the city limits with us.

A doprovodili nás až na kraj města.

The boys took over after that.

Odtud to převzali naši chlapci.

This is a Czech legend and you see Mr. Vodnik often in the country. He drags people under the water and stores their souls in teacups. Not very pretty of him!

Toto je legendární český vodník, který podle legendy stahuje lidí pod vodu a uchovává si jejich dušičky v hrníčkách. Není to od něj moc hezké!

Kamyk is a relaxed city along the river of Vltava. Children from local school joined us there and we ran together around the playground.

Kamýk je příjemná obec u řeky Vltavy. Děti z místní školy se k nám připojily a společně jsme se proběhli po hřišti.

"Harmony and Peace begin with ME!"

"Harmonie začíná u MĚ!"

"I want to wish for Harmony! Yes! I want to wish for Peace"

"Já si chci také přát něco pro Harmonii!"

The Mayor of Kamyk, Mr. Petr Halada recieved the Torch Beaerer Award that acknowledged his long term work in the community.

Starosta Kamýku Petr Halada převzal od nás ocenění Posel Míru, kterým jsme chtěli zdůraznit jeho dlouhodobou práci pro lidi v Kamýku.

The school children displayed so much strength in their running.

Děti měli při běhání tolik sil!

Our boy from Germany is all smiles crossing the beautiful Vltava river.

Náš německý běžec nasadil široký úsměv při překračování Vltavy.

The run towards Trebonice was lovely with all the tall trees.

Do Třebonic jsme doběhli přes krásný les s vysokými stromy.

It began to storm as we arrived in Sedlcany, the local children were keen to run with us despite the inclement weather.

Při doběhu do Sedlčan začalo silně pršet, dokonce kroupy padaly. Místním dětem to ovšem rozhodně nezabránilo se k nám s nadšením připojit!

And of course the torch always burns brightly.

A samozřejmě pochodeň ani silný déšť nezabránil ve veselém plápolání.

Mayor of Sedlcany Mr. Burian accepted the torch proudly.

Starosta Sedlčan Jiří Burian od nás s radostí převzal pochodeň.

Traditional Czech music in the town square.

Tradiční česká lidová hudba v podání místní umělecké školy. Déšť jim promáčel noty, ale i přesto nám zahráli!

Our team captain models a new hairstyle thanks to the downpour.

Kapitán našeho týmu získal díky průtrži mračen nový účes.

It was as if our smiles help let the sun shine through the cloudy sky.

Ale zdálo se, že naše úsměvy pomohly protrhnout mraky na obloze.

The locals were so happy to participate.

Místní si rádi na chvíli podrželi pochodeň.

Even this policeman could not resist a smile.

I policisté nevydrželi bez úsměvu.

We raced around the square with the torch led by a local athlete.

Několikrát jsme spolu oběhli náměstí vedeni místním atletem.

Zuzka is honered to shake the hand of Hanka Hajkova, the lead of schools in Sedlcany, and present the city with The Certificate of Appreciation.

Zuzka děkuje Hance Hájkové, vedoucí odboru školství a kultury, a předává jí Děkovný list za účast na Světovém běhu harmonie.

This is Mr. Tomas Heller, who graduated from Plzen University with our runner Josef and now is teaching the kids.

Jeden z našich běžců, Josef, se šťastnou náhodou setkal se svým spolužákem z Plzeňské univerzity, který doprovázel děti na náměstí.

We were so grateful for this hot lunch after the cold rain.

V tomto mokrém dnu jsme byli tak vděční za teplý oběd.

Vegetarian is absolutely the best choice for Libor.

Vegetariánská strava je pro Libora rozhodně to nejlepší.

A typical Czech lunch always begins with soup. Thankfully!

Typické české jídlo začíná vždy polévkou!

Next was a clear run along the lilacs and greenery.

Následoval lehký běh mezi šeříky a zelení.

The children of Votice made the runners feel like angels, greeting us with the sound of trumpets.

