• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 28 May: Cesky Tesin - Cadca

After some morning rain, the sun began to shine as we started our day in Cesky Tesin.

Po krátké spršce jsme začli den v Českém Těšíně. Už jsme se velmi těšili!  

Iveta Chalupova, the Director of Marsarykova school graciously welcomed the International team.

V ZŠ Masarykova nás velmi laskavě uvítala ředitelka Iveta Chalupová. 

Smile!

Úsměv! 

Pretty in Pink.

Růžová je dobrá. Tedy alespoň pro holky. 

Wow only ONE wish.. I better make it count!

Prý jen JEDNO přání.. radši si dám záležet! 

The schools vice director Mr. Nesporek ran with the team from the ceremony.

Ze setkání s námi dál běžel i zástupce ředitelky pan Nesporek. 

This steel factory in Trinec employs many people in the city.

Ocelárny ve Třinci jsou pro město důležitým zdrojem pracovních míst. 

Our own "Man of Steel" from Mongolia, Boldo flying past the steel factory.

Náš "ocelový hoch" z Mongolska to prosvištěl kolem. 

We were happy to have the teenagers from Trinec escort us to their school.

Rádi jsme pochodeň předali místní mládeži.

These football players shared wishes together.

Fotbalisti si přejí společně, jako tým. 

Jennifer from the USA enjoys a laugh with some new girlfriends...

Jennifer z USA si rychle našla nové kamarádky... 

And answers questions from the local media.

A poskytla krátký rozhovor místním médiím. 

Mr. Martin Kovak, the orienteering coach navigated the team through the forest.

Martin Kovák, trenér orientačního běhu, nás bezpečně navigoval přes les. 

We arrived at the City Hall in Trinec.

Spolu jsme doběhli k městskému úřadu ve Třinci. 

In Bystrice we recieved a happy welcome from the children at the primary school.

V Bystřici jsme si s radostí plácli s dětmi z místní ZŠ. 

Our International team member from Serbia feeling the Peace in her heart.

Naše běžky ze Srbska má ve svém velkém srdci mír a klid. 

We shared special wishes...

Do pochodně jsme přání vložili společně.. 

Thumbs up for Harmony!

Palce nahoru! 

The 1.Bezecky Jablunkov running club very enthusiastically joined our run.

I ti nejmenší z klubu 1.Běžecký Jalubkov se k nám velmi velmi nadšeně připojili.

We were happy to be greeted by Mr. Petr Sagitarius, the Mayor of Jablunkov.

Starosta Petr Sagitarius převzal pochodeň za město Jalubkov. 

We appreciated this darling performance of baton twirling.

Opravdu roztomilé vystoupení s batony svištícími vzduchem. 

True members of the team always like to help others when someone is not capable to run.

Praví členové kteréhokoliv týmu jsou vždy ochotni si navzájem pomoct, když už někdo z nich nemůže.

The girls from the running club had endless energy and sweetness.

Holky z běžeckého klubu měly opravdu nezměrné nadšení i dětskou radost. 

Posing for a photo with a little sister. She is a future runner for sure.

Fotka s menší sestřičkou, jistě budoucí běžkyní nade všechny pochyby. 

Making wishes for the future..

Přání pro světlem naplněné zítřky.. 

Zuzka is quite an awesome runner, even with her arm in a cast!

Zuzka je skvělá běžkyně, ani ruka v sádře ji jen tak nezastaví! 

Gratitude to the Jablunkov team and to their fantastic coaches Mr. Josef Bielesz and Mr. Petr Tvrznik. We loved running with you!

S vděčností se loučíme s týmem z Jablunkova a jejich trenéry Josefem Bielszem a Petrem Tvrzníkem. Moc moc rádi jsme s vámi běželi! 

And finally we made it to the Czech/Slovakia border. This beautiful butterfly actually crossed the border on a runners sleeve. So Sweet!

A už jsme skoro na Slovensku. Tento krásný motýl ve skutečnosti s námi překročil hranice na rukávě jednoho z běžců! 

The flags united at the border crossing.

Na hranicích jsme vyměnili českou vlajku za slovenskou. 

Slovakia! Here we come!

Slovensko! Už jsme tadý! 

"Each Gratitude-thought is indeed, a passport to the higher worlds." Sri Chinmoy

– Jennifer Cluck, Ondrej Moncny


Distance: 40 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Jennifer Cluck (USA), Balavan Thomas (Great Britain), Pranava Runar Gigja (Iceland), Jadranka Grbic (Serbia), Sumahat Strohn (Germany), Erdenebold Gankhuu (Mongolia), Tereza Precechtelova (Czech Republic), Irena Majerova (Czech Republic), Libor Bednarik (Czech Republic), Karolína Mengerová (Czech Republic), Lukas Michalec (Slovakia), Shilanyas Bielik (Slovakia)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 27 May
Slovakia 29 May >