Ve Voticích nás místní hudebníci přivítali famfárou z balkónu radnice.

The town square of Votice was one of the most charming we have seen.

Votické náměstí bylo jedno z nejhezčích, jaké jsme potkali.

Boldo offers a sample of his native Mongolian language.

Boldo promluvil na místní ve svém mateřském jazyku, Mongolštině.

We passed the torch to the musicians who had welcomed us so sweetly.

Nechali jsme pochodeň Harmonie podržet hudebníkům, kteří nás tak hezky uvítali.

The Mayor Mrs. Kocurova was so gracious, a bit of rain could not dampen her joy.

Starostka Votic, Jana Kocurová, se nenechala trochou deště překazit svou radost.

The Mayor ran with our team and invited the local children as well.

Společně jsme s pochodní oběhli náměstí.

Thank You Votice!

Děkujeme Votice!

In Czech Republic this time of year, purple and white lilacs are in bloom everywhere. The fragrance is so captivating!

V Čechách je v tomto období všude plno fialových a bílých šeříků. Jejich vůně je tak okouzlující!

"If I wanted to be cold I would have stayed in ICELAND!"

"Pokud jsem chtěl běhat v dešti, mohl jsem zůstat na ISLANDU!"

The gorgeous central bohemian nature made it worthwhile.

Ale krásná příroda byla dostatečným zadostiučiněním.

The tower in the distance on Blanik Hill known for its various legends.

Věž v dálce je na kopci Blaník opředeným různými mýty.

These local runners from Kondrac met us to accompany the International team into the city.

Do Kondace jsme doběhli spolu s místními běžci.

Kondrac history dates back to 1318. We ran all the way to the Parish Museum.

Kondrac má dlouhou historii datující do roku 1318. Společně jsme doběhli k farnímu muzeu.

This historic herb garden has plants of symbolic religious meaning.

V této historické zahradě roste spoustu rostlin se symbolickým náboženským významem.

This experience of sharing the torch at the museum was very special.

Sdílení pochodně bylo ve farním muzeu pro nás velmi speciální.

After the ceremony we were so lucky to be offered a private tour.

Po představení týmu jsme byli pozváni na soukromou prohlídku.

The museum offers an authentic interior of a parish from the turn of the 19th and 20th centuries.

V muzeu je k vidění autentický interiér farnosti na přelomu 19. a 20. století.

This family owned sweet shop in Vlasim offers the best ice cream in the Czech Republic.

Den jsme zakončili v Rodinné cukrárně ve Vlašimi, kde podle našich běžců mají nejlepší zmrzlinu v České republice.

It was a challenge for the team members to decide what to choose.

Vybrat si bylo pro každého velmi, velmi obtížné.

We had homemade ice cream, chocolate cake, tiramisu and traditional Czech cakes.

Dali jsme si kvalitní doma vyrobenou zmrlinu, čokoládový dort, tiramisu a české koláčky.

The owners were so happy to see us that they didn't let us pay. We offered them our heart's gratitude and a painting of World-Harmony. Thank You!

Majitelé nás tak rádi viděli, že nás nenechali platit. Nabídli jsme jim naše srdce vděčnosti a obrázek znázorňující World-Harmony. Děkujeme!

– Ondrej Mocny, Jennifer Cluck


Distance: 82 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Ondrej Mocny (Czech Republic), Jennifer Cluck (USA), Balavan Thomas (Great Britain), Vlado Kulisek (Slovakia), Jadranka Grbic (Serbia), Zuzka Rybkova (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Erdenebold Gankhuu (Mongolia), Tereza Precechtelova (Czech Republic), Irena Majerova (Czech Republic), Ilvaka Nemcova (Czech Republic), Sumahat Strohn (Germany), Pranava Gigja (Iceland), Milan Javornicky (Czech Republic), Uddhava Selucky (Czech Republic)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 21 May
Czech Republic 23 May >